AKCR.cz › Dotace


Upozornění pro příjemce dotace z OP Rybářství 2007 - 2013 na vyplnění Standardní roční monitorovací zprávy za rok 2014

15. 04. 2015 | Dotace | OP Rybářství

14.4.2015 - V souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z Operačního programu Rybářství 2007 – 2013, vyzýváme všechny příjemce dotace z opatření 2.1., 2.2. a 2.4., aby v souladu s těmito Pravidly (Část A – Obecné podmínky pro poskytnutí dotace – kapitola 4) vyplnili Standardní roční monitorovací zprávu (dále jen „SRMZ“), která je umístěna na Portálu farmáře SZIF.

SZIF začal přijímat Jednotné žádosti 2015

10. 04. 2015 | Dotace | Platby na zákl. jednotné žádosti

10.04.2015 - Dnešním dnem bylo zahájeno podávání Jednotné žádosti pro rok 2015 na vybraná opatření přímých plateb. Žádosti na ostatní dotační tituly v rámci Jednotné žádosti se budou moci podávat po nabytí účinnosti příslušných nařízení vlády.

Nařízení vlády k přímým platbám

09. 04. 2015 | Dotace | Platby na zákl. jednotné žádosti

Odkazy na Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., č. 308/2014 Sb., č. 309/2014 Sb. a č. 307/2014 Sb.

Informace pro žadatele v rámci Lesnicko-environmentální opatření a opatření Natura 2000 v lesích

08. 04. 2015 | Dotace | Program rozvoje venkova 2007 až 2013 | OSA II

V sekci zaměřené na Lesnicko-environmentální opatření a opatření Natura 2000 v lesích byly umístěny formuláře pro žádost o dotaci a žádost o změnu zařazení na rok 2015.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond zahájil příjem žádostí v rámci programu Zemědělec

07. 04. 2015 | Dotace | PGRLF

7.4.2015 – Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) přijímá od 2. 4. 2015 žádosti o poskytování podpory v rámci programu Zemědělec. Nově je kromě investic do zemědělských strojů možné poskytnout podporu také na investice na výstavbu, pořízení či vylepšení nemovitého majetku v zemědělských podnicích, které souvisí se zemědělskou prvovýrobou, a investice na nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení genetické hodnoty stáda.

Informace pro žadatele na opatření Zalesňování zemědělské půdy

03. 04. 2015 | Dotace | Další dotační programy

V sekci zaměřené na opatření Zalesňování zemědělské půdy byly umístěny formuláře pro dotaci na péči a náhradu EAFRD (zalesnění od roku 2007 do roku 2013 včetně) a formuláře pro dotaci  na náhradu HRDP (zařazení od roku 2004 do roku 2006 včetně) pro kalendářní rok 2015.

Seznam žadatelů o dotaci ve 20. kole OP Rybářství 2007 - 2013, rozhodnutí o poskytnutí dotace na opatření 2.1. a 3.1.a)

02. 04. 2015 | Dotace | OP Rybářství

1.4.2015 - Seznam žadatelů o dotaci, kterým bylo ve 20. kole příjmu Žádostí o dotaci vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na opatření 3.1. a) Společné činnosti a ze Zásobníku projektů OP Rybářství 2007 – 2013 na opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury.

Zápis z přípravného jednání MV OP Rybářství 2014 - 2020

02. 04. 2015 | Dotace | OP Rybářství

Program jednání:1) Zahájení zasedání a úvodní slovo2) Předsednictvo MV OP Rybářství3) Statut a Jednací řád MV OP Rybářství4) Etický kodex5) Strategický realizační plán6) Hodnotící kritéria7) Způsobilé výdaje8) Publikační a propagační plán OP Rybářství9) Evaluační plán OP Rybářství10) Různé a závěrečné slovo

Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství 2014 - 2020

02. 04. 2015 | Dotace | OP Rybářství

30.3.2015 - Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 byl ustanoven Ministerstvem zemědělství. Monitorovací výbor posuzuje provádění programu a pokrok při plnění jeho cílů, schvaluje kritéria pro výběr financovaných operací, přezkoumává činnosti a výstupy spojené s plánem hodnocení programu, přezkoumává opatření v rámci programu spojená s plněním specifických předběžných podmínek, přezkoumává a schvaluje výroční zprávy o…

Agrární komora ČR je připravena s novou vládou ČR spolupracovat na prioritách, které v dlouhodobém horizontu posílí konkurenceschopnost našeho zemědělství a potravinářství.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Kurzovní lístek

20. 09. 2017

EuroEuro25,850
DolarDolar22,065
LibraLibra28,991

zdroj: www.cnb.cz

Anketa

Jak často využíváte ve svých smluvních vztazích Rozhodčí doložku

počet hlasů: 3159

Akce AK:
28. Červenec
Svatosplavská pouť více ›
28. Červenec
Harrachovské pivní slavnosti více ›
1. Srpen
Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018 více ›
19. Září
10. Národní Konference Venkov více ›
Akce škol:
20. Srpen
Mistrovství Evropy mladých zahradníků 2018 více ›


Dnes se konájí 5 akcí.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky

Copyright © 2010-2018 - AK ČR | vyroba-www.cz