AKCR.cz › Dotace › Národní dotace


Informace pro žadatele o Zemědělské národní dotace, kteří podávali žádost pro rok 2020 v listinné podobě

19. 03. 2020 | Dotace | Národní dotace

V Praze dne 18. března 2020 - Žadatelé, kteří si v letech 2017, 2018 a 2019 podali motivační formulář či předběžnou žádost o Zemědělské národní dotace (dále jen „ZND“) pro rok 2020 v listinné podobě nebo v roce 2019 podali žádost o ZND pro rok 2020 v listinné podobě, jsou povinni doplnit kontaktní údaje a bankovní spojení k registračnímu číslu žádosti o ZND na Portálu farmáře SZIF. Stejně tak je nutné, aby žadatel podal formulář Prohlášení o…

SZIF bude přijímat žádosti ovocnářů druhé etapy jarních mrazů 2019

11. 03. 2020 | Dotace | Národní dotace

V Praze dne 10. března 2020 - Jarní mrazy v dubnu a v květnu 2019 silně poškodily ovocnou produkci na celém území ČR. Ke zmírnění těchto škod byla určena podpora na Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019.

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019 - M.1.1. a M.1.2.

06. 03. 2020 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) na základě § 2d zákona č. 252/1997 Sb., ozemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 252/1997 Sb.“), vydává Zásady pro rok 2020, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019 (dále jen „Zásady“), a to v návaznosti na Pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a…

Dotace nestátním neziskovým organizacím - výsledky vyhodnocení žádostí o dotaci

04. 03. 2020 | Dotace | Národní dotace | Nestátní neziskové organizace

Výsledky vyhodnocení žádostí o dotaci podaných dle výzvy na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2020 ze dne 18. 9. 2019.

Seznam suchých nádrží v ČR pro uplatňování náhrady škod

04. 03. 2020 | Dotace | Národní dotace | Vodní hospodářství

Seznam suchých nádrží k 1. 1. 2020 pro uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní podle § 68 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 181/2008 Sb.

Novinky u dotačních programů 8.F. a 20.

13. 02. 2020 | Dotace | Národní dotace

Informace ze dne 12.2.2020.

Příjem žádostí o dotace v rámci dotačního Programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2020 byl z důvodu vyčerpání alokované částky ukončen

06. 02. 2020 | Dotace | Národní dotace | Údržba a obnova kultur. a venkov. prvků

6.2.2020 - Dne 4. 2. 2020 byl z důvodu vyčerpání alokované částky ukončen příjem žádostí o dotace v rámci výzvy 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Prostřednictvím Jednotného dotačního portálu již není možné přijímat nové žádosti o dotace.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2020 – II. kolo

06. 02. 2020 | Dotace | Národní dotace | Nestátní neziskové organizace

5.2.2020 - Vyhlášení výzvy vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy ve znění usnesení vlády č. 479 ze dne 19. 6. 2013, usnesení vlády č. 657 ze dne 6. srpna 2014, ze…

Informace pro žadatele dotačního programu 9.F.e.

22. 01. 2020 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

V Praze dne 21. ledna 2020 - Rádi bychom Vás touto cestou informovali o dotačním programu 9.F.e. Regionální přenos informací, který je pro rok 2020 administrován na centrálním pracovišti Fondu.Na Portál farmáře byl vložen formulář Pozvánky pro 9.F.e., Příručku pro žadatele pro podání Pozvánky 9.F.e. a 9.F.m. naleznete na webových stránkách Fondu zde. Příručka je společná pro oba dotační programy.

Agrární komora ČR obhajuje požadavky zemědělců doma i v zahraničí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

videa ›

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Anketa

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Akce AK:
28. Březen
Ukliďme příkopy více ›
28. Březen
Ukliďme příkopy více ›
1. Duben
ZRUŠENO: Jednání Ekonomické komise AK ČR více ›
2. Duben
ZRUŠENO: Jednání Myslivecké komise AK ČR více ›
4. Duben
Jarní otvírání stezky, velikonoční dílny více ›
Akce škol:
16. Duben
ZRUŠENO: 22. ročník Celostátní soutěže žáků středních zemědělských škol studijního oboru AGROPODNIKÁNÍ více ›
22. Duben
Výstava projekčních prací studentů vyšší odborné školy ČZA Mělník více ›


Dnes se konájí 2 akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2020 - AK ČR | vyroba-www.cz