AKCR.cz › Dotace › Program rozvoje venkova 2007 až 2013 › OSA IV Leader


UPOZORNĚNÍ VYZÝVÁME MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY K DOLOŽENÍ POVINNÝCH DOKUMENTŮ!!!

10. 12. 2015 | Dotace | Program rozvoje venkova 2007 až 2013 | OSA IV Leader

V Praze dne 9.  prosince 2015 - Dle Pravidel opatření IV.1.1., kap. 9., písm. x) je MAS povinna doložit na RO SZIF ex-post  evaluaci  SPL  2007 – 2013 nejpozději do 31. 12. 2015; D jinak C. Evaluaci SPL dokládá MAS prostřednictvím formuláře Hlášení o změnách (viz  Ex-post hodnocení SPL - doporučená osnova zveřejněná na stránkách SZIF v sekci Ke stažení).

Výklad preferenčního kritéria v opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu, záměru b) ubytování sport

05. 06. 2015 | Dotace | Program rozvoje venkova 2007 až 2013 | OSA IV Leader

3.6.2015 - S ohledem na skutečnost, že k 31. březnu 2015 přestal v České republice platit systém mléčných kvót a nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, bylo zrušeno, zveřejňujeme doplňující informace k preferenčnímu kritériu, které zvýhodňuje příjemce dotace jako držitele individuálního referenčního…

Ex post evaluace SPL a výtah z Analýzy střednědobých hodnocení Strategických plánů LEADER

05. 06. 2015 | Dotace | Program rozvoje venkova 2007 až 2013 | OSA IV Leader

4.6.2015 - Informace pro místní akční skupiny týkající se povinnosti provést ex post evaluaci Strategického plánu LEADER (dále „SPL“) a výtah z Analýzy střednědobých hodnocení SPL, kterou zpracoval externí hodnotitel v rámci Průběžného hodnocení Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.

DODATEČNĚ SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI O DOTACI NA OPATŘENÍ IV.2.1 REALIZACE PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE - 22. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

30. 04. 2015 | Dotace | Program rozvoje venkova 2007 až 2013 | OSA IV Leader

Státní zemědělský intervenční fond dne 28. 4. 2015 dodatečně schválil 2 žádosti o dotaci v rámci dvaadvacátého kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1.

Schválené Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1 - Realizace projektů spolupráce - 22. kolo příjmu žádostí

20. 03. 2015 | Dotace | Program rozvoje venkova 2007 až 2013 | OSA IV Leader

Státní zemědělský intervenční fond má ke dni 19. března 2015 schváleno 22 Žádostí o dotaci v rámci dvaadvacátého kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1. V následující tabulce uvádíme přehled schválených žádostí. Žádosti jsou seřazeny dle registračního čísla žádosti s uvedením názvu projektu, spolupracujících MAS, příslušnosti MAS k NUTS 2 a zvoleného tématu metodiky.

Zveřejnění vzoru přílohy předkládané při podání Žádosti o proplacení projektu opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce pro 22. kolo příjmu žádostí do PRV

23. 02. 2015 | Dotace | Program rozvoje venkova 2007 až 2013 | OSA IV Leader

Dle Pravidel IV.2.1, kap. 8.1. Kód 001 Mzdové náklady platí:„Pracovník, jehož mzdové náklady jsou, byť jen částečně, hrazeny z projektu, nesmí v rámci organizace příjemce dotace překročit časový fond jednoho celého pracovního úvazku, tj. 40 hodin týdně“.

UPOZORNĚNÍ - důležité povinnosti MAS v roce 2015

03. 02. 2015 | Dotace | Program rozvoje venkova 2007 až 2013 | OSA IV Leader

Dle Pravidel opatření IV.1.1 Místní akční skupina byly MAS povinny předložit konečnou Žádost o proplacení za rok 2014 nejpozději do 31. 1. 2015. S konečnou Žádostí o proplacení byly MAS povinny doložit Monitorovací zprávu o činnosti MAS za rok 2014 (kap. 9, písm. bb). Vzor formuláře Monitorovací zprávy je zveřejněn na webových stránkách SZIF - Souhrnná monitorovací zpráva o činnosti MAS. Pokud MAS tuto zprávu nedoložila, bude vyzvána k doložení…

20. kolo - schválené Žádosti o dotaci pro opatření IV.1.2

02. 02. 2015 | Dotace | Program rozvoje venkova 2007 až 2013 | OSA IV Leader

26.1.2015 - Ve dnech 2.5. - 12.5. 2014 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 20. kola příjmu žádostí PRV, pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Přiložené soubory s bližšími informacemi o příjemcích dotace jsou členěny dle regionů NUTS II.

Zaregistrované Žádosti o dotaci na opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce - 22. kolo příjmu žádostí

28. 01. 2015 | Dotace | Program rozvoje venkova 2007 až 2013 | OSA IV Leader

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 26. ledna 2015 zaregistroval 24 Žádostí o dotaci v rámci dvaadvacátého kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – opatření IV.2.1. Do realizace projektů spolupráce se v rámci národní spolupráce zapojilo 171 Místních akčních skupin.

Zpřesnění Pravidel III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

27. 01. 2015 | Dotace | Program rozvoje venkova 2007 až 2013 | OSA IV Leader

16.1.2015 - Dne 15. 1. 2015 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění dle kapitoly 17 těchto Pravidel. Uvedená zpřesnění se budou týkat zpětně všech schválených projektů. Upozorňujeme všechna místní partnerství, která při administraci Žádosti o proplacení ponížila způsobilé výdaje z důvodu nesplnění podmínky nahlášení akcí tréninkové výzvy, aby dodatečně na příslušném Regionálním odboru…

Agrární komora ČR obhajuje požadavky zemědělců doma i v zahraničí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

videa ›

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Kurzovní lístek

17. 01. 2020

EuroEuro25,145
DolarDolar22,638
LibraLibra29,546

zdroj: www.cnb.cz

Anketa

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Akce AK:
17. Leden
Agrární ples OAK Olomouc více ›
17. Leden
Internationale Grüne Woche více ›
22. Leden
Školení laboratorních pracovníků zaměřené na hodnocení krmiv více ›
22. Leden
Předsněmovní diskuze Středočeského kraje + Prahy více ›
23. Leden
Seminář k pěstování pícnin trávosemenných porostů a kukuřice více ›
Akce škol:
22. Leden
Den otevřených dveří Zahradnické fakulty MENDELU více ›
12. Únor
Den otevřených dveří ČZA Mělník více ›


Dnes se konájí 2 akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2020 - AK ČR | vyroba-www.cz