AKCR.cz › Legislativa


Testování zásilek osiv rostlin při dovozu ze třetích zemí

20. 05. 2022 | Legislativa | Rostlinná výroba

18.5.2022 - ÚKZÚZ zavádí od května 2022 systém rutinního testování osiv rostlin původem ze třetích zemí na přítomnost škodlivých organismů rostlin (dále „ŠO“). Smyslem tohoto opatření je zvýšit pravděpodobnost záchytu patogenů a škůdců, kteří by při absenci testování nemuseli být včas v dováženém osivu odhaleni, a mohli by tak způsobit následné snížení výnosu a kvality produktů sklizených z porostů, založených z infikovaného osiva.

Úprava testování zásilek osiv rostlin při dovozu ze třetích zemí

20. 05. 2022 | Legislativa | Rostlinná výroba

18.5.2022 - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o novém rozsahu a zaměření vzorkování a testování osiv rostlin původem ze třetích zemí na přítomnost škodlivých organismů. Cílem je zvýšit pravděpodobnost záchytu patogenů a škůdců, kteří by při absenci testování nemuseli být včas v dováženém osivu odhaleni, a mohli tak způsobit snížení výnosu a kvality sklizně z porostů založených z infikovaného osiva.

Věstník ÚKZÚZ, řada Národní odrůdový úřad, ročník XXI

17. 05. 2022 | Legislativa | Rostlinná výroba

číslo 2 - ke stažení číslo 1 - ke stažení

Mimořádná rostlinolékařská opatření pro ochranu révy vinné

16. 05. 2022 | Legislativa | Rostlinná výroba

13.5.2022 - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) vydal nařízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti šíření závažné choroby révy vinné – fytoplazmovému zlatému žloutnutí révy, která se šíří hmyzem, zejména křískem révovým.

Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2022

29. 04. 2022 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Rostlinná výroba

Zrušená povolení POR a pomocných prostředků v daném roce.

Studie dopadů balíčku Fit for 55 na hospodářství ČR

22. 03. 2022 | Legislativa | Připomínková řízení

V polovině minulého roku Evropská komise zveřejnila nový klimaticko-energetický legislativní balíček „Fit for 55“, který má zajistit snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % oproti roku 1990. Nová legislativa má také nasměrovat EU k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.

Informace pro žadatele a vývozce o vystavení rostlinolékařských dokladů pro export dřeva

03. 03. 2022 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Rostlinná výroba

25.2.2022 - Protože aktuálně průběh počasí na části území ČR umožňuje dostatečnou účinnost přípravků na ochranu rostlin proti škůdcům dřeva ve venkovních podmínkách, ÚKZÚZ bude s účinností od 2. března 2022 akceptovat jako splnění fytosanitárních požadavků pro vývoz dřeva do třetích zemí ošetřování kulatiny určené k vývozu ve venkovních podmínkách, ale pouze pro lokality do nadmořské výšky 550 m n.m. Jakmile to dovolí průběh počasí, bude tato…

Ochrana a obnova půdy - právní předpisy EU

24. 02. 2022 | Legislativa | Připomínková řízení

23.2.2022 - Evropská komise zahájila práci na právním rámci pro ochranu a obnovu půdy a udržitelné hospodaření s půdním fondem. Vznik legislativního návrhu byl oznámen ve strategii EU v oblasti půdy do roku 2030. Jeho cílem bude specifikovat podmínky pro zajištění zdravé půdy, určit možnosti monitorování půdy a stanovit pravidla k zajištění udržitelného využívání půdy a její obnovy.

Udržitelné pohlcování uhlíku – pravidla certifikace EU

24. 02. 2022 | Legislativa | Připomínková řízení

23.2.2022 - Evropská komise zahájila práci na pravidlech pro certifikaci pohlcování uhlíku. Účelem iniciativy je rozšířit udržitelné pohlcování uhlíku a podpořit využívání inovativních řešení pro zachycování, recyklaci a ukládání CO2 zemědělci, lesníky a průmyslovými odvětvími.

Zapojte se: Veřejná konzultace: revize Nařízení (EU) 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

22. 02. 2022 | Legislativa | Připomínková řízení

Dne 13. prosince 2021 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci k revizi pravidel o informacích, které mají být poskytovány spotřebitelům.  Revize se týká klíčových opatření ze strategie „Z farmy na vidličku“ a „Evropského plánu boje proti rakovině“: Nutriční označování na přední straně obalu a kritéria pro stanovení výživových profilů za účelem omezení tvrzení: návrh zavést v EU harmonizované a povinné výživové označování na přední…

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115

10. 02. 2022 | Legislativa | EU

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/129 ze dne 21. prosince 2021

07. 02. 2022 | Legislativa | EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/129 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla pro typy intervencí týkajících se olejnatých semen, bavlny a vedlejších produktů vinifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 a pro požadavky týkající se informací, propagace a zviditelnění v souvislosti s podporou Unie a strategickými plány SZP.  

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů
Cookies

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz