AKCR.cz › Vzdělávání › Zemědělství a venkov


Manuály k šetření pro vydávání rostlinolékařských pasů

11. 05. 2020 | Vzdělávání | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

7.5.2020 - V manuálech jsou uveřejněny informace potřebné k provádění šetření za účelem vydávání rostlinolékařských pasů pro stanovené rostlinné komodity. Tyto manuály mají sloužit oprávněným provozovatelům i inspektorům ÚKZÚZ jako pomůcka k provádění šetření u konkrétních komodit.

Organické hnojení může přinášet i vyšší výnosy než hnojení pouze minerálním dusíkem

11. 05. 2020 | Vzdělávání | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

7.5.2020 - Pravidelným hnojením digestátem, kejdou a kompostem mohou být dosahovány podobné nebo i vyšší výnosy než hnojením výhradně minerálním dusíkatým hnojivem. Tato organická hnojiva mohou částečně nahradit nedostatkový chlévský hnůj. Také představují nižší riziko ztrát a proplavení nitrátového dusíku do spodních půdních horizontů.

Příručka pro hnojení plodin

11. 05. 2020 | Vzdělávání | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

Tato příručka je určena zemědělským podnikům, pro které je podkladem k samostatnému zpracování bilance potřeby statkových a minerálních hnojiv a sestavení plánu hnojení pro jednotlivé pozemky. Snahou bylo vypracovat poměrně jednoduchý postup, který zohledňuje ekonomické i ekologické aspekty dané problematiky, podle zásad dobré agronomické praxe. Tématické oblasti: Rostlinná výroba  

Výroční zpráva monitoringu letu mšic

05. 05. 2020 | Vzdělávání | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

Monitorování letu mšic v ČR z posledních let.

Zkoušení odrůdové pravosti a čistoty v NRL OS

28. 04. 2020 | Vzdělávání | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiva a sadby v Praze zajišťuje akreditované testování certifikovaného rozmnožovacího materiálu, tak jak jej vymezuje zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. Spolu se zkouškami, které jsou povinnou součástí uznávacího řízení rozmnožovacího materiálu, laboratoř poskytuje také testování odrůdové pravosti a čistoty pomocí elektroforézy.

Sledování vlivu různých intenzit hnojení na půdní úrodnost a změny agrochemických vlastností půdy v podmínkách závlahy

28. 04. 2020 | Vzdělávání | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

Doplňková závlaha významně ovlivňuje výnos a půdní úrodnost - 27.4.2020 - Dlouhodobé vegetační zkoušky ÚKZÚZ v oblasti jižní Moravy prokázaly pozitivní vliv závlahy na výnosy brambor a jarního ječmene. Kladně přispívá také k účinnosti hnojení a udržuje vyšší hodnoty výměnné půdní reakce.  Polní stacionární zkouška ÚKZÚZ, založená v r. 1977 na zkušební stanici Lednice, je zaměřena na získávání dlouhodobých poznatků o vlivu doplňkové závlahy…

Lehké půdy jsou náchylnější ke kontaminaci rizikovými prvky

23. 04. 2020 | Vzdělávání | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

14.4.2020 - Tisková zpráva – Z výsledků získaných v rámci vedení Registru kontaminovaných ploch vyplývá, že k překročení preventivních hodnot jsou náchylnější lehké půdy. V těchto půdách dochází nejčastěji k překročení limitních hodnot u chromu a arsenu, u ostatních půd představuje největší riziko kadmium.

Agrární komora ČR obhajuje požadavky zemědělců doma i v zahraničí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

videa ›

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Anketa

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

4. Červen
Výjezdní zasedání OAK Rakovník více ›
4. Červen
Živé pasti lákají pozornost více ›
6. Červen
Zemědělská výstava Kroměříž 2020 více ›
10. Červen
Seminář: Produkce brambor s uplatněním půdoochranných, protierozních a biologických postupů, Čelákovice více ›
20. Červen
Zahradou s odborníkem – Léčivky, svatojánské byliny více ›
Akce škol:
6. Červen
Víkend otevřených zahrad na Zahradnické fakultě MENDELU více ›
12. Červen
Oslavy 135. výročí založení zahradnické školy v Mělníku více ›


Na dnes není v kalendáři žádné akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2020 - AK ČR | vyroba-www.cz