RIS - Moravskoslezský kraj


kalendář kraje ›

Kontakty:

Regionální agrární komora Ostravsko

Krnovská 69
746 01 Opava

IČ: 25850741

E-mail: oakop@opava.cz
            ak.bruntal@tiscali.cz
            miroslav-dolezal@volny.cz
   

Web: www.mskis.cz 

Telefonický kontakt::
Ing. Robert Kučera 775 590 465
Renata Šarjaková 775 590 464
Ing. Martin Odstrčil 604 584 303


Termíny:

31. 05. 2021

Žadatelé mohou podávat Žádosti o zemědělské národní dotace 2021 - dotační program 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků pro sledované období 2021. Více informací

17. 05. 2021

Termín do kterého lze podat Žádost o poskytnutí dotace na náhradu za ukončení zemědělské výroby, v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy (závazky 2007-2013), na rok 2021 - více informací

17. 05. 2021

Podávání žádostí na Jednotnou žádost. Více informací

17. 05. 2021

Žádost o poskytnutí dotacena péči o lesní porost a náhradu za ukončení zemědělské výroby. Více informací

11. 05. 2021

Komise prodlužuje termín k předložení propagačních programů - více informací

30. 04. 2021

Termín na podání žádosti o dotaci na náhradu HRDP 2021 - více informací

30. 04. 2021

Příjem žádostí o dotaci AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ - více informací

30. 04. 2021

Možnosti rozšíření území pro implementaci Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2014–2020. Více informací

26. 04. 2021

Výjimečné prodloužení termínu podání žádosti o novou výsadbu vinic - více informací

31. 03. 2021

Informace pro žadatele k podávání žádostí pro DP 9.F.m. na rok 2021 - Více informací

31. 03. 2021

Poslední termín pro příjem žádostí na zemědělské národní dotace (ZND) na rok 2021 - více informací

19. 02. 2021

Příjem žádostí o dotace na údržbu kulturních a venkovských prvků - více informací

15. 02. 2021

Podání Žádosti o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Žádosti o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova - opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti). Více informací

08. 02. 2021

Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2021 - více informací

31. 01. 2021

Podání daňového přiznání na zdaňovací období následující po roce, v němž změny proběhly, a to v zákonem stanovené lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období. Více informací

31. 01. 2021

Informace pro žadatele na opatření Ekologické zemědělství a navazující opatření Ekologické zemědělství. Více informací

31. 01. 2021

Možnosti získání podpory z dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ - Více informací

15. 01. 2021

je posledním dnem podání „Prohlášení o sklizni“ a „Prohlášení o produkci za rok 2020“. Prohlášení je třeba podat i v případě nulových hodnot. - Upozornění pro vinohradníky a vinaře

08. 01. 2021

Národní dotace DP 9.A.b.4.  - příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci. Více informací

31. 12. 2020Příprava nové SZP Aktuální situace v národních a evropských podporách, Opava (MSK)
31. 12. 2020Workshop – Portál farmáře Praktický workshop u PC, výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele, Opava (MSK)
31. 12. 2020Workshop – Portál farmáře Praktický workshop u PC, výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele, Bruntál (MSK)
31. 12. 2020Workshop – Portál farmáře Praktický workshop u PC, výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele, Frýdek – Místek (MSK)
31. 12. 2020Zeleň v krajině a nové environmentální programy Nové programy pro rozvoj zemědělské krajiny, Opava (MSK)
31. 12. 2020Harmonogram výzev OP Rybářství 2014 - 2020 Více informací
31. 12. 2020Harmonogram výzev PRV 2017-2020 zde
10. 12. 2020Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.b.1.-3.Více informací
30. 09. 2020Dotační program 9.E. je stanoven pro plnění účelu dotace v období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 Více informací
10. 09. 2020Prohlášení o zásobách (ke dni 31. 7.) musí být podáno na adresu ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 671 81 Znojmo nebo prostřednictvím Portálu farmáře případně datovou schránkou či emailem
01. 07. 2020Jednotná žádost 2020 Aktuální podmínky dotace, přímé platby, AEO, EZ, Opava (MSK)
01. 07. 2020Jednotná žádost 2020 Aktuální podmínky dotace, přímé platby, AEO, EZ, Bruntál (MSK)
01. 07. 2020Kontrola podmíněnosti Povinné požadavky na hospodaření a environmentální stav půdy, Opava (MSK)
01. 07. 2020Kontrola podmíněnosti Povinné požadavky na hospodaření a environmentální stav půdy, Bruntál (MSK)
15. 05. 2020Hlášení půdoochranné technologie podrývání DZES 5 pro řepu cukrovou a jarní variantu řepky olejné Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 9.A.b.4. pro plnění účelu dotace a s uznatelností nákladů v období od 1. 1. 2020 do 15. 12. 2020. Více informací
31. 03. 2020Dotační program 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR pro rok 2020 Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 3.d. pro plnění účelu dotace a s uznatelností nákladů v období od 1. 1. 2020 do 15. 12. 2020. Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 3.c. Více informací
05. 02. 2020od 9.00 hod. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje již 10. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec Více informací
15. 01. 2020

Prohlášení o sklizni, o produkci (ke dni 31. 12.) musí být podáno na adresu ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 671 81 Znojmo nebo prostřednictvím Portálu farmáře případně datovou schránkou či emailem Více informací

31. 12. 2019

Voda v krajině, zakládání krajinných prvků, F-Místek

31. 12. 2019

Voda v krajině, zakládání krajinných prvků, Opava

31. 12. 2019

Voda v krajině, zakládání krajinných prvků, Bruntál

31. 12. 2019

Precizní zemědělství, Hl. m. Praha

19. 09. 2019

Kontrola podmíněnosti a příprava nové SZP, F-Místek

18. 09. 2019

Kontrola podmíněnosti a příprava nové SZP, Opava

26. 08. 2019

Kontrola podmíněnosti a příprava nové SZP, Bruntál

01. 07. 2019

Příprava Jednotné žádosti na Portálu farmáře, Nový Jičín

01. 07. 2019

Příprava Jednotné žádosti na Portálu farmáře, F-Místek

01. 07. 2019

Příprava Jednotné žádosti na Portálu farmáře, Opava

01. 07. 2019

Příprava Jednotné žádosti na Portálu farmáře, Bruntál

01. 07. 2019

Jednotná žádost 2019 – aktuální podmínky dotací, Opava

01. 07. 2019

Jednotná žádost 2019 – aktuální podmínky dotací, Bruntál

01. 07. 2019

Zelená nafta - změny od 2019, F-Místek

01. 07. 2019

Zelená nafta - změny od 2019, Opava

01. 07. 2019

Zelená nafta - změny od 2019, Bruntál

01. 07. 2019

Ekologické zemědělství – základní pravidla hospodaření a novinky pro rok 2019, Bruntál

31. 12. 2018

Portál farmáře – výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele (workshop) F. Místek

31. 12. 2018

Portál farmáře – výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele (workshop), Bruntál

31. 12. 2018

Podpora regionálních potravin v MSK – včelaři a jejich výrobky, Opava

31. 12. 2018

Portál farmáře – výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele (workshop), Opava

31. 12. 2018

Eroze půdy a LPIS, F. Místek

31. 12. 2018

Eroze půdy a LPIS, Bruntál

31. 12. 2018

Eroze půdy a LPIS, Opava

21. 06. 2018

Kontrola podmíněnosti, Opava

20. 06. 2018

Kontrola podmíněnosti, Bruntál

13. 06. 2018

Kontrola podmíněnosti, F. Místek

23. 04. 2018

Jednotná žádost – aktuální podmínky PP, AEKO a EZ dotací, Bruntál

19. 04. 2018

Jednotná žádost – aktuální podmínky Přímých plateb, Agro-environmentální klimatická opatření a dotace ekologického zemědělství, Opava

05. 04. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Frýdek-Místek

05. 04. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Frýdek-Místek

04. 04. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Bruntál

28. 03. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Opava

28. 03. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Opava


Zprávy:

V této části naleznete poslední aktuality z Regionálního informačního střediska Moravskoslezského kraje.

Schválené Žádosti o dotaci v rámci operace 19.2.1, které byly zaregistrovány v roce 2020

21. 04. 2021 | celá ČR

Průběžné schvalování stav k 20. dubnu 2021 soubor více ›

Výzva MAS RÝMAŘOVSKO pro operaci 19.2.1. v PRV ze dne 08.04.2021

14. 04. 2021 | Moravskoslezský

Celá informace ke stažení více ›

Informace o možnosti rozšíření území pro implementaci Strategií komunitně vedeného místního rozvoje 2014–2020 v souvislosti s přechodným obdobím Programu rozvoje venkova

12. 04. 2021 | celá ČR

V souvislosti s přechodným obdobím Programu rozvoje venkova (dále „PRV“) dochází k prodloužení podpory Programového rámce PRV Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“), které byly schváleny pro… více ›

Webináře "Jednotná žádost 2021" - Moravskoslezský kraj

12. 04. 2021 | Moravskoslezský

Pozvánku s podrobným programem, bližšími pokyny pro přihlášení více ›

Výzva MAS Rozvoj Krnovska pro operaci 19.2.1. v PRV ze dne 16.03.2021

19. 03. 2021 | Moravskoslezský

Celá informace ke stažení více ›

Výzva MAS Bohumínsko pro operaci 19.2.1. v PRV ze dne 05.03.2021

10. 03. 2021 | Moravskoslezský

Celá informace ke stažení více ›

Rural Vision Week - týden vizí o venkově

05. 03. 2021 | celá ČR

Tato virtuální interaktivní akce bude zahrnovat prezentace a diskuse na vysoké úrovni, tržiště nápadů, workshopy a další (program v angličtině zde více ›

Webináře k Jednotné žádosti 2021

05. 03. 2021 | celá ČR

Termíny: 10.3.2021  9:00 – 12:00  17.3.2021 … více ›

SZIF prostřednictvím dotací na Ošetřování trvalých travních porostů rozdělí 2,74 miliardy korun

23. 02. 2021 | celá ČR

Opatření motivuje zemědělce k ochraně a zlepšení životního prostředí při hospodaření na zemědělské půdě. Dělí se na základní titul určený na údržbu travních porostů ve volné krajině, a na tzv. nadstavbové tituly… více ›


Líbil se vám tento příspěvek? Můžete ho také sdílet!

google+

 

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Považujete příspěvek 60 korun za test zaměstnance na covid-19 za přiměřený?

již jste hlasoval!

- počet hlasů: 226

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz