140 let zemědělského školství v Olomouci na Klášterním Hradisku

InfoPoradenstvíAkce, konference a seminářePozvánky vloženo: 02. 09. 2016


„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“

Albert Einstein

Počátek zemědělského školství na Moravě  se datuje  od  roku  1865, kdy společně Hospodářská jednota olomoucká a záhlenicko - kvasická  pod vedením J.R.Demla a F. Skopalíka zřídily v Přerově soukromou Rolnickou školu . V roce 1874 se zemský  moravský výbor usnesl, že založí dvě státní  zemské hospodářské školy (německou a českou). Obě jednoty poskytly deset let investovanou školu nákladem 21 583,40 zlatých zemské správě bez náhrady pouze s podmínkou, že škola zůstane českou. Od školního roku 1875 byl otevřen první ročník studia na české střední hospodářské škole  v Přerově. Vedle této školy se však nepovedlo zde udržet původní rolnickou školu, proto J.R. Demel prosadil její přestěhování  do zakoupené budovy na Klášterním Hradisku v Olomouci,  včetně vyučujících a 14 žáků. Zde výuka pokračovala  od školního roku 1875-76 jako dvanáctý školní rok. Zásluhou Dr. Edvarda Reicha v roce 1911 byla škola povýšena na školu střední, nejprve tříletou a od roku 1921 čtyřletou. V letech 1924 až 1926 bylo původní   jižní  křídlo budovy rozšířeno o další části,  až vznikl rozsáhlý blok budov  s vnitřní dvoranou  a impozantním  průčelím s portály. V letech 1927 až 1928 v těsném sousedství  původní školy byla postavena budova hospodyňské školy, jejíž součástí byl i  domov mládeže. Dnes se zde nachází domov mládeže, fitcentrum a školní jídelna. V roce 1975 došlo k významným opravám stávajících budov a v letech 1974 až 1978 byla v akci „Z“ postavena v těsné blízkosti školy tělocvična.


Během 20. století škola několikrát změnila svůj název, v roce 2005 se sloučila se Středním odborným učilištěm zemědělským  v Olomouci. Od roku 2014 nese  škola  název  Střední škola zemědělská a zahradnická.


Ve školním roce 2015/16 zde studuje 408 žáků.
Škola nabízí maturitní obory a obory s výučním listem.


Maturitní obory:

Agropodnikání

Zahradnictví

Chovatelství koní a jezdectví

Podnikání -  denní a dálkové nástavbové studium

Obory s výučním listem:

Opravář zemědělských strojů

Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Prodavač a aranžér květin

Zahradník     

Jezdec a chovatel koní

Zahradnické práce


Ubytování žáků je zajištěno v domově mládeže s kapacitou 80 lůžek. Součástí domova mládeže je posilovna, herna, ubytovaní  žáci využívají pravidelně tělocvičnu, uměleckou dílnu, kde tvoří drobná díla v rámci enkaustiky a výroby hraček, které darují  u příležitosti státních a dětských svátků těžce nemocným dětem při návštěvách ve Fakultní nemocnici Olomouc.    

   
Celý areál školy má 2 hektary, jeho součástí je park s počtem 200 taxonů dřevin a zahrada pro praktickou výuku žáků oborů agropodnikání a zahradnictví. Odborný výcvik dále probíhá ve střediscích odborného výcviku Bohuňovice - umělecký kovář a zámečník, Křelov – opravář zemědělských strojů, ve vlastní prodejně na Gorazdově nám.1 v Olomouci - prodavač a aranžér květin, ve skleníkovém areálu na ul. Šlechtitelů v Olomouci - zahradník,zahradnické práce, v jezdeckém areálu na Lazcích v Olomouci - jezdec a chovatel koní. Individuální praxe žáků probíhá ve Školním závodě se sídlem v Unčovicích s pracovišti v Senici na Hané a Bohuňovicích, dále na smluvních pracovištích Flora Olomouc, Florcentrum Olomouc a u dalších potenciálních zaměstnavatelů absolventů. V příslušných oborech žáci získávají další kvalifikace jako řidičské oprávnění skupiny B,T,C, strojní obrábění , svařování obloukem, plamenem a v ochranné atmosféře, certifikát pro práci s motorovou pilou, osvědčení z kurzu pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin.


Žáci školy soutěží v celostátních i mezinárodních Soutěžích odborných dovedností středních zemědělských škol, dále v soutěžích Lipová ratolest, v jezdeckých soutěžích, v aranžérských soutěžích při etapách výstav Flora, v projektech středoškolské odborné činnosti - SOČ. Žáci tak zanechávají trvalé hodnoty v realizovaných projektech např. parků v Olomouci, Třinci, Rousínově, Ostravě - Porubě, v tvorbě uměleckých děl, soch, mříží na významných společenských místech pro město Olomouc, Univerzitu Palackého, Evangelickou akademii a konzervatoř v Olomouci, galerii na hradě Sovinci, léčebnu v Nových Zámcích a jinde.


Škola organizuje Dny otevřených dveří, Projektový den a Polní kázání. Škola spolupracuje s Mendlovou univerzitou v Brně a Univerzitou Palackého v Olomouci v oblasti pedagogické praxe nových učitelů. Dále spolupracuje s Asociací soukromých zemědělců a dalšími podniky podle jejich odborného zaměření. Pořádá exkurze, zúčastňuje se vzdělávacích a výchovných projektů, zahraničních stáží žáků i učitelů ve Velké Britanii, Portugalsku, Holandsku i v České republice. Spolupracuje se základními školami při náboru zájemců o studium.


Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc je významným střediskem zemědělského vzdělávání na Hané již 140 let. V současné době rychlého vývoje intenzivních výrobních technologií, ale i technologií udržitelného rozvoje nabízíme studijní obory, jejichž absolventi se úspěšně uplatňují v zemědělské prvovýrobě, zpracování produkce, obchodu, službách pro zemědělce i veřejnost. Významným důvodem pro volbu studia na Střední škole zemědělské a zahradnické v Olomouci je uskutečňování generační výměny odborníků zakládajících zemědělské firmy na počátku 90. let 20. století a alarmující nedostatek kvalitních odborníků v zemědělské výrobě a službách.

Ing. Bělař Vojtěch

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz