InfoZprávyVodní hospodářství

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu

26. 06. 2020

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

 

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 1. červenci 2020

2.7.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem výrazně zlepšil na mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v celkovém průměru rostla. Počet mělkých vrtů s mírně až mimořádně nadnormální hladinou se výrazně zvýšil a tvoří 50 % všech objektů. Ke zhoršení stavu hladiny podzemní vody v mělkých vrtech došlo v pouze povodí horní Berounky (z normální na mírně podnormální). Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu snížil a tvoří 40 % všech objektů.

V průběhu minulého týdne docházelo na celém území České republiky ke srážkové činnosti, na některých místech územní působnosti Povodí Moravy a Odry se srážkové úhrny za uplynulý týden pohybovaly okolo 100 mm (Vír 88 mm, Moravská Třebová 87 mm, Bohumín 105 mm), na území v působnosti Povodí Labe a Vltavy se srážkové úhrny pohybovaly v rozmezí 50 – 86 mm, k těmto srážkovým epizodám docházelo převážně během 28. a 29. 6. Vzhledem k intenzivním srážkám z předchozích týdnů, bylo již území nasyceno a docházelo tak k rychlému vzestupu hladin a překročení stupňů povodňové aktivity (SPA), na některých místech došlo i překročení 3. SPA.

Nyní jsou hladiny na většině vodních toků ustálené, k vzestupu může docházet na dolních částech vodních toků vlivem dotoku z povodí.

Na území ve správě Povodí Ohře, státní podnik, byly srážky prostorově nevyrovnané, i přes zaznamenané srážky dochází převážně k poklesu hladin ve vodních tocích.

Hladiny ve vodních tocích jsou značně rozkolísané a pohybují se většinou vysoko nad průměrnými červencovými hodnotami. Výjimkou je povodí Berounky (30 – 100 % dlouhodobého průměru za měsíc červenec) a vodní toky v územní působnosti Povodí Ohře, státní podnik (60 – 90 % dlouhodobého průměru za měsíc červenec).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 90 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. V důsledku uplynulých povodňových událostí došlo k částečnému zaplnění retenčních prostorů některých nádrží (čímž nádrže významně přispěly transformaci povodňových vln), nyní dochází k jejich pozvolnému vyprazdňování, aby v případě dalších vydatných srážek byly nádrže připravené transformovat povodňové průtoky v ochranném prostoru nádrží.


Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 1. 7. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 1. 7. 2020 (PDF, 443 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 24. červnu 2020

24.6.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem zlepšil na mírně podnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území České republiky v průměru převážně rostla.

Ve dnech 19. – 21. 6. byly zaznamenány velmi vysoké úhrny srážek převyšující i 200 mm (Černá hora – 270 mm, tj. 40 % ročního srážkového úhrnu). Došlo tak k dalšímu významnému zlepšení hydrologické situace v jednotlivých povodích. Velmi intenzivní srážky zapříčinily stupně povodňové aktivity V působnosti státních podniků Povodí Odry, Moravy, Labe a Vltavy srážky způsobily výrazné vzestupy hladin v některých vodních tocích až na 3. stupeň povodňové aktivity (SPA). Dosažené SPA:

3. SPA – dosažen na 11 profilech (Povodí Labe - 8x, Povodí Odry – 2x, Povodí Moravy – 1x)

2. SPA – dosažen na 17 profilech (Povodí Odry – 8x, Povodí Labe – 5x, Povodí Vltavy – 2x, Povodí Moravy – 2x)

1. SPA – dosažen na 48 profilech (Povodí Odry – 17x, Povodí Labe – 14x, Povodí Moravy – 9x, Povodí Vltavy – 8x)

Průměrné denní průtoky ve většině toků se pohybují vysoko nad průměrnými červnovými hodnotami (např. Mrlina-Vestec – 1 463 %, Chrudimka-Nemošice – 908 %, Orlice-Týniště n. O. – 507 %).

Aktuálně se již na území České republiky nevyskytuje povodňová aktivita, průtoky ve vodních tocích jsou ustálené.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky naplněny nad 90 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Zvýšené přítoky jsou využívány k dalšímu plnění nádrží. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a schválených manipulačních řádů. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 24. červnu 2020

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 24. 6. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k 24.6.2020 (PDF, 458 KB)

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 17. červnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 17. 6. 2020 (PDF, 1,6 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 17. 6. 2020 (PDF, 455 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 10. červnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 10. 6. 2020 (PDF, 1,7 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 10. 6. 2020 (PDF, 454 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 27. květnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 27. 5. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 27. 5. 2020 (PDF, 433 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 20. květnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 20. 5. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 20. 5. 2020 (PDF, 433 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 29. dubnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 29. 4. 2020 (PDF, 1,4 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 29. 4. 2020 (PDF, 442 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 22. dubnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 22. 4. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 22. 4. 2020 (PDF, 427 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 15. dubnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 15. 4. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 15. 4. 2020 (PDF, 429 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 8. dubnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 8. 4. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 8. 4. 2020 (PDF, 428 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 30. březnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 30. 3. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 30. 3. 2020 (PDF, 427 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 23. březnu 2020

Přílohy

Informační zpráva hydrologická situace k 23. 3. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 23. 3. 2020 (PDF, 427 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 16. březnu 2020

16.3.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Přílohy:

Informační zpráva hydrologická situace k 16. 3. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná vydaná omezení odběru povrchových vod k 16. 3. 2020 (PDF, 429 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 9. březnu 2020

9.3.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Přílohy:

Informační zpráva hydrologická situace k 9.3.2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná vydaná omezení odběru povrchových vod k 9. 3. 2020 (PDF, 428 KB)


2.3.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Přílohy:

Informační zpráva hydrologická situace k 2.3.2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná vydaná omezení odběru povrchových vod k 28.2.2020 (PDF, 430 KB)

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Anketa

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

18. Červenec
Zahradou s odborníkem – Trvalky severoamerických prérií více ›
28. Červenec
Den otevřených dvěří - Havlíčková Borová zemědělská, a.s. - 28.7.2020 více ›
7. Srpen
FLORIA LÉTO 2020 více ›
8. Srpen
Zahradou s odborníkem – Letničky více ›
15. Srpen
Lesní slavnosti, Landartová stezka, ochutnávka z regionálních pivovarů více ›
Akce škol:
17. Září
Květinová show více ›
9. Říjen
Regionální výstava ovoce a dny otevřených dveří více ›


Na dnes není v kalendáři žádné akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2020 - AK ČR | vyroba-www.cz