Časté dotazy k programu 129 290

InfoDotaceNárodní dotaceVodní hospodářství vloženo: 26. 02. 2016


Drobné vodní toky a malé vodní nádrže

 1. Stálý přítok
  Jaká je definice stálého přítoku, který je uveden v Pravidlech?
  Stálý přítok rybníků a malých vodních nádrží je zajištěn při jejich zásobení vodou z pramene či vodního toku (řeka, potok).
  Tzn. např. rybníky a malé vodní nádrže plněné dešťovou vodou, tzv. nebeské, melioračními zařízeními nebo podzemními vodami nemají stálý, tedy kontinuální přítok z pramene či vodního toku, a proto nesplňují podmínky pro zařazení do programu 129 290.
 2. Větší počet akcí
  Máme v přípravě projekty na opravu a odbahnění na větší počet rybníků. Můžeme podat jednu žádost o dotaci dohromady nebo musíme podat více žádostí?
  Jelikož jednotlivé akce budou posuzovány samostatně, a musí být tedy podány samostatně i jednotlivé žádost i, a to dle Pravidel včetně všech náležitostí.
 3. Podmínka 5 hodnocených nabídek ve všech typech zadávacího řízení
  Bude splněna podmínka Pravidel, když zadavatel obdrží minimálně 5 nabídek ve lhůtě pro podání nabídek a ve správně označených obálkách? I když při následném posouzení nabídek budou následně některé vyloučeny?
  Pokud zadavatel obdrží min. 5 nabídek, ale následně při posouzení některé vyloučí, podmínka Pravidel splněna bohužel nebude. Je podmínkou, aby i po posouzení zůstalo platných minimálně 5 nabídek, z kterých se pak následně vybere nejvhodnější nabídka.
 4. Uznatelné náklady
  Spadá technický dozor a projekt do uznatelných nákladů?
  Uznatelné náklady jsou pouze náklady stavebního charakteru, stavebně - technologické části.
  Projekt ani dozor, či další přidružené náklady nejsou pro účely dotace uznatelné, ale budou započítány v rámci podílu vlastních zdrojů.
 5. Oprávněný žadatel
  Obec má uzavřeny v případě některých předmětných pozemků, které nejsou ve vlastnictví obce, smlouvy o budoucích kup
  ních smlouvách, v nichž budoucí prodávající souhlasí s kompletní realizací projektu, přičemž je ve smlouvách stanoveno, že po geometrickém zaměření skutečného stavu přejdou dotčené pozemky do vlastnictví obce. Může obec v tomto případě být žadatelem?
  Podle Pravidel může být žadatel pouze vlastník majetku nebo správce určeného majetku, a z tohoto důvodu je nezbytné mít již při podání žádosti vždy vyřešeny veškeré majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům.
 6. Sportovní rybolov
  Z textu výzvy je zřejmé, že dotace nemůže být udělena na rybník, kde obec chová ryby, v tomto rybníce je prováděn výlov a dané ryby jsou pak komerčně prodávány na trzích, obchodech. Není však zřejmé, jak daná výzva nahlíží na ty rybníky, na kterých obce
  prodávají rybářům povolenky ke sportovnímu rybolovu. Z utržených peněz následně obec do rybníka vysazuje nové ryby.
  Sportovní rybolov je v tomto případě považován za zájmovou činnost, a ne za výdělečnou činnost, která by byla překážkou pro získání dotace v programu 129 290, a byla by v rozporu s platnými Pravidly.
 7. Omezení rozlohy
  Je v rámci tohoto programu stanoveno minimální vymezení rozlohy (rybníků a malých vodních nádrží)?
  Program 129 290 omezení ohledně minimální plochy nestanovuje, pouze stanovuje podmínku získání podpory, a to, že podpořené rybníky a vodní nádrže o rozloze větší než 0,5 ha musí být po realizaci schopné bezpečně převést průtok odpovídající minimálně Q 100 či vyšší v souladu s platnými předpisy a bude na nich trvale vyčleněn retenční ochranný prostor o velikosti min. 10 % z celkového prostoru rybníka nebo vodní nádrže.
 8. Daň z přidané hodnoty
  Dotace se bude počítat z cen včetně nebo bez DPH, rozlišujete plátce a neplátce DPH?
  DPH nelze hradit v případě, že žadatel je plátcem DPH, a bude v rámci dotační akce uplatňovat odpočet DPH.
  V případě, že je žadatel plátce DPH, ale odpočet DPH v rámci dotované akce uplatňovat nebude (doloží čestným prohlášením), bude dotace stanovena včetně DPH.
  V případě, že žadatel není plátcem DPH, bude dotace stanovena včetně DPH.
 9. Územní plán
  V případě výstavby nového rybníka stačí při podání žádosti pouze zákres budoucího rybníka v územním plánu obce?
  Pouze územní plán nestačí, žádost musí obsahovat pravomocné územní rozhodnutí.
 10. Odstranění sedimentu
  Lze podat projekt i na samotné odbahnění?
  Ano, lze ale nezbytnou podmínkou získání dotace je mimo uznání nákladů na odbahnění i dodržení 15% podíl u investic celkových nákladů.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz