Další příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb na pořízení zařízení na vážení, balení a  označování výrobků s 80% podporou

InfoDotaceOP Rybářství vloženo: 30. 11. 2021


V Praze dne 30. listopadu 2021 - Příjem  žádostí  v  opatření  3.2.  Sledovatelnost  produktů  pro  podniky  akvakultury a zpracovatele ryb bude zahájen dne 3. 1. 2022 od 9:00 a cílem je dočerpání finanční alokace tohoto opatření. 

Projekty  budou  postupně  schvalovány  až  do  výše  přidělené  finanční  alokace.  První  projekt v pořadí, který požadovanou podporou přesáhne přidělenou finanční alokaci, bude posledním projektem, který bude podpořen. Výše podpory pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb je 80  %  ze  způsobilých  výdajů  projektu.  Všechny  Žádosti  o  podporu  budou  přijímány  plně elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře bez nutnosti osobní přítomnosti žadatele na RO SZIF.  Žádost  o  podporu  je  již  žadatelům  zveřejněna  na  Portálu  farmáře.  Pravidla  byla  již zveřejněna dne 24. 7. 2020 jako 3. verze na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v sekci „Dotace / Operační program Rybářství na období 2014–2020 / Priorita Unie 3 / 3.2. Sledovatelnost produktů“. ŘO OP Rybářství upozorňuje, že v souladu s Pravidly  pro žadatele  a  příjemce  nebude  brán  zřetel  na  podané  žádosti  před  termínem  zahájení  příjmu a těmto žádostem bude ukončena administrace po jejich zaregistrování na příslušném RO SZIF. 
  
ŘO  OP  Rybářství  dále  upozorňuje,  že  režim  zadání  zakázky  u  projektů  opatření  3.2. Sledovatelnost produktů, kde jsou žadatelem podniky akvakultury a zpracovatele ryb, je odlišný od klasických investic v opatření 2.2., záměr a) Investice do akvakultury a 5.3. Investice do zpracování produktů. Přímé nákupy lze v opatření 3.2. realizovat pouze pokud předpokládaná hodnota  zakázky  je  nižší  než  500  000  Kč  bez  DPH.  Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  podpora v opatření 3.2. je ve výši 80 % způsobilých výdajů, může žadatel dle Pravidel pro zadávání zakázek (verze 3, účinné od 1. 11.  2019) v rámci OP Rybářství 2014–2020 realizovat přímý nákup  pokud  předpokládaná  hodnota  zakázky  je  nižší  než  500  000  Kč  bez  DPH.  Pokud předpokládaná hodnota zakázky je nižší než 2 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby postupuje žadatel v režimu zakázek malého rozsahu v uzavřené výzvě dle Pravidel pro zadávání zakázek. Pokud je hodnota rovna a vyšší než 2 000 000 mil. Kč, postupuje dle zákona  č. 134/2016  Sb.  o  zadávání  veřejných  zakázek  (ZZVZ).  Žadatel  povinné  přílohy k výběrovému/zadávacímu řízení zasílá přes Portál Farmáře do 30 týdnů od vyhotovení seznamu projektů doporučených k financování.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz