Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2015

InfoKomodityStatistické informaceSklizeň vloženo: 11. 02. 2016


KOMENTÁŘ

Celková produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch zjišťovaných v květnu a z vývoje vegetačních podmínek.
 
Sklizňová plocha obilovin (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin) se meziročně snížila o 19,8 tis. ha tj. o 1,4 % na 1 389,8 tis. ha. Celková sklizeň ve výši 8 183,5 tis. tun byla proti roku 2014 nižší o 595,8 tis. tun, tj. o 6,8 %. Nad úrovní roku 2014 je sklizeň ječmene jarního, a to 1 420,4 tis. tun, což je o 44,1 tis. tun více (o 3,2 %) než v minulém roce. Více než v loňském roce se sklidilo také ovsa, a to 154,6 tis. tun, což je o 2,3 tis. tun více (o 1,5 %). Základních obilovin bylo sklizeno méně než v roce minulém. Pšenice bylo sklizeno 5 274,3 tis. tun tj. o 168,1 tis. tun méně (o 3,1 %) než v roce minulém. U ječmene byla sklizeň 1 991,4 tis. tun, tj. o 24,4 tis. tun více (o 1,2 %). Kukuřice na zrno bylo sklizeno 442,7 tis. tun, což je o 389,5 tis. tun méně (o 46,8 %) než v roce 2014.

Hektarový výnos obilovin 5,89 t je ve srovnání s předchozím rokem nižší o 0,34 t (tj. o 5,5 %), z toho u pšenice ozimé byl dosažen hektarový výnos 6,50 t (6,61 t v roce 2014), pšenice jarní 4,26 t (4,85 t), žita 4,91 t (5,13 t), ječmene ozimého 5,46 t (5,74 t), ječmene jarního 5,43 t (5,56 t), ovsa 3,65 t (3,60 t), kukuřice na zrno 5,54 t (8,43 t) a tritikale 4,72 t (5,03 t).

Produkce luskovin byla vyšší než v roce předešlém. Celkem bylo sklizeno 95,9 tis. tun luskovin. Z toho hrachu setého 78,2 tis. tun, což je o 35,4 tis. t (o 82,8 %) více než v roce minulém. Celková produkce zrnin (obiloviny a luskoviny) 8 279,4 tis. tun je proti předchozímu roku nižší o 553,7 tis. tun (tj. o 6,3 %).

Celková sklizeň brambor po zahrnutí sklizně domácností ve výši 604,3 tis. tun představuje proti roku 2014 snížení o 228,4 tis. tun (o 27,4 %). Hektarový výnos ve výši 21,06 t je o 6,62 t nižší. Raných brambor bylo sklizeno 37,7 tis. tun. Průměrný výnos brambor ostatních z jednoho hektaru je 21,77 t, tj. o 7,59 t méně než v loňském roce. Produkce 515,7 tis. tun je o 200,5 tis. tun nižší než v roce 2014. Cukrovky technické bylo sklizeno při výnosu 59,38 t z jednoho hektaru 3 421,0 tis. tun bulev (4 424,6 tis. tun v roce 2014) tzn. snížení o 22,7 %.

V roce 2015 došlo ke snížení osevních ploch olejnin celkem o 18,3 tis. ha (o 3,9 %) na výměru 446,0 tis. ha. Dosažená produkce z této plochy 1 355,0 tis. tun je o 289,1 tis. tun nižší než v roce minulém. Řepky bylo sklizeno 1 256,2 tis. tun, v roce předchozím 1 537,3 tis. tun, tzn. snížení o 281,1 tis. tun. Výnos řepkového semene z jednoho hektaru 3,43 t je o 0,52 t nižší. Vyšší byla produkce máku, kdy se z plochy 32,7 tis. ha při průměrném hektarovém výnosu 0,82 t sklidilo 26,7 tis. tun (24,7 tis. tun při hektarovém výnosu 0,91 t v roce 2014) makového semene.

Jednoletých pícnin na orné půdě bylo sklizeno 8 076,5 tis. tun zelené píce, tj. o 2 632,7 tis. tun méně než v roce 2014. Z toho bylo sklizeno 7 134,4 tis. tun kukuřice na zeleno a siláž, tj. o 2 443,5 tis. tun méně než v roce minulém. Sklizeň sena víceletých pícnin byla 1 093,0 tis. tun, z toho sklizeň sena jetele červeného 308,8 tis. tun.

Produkce zeleniny po zahrnutí sklizně domácností byla proti předchozímu roku nižší. Ve sledovaném roce bylo sklizeno 247,2 tis. tun zeleniny (294,2 tis. tun v roce 2014). Produkce ovoce (včetně domácností) 391,4 tis. tun byla proti loňskému roku vyšší (314,7 tis. tun v roce 2014).

Na 15,8 tis. ha plodících vinic se při hektarovém výnosu 5,73 t (4,03 t v roce 2014) sklidilo 90,6 tis. tun hroznů, tj. o 27,1 tis. tun více než v roce 2014. Produkce chmele ve výši 4 843 tun se proti roku 2014 snížila o 1 359 tun (tj. o 21,9 %). Výnos chmele z jednoho hektaru 1,05 t je také nižší, a to o 0,34 t než v roce minulém.


Metodické vysvětlivky     
Komentář     

Vývoj ploch a sklizní zemědělských plodin v letech 2004 – 2015     
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2015 celkem     
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2015 celkem - pokračování     
Sklizeň z ovocných stromů a keřů v roce 2015     
Porovnání s výsledky v roce 2014 – sklizeň     
Porovnání s výsledky v roce 2014 – sklizeň – pokračování     
Porovnání s výsledky v roce 2014 – sklizeň z ovocných stromů     
Porovnání s výsledky v roce 2014 – hektarový výnos     
Porovnání s výsledky v roce 2014 – hektarový výnos – pokračování     
Porovnání s výsledky v roce 2014 – výnos z 1 stromu, keře     
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2015 podle krajů     
Pšenice ozimá     
Pšenice jarní     
Ječmen ozimý     
Ječmen jarní     
Žito     
Oves     
Triticale     
Kukuřice na zrno     
Obiloviny celkem     
Luskoviny celkem     
Brambory ostatní     
Cukrovka technická     
Řepka     
Kukuřice na siláž     
Pícniny na orné půdě celkem – seno     
Trvalé travní porosty – píce v seně     
Chmelnice     
Vinice     
Spotřeba hnojiv za hospodářský rok 2014/2015     
Sklizeň vybraných plodin po dopočtu domácností     
Plochy ozimů roku 2016     
Plochy ozimů roku 2016 podle krajů     

Grafy     

Vývoj ploch zemědělských plodin v letech 1980 až 2015     
- pšenice, ječmen, žito, oves     
- cukrovka, brambory celkem, řepka     

Vývoj sklizní zemědělských plodin v letech 1980 až 2015     
- pšenice, ječmen, žito, oves     
- cukrovka, brambory celkem, řepka     

Vývoj výnosů zemědělských plodin v letech 1980 až 2015     
- pšenice, ječmen, žito, oves     
- cukrovka, brambory celkem, brambory rané     
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2015 podle krajů     
- ječmen ozimý, žito, oves, řepka     
- ječmen jarní, kukuřice na zrno, pšenice ozimá     

Výnosy zemědělských plodin v roce 2015 podle krajů     
- pšenice ozimá, ječmen jarní, žito, oves     
- cukrovka, brambory celkem, brambory rané

Informace ze dne 11. 2. 2016 ke stažení

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz