Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2016

InfoKomodityStatistické informaceSklizeň vloženo: 14. 02. 2017


KOMENTÁŘ

Celková produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch zjišťovaných v květnu a z vývoje vegetačních podmínek.
 
Sklizňová plocha obilovin (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin) se meziročně snížila o 30,8 tis. ha tj. o 2,2 % na 1 359,0 tis. ha. Celková sklizeň ve výši 8 596,4 tis. tun byla proti roku 2015 vyšší o 412,9 tis. tun, tj. o 5,0 %. Pod úrovní roku 2015 je sklizeň ječmene jarního, a to 1 207,8 tis. tun, což je o 212,6 tis. tun méně (o 15,0 %) než v minulém roce. Méně než v loňském roce se sklidilo také ovsa, a to 132,2 tis. tun, což je o 22,4 tis. tun méně (o 14,5 %). Základních obilovin bylo sklizeno téměř stejné množství jako v roce minulém. Pšenice bylo sklizeno 5 454,7 tis. tun tj. o 180,4 tis. tun více (o 3,4 %) než v roce minulém. Sklizeň ječmene byla 1 845,3 tis. tun, tj. o 146,2 tis. tun méně (o 7,3 %). Kukuřice na zrno bylo sklizeno 845,8 tis. tun, což je o 403,1 tis. tun více (o 91,0 %) než v roce 2015.

Hektarový výnos obilovin 6,33 t je ve srovnání s předchozím rokem vyšší o 0,44 t (tj. o 7,4 %), z toho u pšenice ozimé byl dosažen hektarový výnos 6,57 t (6,50 t v roce 2015), pšenice jarní 4,54 t (4,26 t), žita 4,98 t (4,91 t), ječmene ozimého 6,13 t (5,46 t), ječmene jarního 5,45 t (5,43 t), ovsa 3,52 t (3,65 t), kukuřice na zrno 9,79 t (5,54 t) a tritikale 4,88 t (4,72 t).

Produkce luskovin byla nižší než v roce předešlém. Celkem bylo sklizeno 84,6 tis. tun luskovin. Z toho hrachu setého 68,7 tis. tun, což je o 9,5 tis. t (o 12,1 %) méně než v roce minulém. Celková produkce zrnin (obiloviny a luskoviny) 8 681,0 tis. tun je proti předchozímu roku vyšší o 401,6 tis. tun (tj. o 4,9 %).

Celková sklizeň brambor po zahrnutí sklizně domácností ve výši 831,1 tis. tun představuje proti roku 2015 zvýšení o 226,8 tis. tun (o 37,5 %). Hektarový výnos ve výši 28,13 t je o 7,07 t vyšší. Raných brambor bylo sklizeno 42,1 tis. tun. Průměrný výnos brambor ostatních z jednoho hektaru je 29,66 t, tj. o 7,89 t více než v loňském roce. Produkce 719,6 tis. tun je o 203,9 tis. tun vyšší než v roce 2015. Cukrovky technické bylo sklizeno při výnosu 67,81 t z jednoho hektaru 4 118,4 tis. tun bulev (3 421,0 tis. tun v roce 2015) tzn. zvýšení o 20,4 %.

V roce 2016 došlo ke zvýšení osevních ploch olejnin celkem o 24,2 tis. ha (o 5,4 %) na výměru 470,2 tis. ha. Dosažená produkce z této plochy 1 476,5 tis. tun je o 121,4 tis. tun vyšší než v roce minulém. Řepky bylo sklizeno 1 359,1 tis. tun, v roce předchozím 1 256,2 tis. tun, tzn. zvýšení o 102,9 tis. tun. Výnos řepkového semene z jednoho hektaru 3,46 t je o 0,03 t vyšší. Vyšší byla produkce máku, kdy se z plochy 35,5 tis. ha při průměrném hektarovém výnosu 0,80 t sklidilo 28,6 tis. tun (26,7 tis. tun při hektarovém výnosu 0,82 t v roce 2015) makového semene.

Jednoletých pícnin na orné půdě bylo sklizeno 10 863,6 tis. tun zelené píce, tj. o 2 787,1 tis. tun více než v roce 2015. Z toho bylo sklizeno 9 545,2 tis. tun kukuřice na zeleno a siláž, tj. o 2 410,9 tis. tun více než v roce minulém. Sklizeň sena víceletých pícnin byla 1 365,1 tis. tun, z toho sklizeň sena jetele červeného 417,8 tis. tun.

Produkce zeleniny po zahrnutí sklizně domácností byla proti předchozímu roku vyšší. Ve sledovaném roce bylo sklizeno 298,6 tis. tun zeleniny (247,2 tis. tun v roce 2015). Produkce ovoce (včetně domácností) 309,7 tis. tun byla proti loňskému roku nižší (391,4 tis. tun v roce 2015).

Na 15,8 tis. ha plodících vinic se při hektarovém výnosu 4,80 t (5,73 t v roce 2015) sklidilo 75,9 tis. tun hroznů, tj. o 14,7 tis. tun méně než v roce 2015. Produkce chmele ve výši 7 712 tun se proti roku 2015 zvýšila o 2 869 tun (tj. o 59,2 %). Výnos chmele z jednoho hektaru 1,61 t je také vyšší, a to o 0,57 t než v roce minulém.

    


Metodické vysvětlivky     
Komentář     

Tabulková část     
Vývoj ploch a sklizní zemědělských plodin v letech 2005 – 2016     
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2016 celkem     
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2016 celkem - pokračování     
Sklizeň z ovocných stromů a keřů v roce 2016     
Porovnání s výsledky v roce 2015 – sklizeň     
Porovnání s výsledky v roce 2015 – sklizeň – pokračování     
Porovnání s výsledky v roce 2015 – sklizeň z ovocných stromů     
Porovnání s výsledky v roce 2015 – hektarový výnos     
Porovnání s výsledky v roce 2015 – hektarový výnos – pokračování     
Porovnání s výsledky v roce 2015 – výnos z 1 stromu, keře     

Sklizeň zemědělských plodin v roce 2016 podle krajů     
Pšenice ozimá     
Pšenice jarní     
Ječmen ozimý     
Ječmen jarní     
Žito     
Oves     
Tritikale     
Kukuřice na zrno     
Obiloviny celkem     
Luskoviny celkem     
Brambory ostatní     
Cukrovka technická     
Řepka     
Kukuřice na siláž     
Pícniny na orné půdě celkem – seno     
Trvalé travní porosty – píce v seně     
Chmelnice     
Vinice     
Spotřeba hnojiv za hospodářský rok 2015/2016     
Sklizeň vybraných plodin po dopočtu domácností     
Plochy ozimů roku 2017     
Plochy ozimů roku 2017 podle krajů     

Grafická část     

Vývoj ploch zemědělských plodin v letech 1980 až 2016     
- pšenice, ječmen, žito, oves     
- cukrovka, brambory celkem, řepka     

Vývoj sklizní zemědělských plodin v letech 1980 až 2016     
- pšenice, ječmen, žito, oves     
- cukrovka, brambory celkem, řepka     


Vývoj výnosů zemědělských plodin v letech 1980 až 2016     
- pšenice, ječmen, žito, oves     
- cukrovka, brambory celkem, brambory rané     

Sklizeň zemědělských plodin v roce 2016 podle krajů     
- ječmen ozimý, žito, oves, řepka     
- ječmen jarní, kukuřice na zrno, pšenice ozimá     

Výnosy zemědělských plodin v roce 2016 podle krajů     
- pšenice ozimá, ječmen jarní, žito, oves     
- cukrovka, brambory celkem, brambory rané

Informace ze dne 13. 2. 2017 ke stažení

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz