Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu

InfoLegislativaPředpisy a metodikyŽivočišná výroba vloženo: 01. 03. 2016


29.2.2016 - Dne 24. února 2016 uspořádal ÚKZÚZ odborný seminář na téma „Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu“. ÚKZÚZ v důsledku začlenění rostlinolékařské péče mezi oblasti jeho působnosti provádí činnosti na úseku dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů, kam spadá i problematika dřevěných obalů, které se využívají v mezinárodním obchodu. S ohledem na skutečnost, že toto téma je v současné době velmi aktuální, zorganizoval ÚKZÚZ tento seminář. Na něm seznámil více jak 120 zástupců z řad vývozců, dovozců a subjektů, kteří vyrábí a používají dřevěné obaly, se současným stavem na úseku registrace technických zařízení k hubení škodlivých organismů, registrace výrobců obalů a problémů s vývozem a dovozem zboží, které je přepravováno pomocí těchto obalů.

Úvodní slovo přednesl zástupce ředitele ÚKZÚZ Ing. Miroslav Florián, Ph.D., který vyzdvihl potřebu chránit území České republiky před zavlékáním škodlivých organismů a potřebu spolupráce mezi všemi zainteresovanými subjekty.

Seminář se zaměřil na systém certifikace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů a výrobců dřevěných obalů. Přímo navazujícím tématem byl dovoz a vývoz zboží prostřednictvím těchto obalů. Účastníci byli seznámeni s připravovanými legislativními změnami, které se dotknou jak zákona, tak i prováděcí vyhlášky. Bylo reagováno na otázky, které se týkaly vlastního ošetřování, způsobů měření, tolerovaného množství kůry, značení obalů, ale i fytosanitárních podmínek jednotlivých zemí či možnosti snadného vyhledávání informací. K danému tématu proběhla přínosná diskuze, což vypovídá o intenzivním zájmu ze strany účastníků.

Na akci dále vystoupil zástupce Celní správy ČR mjr. Mgr. Petr Jirák, který seznámil přítomné s výkonem práv k ochraně duševního vlastnictví ve vztahu ke značkám používaných na dřevěných obalech a s připravovanou ochranou značky IPPC. Rovněž tato přednáška byla kladně hodnocena ze strany účastníků. Za Obalový institut SYBA vystoupil Ing. Vlado Volek, jehož tématem bylo používání kvalitních dřevěných palet a obalů a certifikace výrobců obalů v Německu.

Další zajímavou přednáškou bylo vystoupení Ing. Josefa Pokorného, který prezentoval zásady správné manipulace s nákladem na paletách z hlediska přepravy. Vystoupení bylo doplněno i o videa zkoušek použití různých fixačních systémů. Přímo souvisejícím tématem byl i přehled regulovaných škodlivých organismů, které se přenášejí přes dřevěné obaly, ve spojení s rizikem a důsledky jejich zavlečení na nová území.

Z účasti a prvních ohlasů je zřejmé, že seminář byl přínosem, seznámil účastníky se systémem certifikace v ČR, představil problematiku dovozu a vývozu, včetně úskalí při vývozu do některých států Je však zřejmé, že mnohé otázky nejsou v této oblasti zcela vyřešeny. ÚKZÚZ bude nadále nápomocen při řešení všech požadavků, aby se situace na tomto úseku zlepšovala a zvýšila se prestiž českých dřevěných obalů v zahraničí.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz