Důležité paragrafy Vyhlášky 367/2015 Sb.

InfoDotaceNárodní dotaceZemědělství, potravinářství, poradenství vloženo: 16. 01. 2017


Paragrafy: §3, §5, §6, §9 (367/2015 Sb.), pokyny a vzor ke stažení.

§ 3 (367/2015 Sb.)

Součástí údajů uvedených v tabulkách podle vzorů, které jsou přílohami této vyhlášky, jsou prostředky podle §13 a §54 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel, které jsou poskytnuty formou dotace nebo návratné finanční výpomoci.


§ 5 (367/2015 Sb.)

Pro přílohy č. 1 až 8 k této vyhlášce platí, že :
a) s lichým číslem jsou určeny pro státní příspěvkovou organizaci a příjemce, kterým byly příspěvky na provoz, dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytnuty z kapitoly státního rozpočtu,
c) označených písmenem A obsahují příspěvky na provoz, dotace a návratné finanční výpomoci poskytované z prostředků České republiky a vzory v přílohách označených písmenem B obsahují dotace poskytované z prostředků České republiky na spolufinancování a dotace ze státního rozpočtu na předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo z prostředků finančních mechanismů.

§ 6 (367/2015 Sb.)

(1) Tabulky se vyplňují v korunách českých s přesností na dvě desetinná místa podle stavu k 31.prosinci roku, za který se finanční vypořádání předkládá.
(3) Na příjemce a poskytovatele příspěvku na provoz, dotace a návratné finanční výpomoci a na kraj se nevztahuje povinnost předkládat při finančním vypořádání veškeré tabulky podle vzorů uvedených
v přílohách této vyhlášky. Uvedené subjekty předkládají pouze tabulky, které se jich týkají.
(4) Příloha č. 14 této vyhlášky obsahuje pokyny ke zpracování finančního vypořádání podle vzorů
uvedených v přílohách č. 1 až 13 této vyhlášky.
 (6) Příloha č. 16 této vyhlášky obsahuje tabulku, ve které jsou uvedeny lhůty pro jednotlivé subjekty finančního vypořádání uvedené v § 8 až 23

§ 9 (367/2015 Sb.)

(1) Příjemce, kterému byla poskytnuta dotace nebo návratná finanční výpomoc přímo z jednotlivých kapitol státního rozpočtu vyjma kapitol Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv, předloží
do 15. února následujícího roku poskytovateli:
a) přehled o dotacích a návratných finančních výpomocích týkající se předchozího roku podle vzorů, které jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 5 (pro regionální rady v roli řídícího orgánu) této vyhlášky,
c) komentář.
(2) Příjemce podle odstavce 1 zároveň do 15. února následujícího roku převede na účet cizích prostředků poskytovatele případnou vratku.

Pokyny ke stažení

Vzor ke stažení

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz