Evropská komise dnes zveřejnila nový balíček k oběhovému hospodářství

InfoLegislativaEU vloženo: 02. 12. 2015


02. 12. 2015 - Dlouho očekávaný balíček k oběhovému hospodářství EU je na světě. Dnes ho zveřejnila Evropská komise a jednotlivé členské státy mají nyní možnost se s ním podrobně seznámit, přičemž jej v brzké době začne projednávat Rada EU. Cíle stanovené v nově představeném evropském balíčku k oběhovému hospodářství nejsou pro Ministerstvo životního prostředí nijak překvapivé, o jeho obsahu se diskutuje už dlouhou dobu. MŽP bude nyní k jednotlivým částem balíčku připravovat rámcové pozice ČR.

Oběhové hospodářství se stává jednou z hlavních priorit Evropské komise. Ta po řadě předchozích dokumentů, které obsahovaly některé dílčí aspekty oběhového hospodářství (Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje, Tematická strategie pro odpady), publikovala 2. července 2014 zásadní sdělení Směrem k oběhovému hospodářství: Program nulového odpadu pro Evropu (COM (2014) 398 final) a legislativní návrh, který se týkal právních předpisů pro odpadové a obalové hospodářství (COM (2014) 397 final). Letos v březnu EK rozhodla celý návrh stáhnout a přepracovat. Novou verzi balíčku k oběhovému hospodářství zveřejnila právě dnes.

Nový balíček k oběhovému hospodářství zahrnuje:

· Sdělení (nelegislativní dokument vč. akčního plánu s termíny plnění),

· Návrh směrnice upravující směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech,

· Návrh směrnice upravující směrnici 99/31/ES o skládkování odpadů,

· Návrh směrnice upravující směrnici 2000/53/ES (autovraky), 2006/66/ES o odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU (WEEE),

· Návrh směrnice upravující směrnici 2008/98/ES o odpadech.

Podle EK může přechod k více oběhovému hospodářství posílit konkurenceschopnost Evropy, snížit závislost na primárních surovinách, vytvořit pracovní místa a zvýšit sociální kohezi.

Podle EK může být uspořeno až 600 miliónů tun skleníkových plynů mezi lety 2015–2035. Z pohledu EK se v případě oběhového hospodářství jedná o změnu ze současného lineárního modelu (take – make – use – dispose) na model oběhový, ve kterém jsou potenciální odpady vraceny zpět do ekonomického procesu a uzavírají cyklus do kruhu.

EK chce v novém balíčku vymezit širší kontext oběhového hospodářství – v doprovodném sdělení se proto zaměří na výrobní fázi, design výrobků (ekodesign), jejich opravitelnost, spotřební fázi, zelené veřejné zakázky (green procurement), odpadové hospodářství, trh s druhotnými surovinami, prioritní oblasti (plasty, potravinový odpad, stavební a demoliční odpad, kritické suroviny, biomasa a bioprodukty), inovace a investice, monitoring oběhového hospodářství a indikátory.

V legislativním návrhu EK bude prosazovat změny směrnic v oblasti:

o odpadů

o obalů

o autovraků

o baterií a akumulátorů

o skládek odpadů

Největší změny se zaměřují na oblasti odpadů, obalů a skládek odpadů.

EK navrhuje vyšší cíle pro recyklaci komunálních odpadů, vyšší cíle pro recyklaci obalů, cíl pro omezení skládkování, sjednocení zásadních definic v oblasti odpadového hospodářství, minimální požadavky pro rozšířenou odpovědnost výrobců (EPR), zjednodušení a harmonizaci reportingových výpočtových metod, zavedení systému „včasného varování“ v rámci plnění recyklačních cílů, zlepšení „sledovatelnosti“ odpadů, omezení ilegální přepravy odpadů, omezení potravinového odpadu, zdůraznění prevence vzniku odpadu. EK konkrétně navrhuje:

Cíle pro recyklaci komunálního odpadu:

o 60 % v roce 2025

o 65 % v roce 2030

o pro některé země (Estonsko, Řecko, Chorvatsko, Lotyšsko, Malta, Slovensko, Rumunsko) návrh pracuje s možností odkladu plnění cílů až o let (tzn. do roku 2035)

Návrh obsahuje následující cíl pro skládkování odpadu – skládkovat 10 % z produkce komunálního odpadu v roce 2030.

Cíle pro obalové materiály:

o 65% recyklace všech obalových odpadů v roce 2025

o Recyklace jednotlivých druhů obalových materiálů v roce 2025:

- 55 % plasty

- 60 % dřevo

- 75 % železné kovy

- 75 % hliník

- 75 % sklo

- 75 % papír

o 75% recyklace všech obalových odpadů v roce 2030

o Recyklace jednotlivých druhů obalových materiálů v roce 2030:

- 75 % dřevo

- 85 % železné kovy

- 85 % hliník

- 85 % sklo

- 85 % papír

Navržené cíle pro recyklaci odpadů a obalů bude ČR hodnotit zejména v kontextu přijatého Plánu odpadového hospodářství ČR 2015–2024 a předpokladů vývoje odpadového hospodářství v následujících letech. O všech cílech je ČR připravena aktivně a konstruktivně diskutovat tak, aby byly pro ČR přijatelné a dosažitelné.

Veškeré dokumenty k balíčku k oběhovému hospodářství najdete na této adrese.

Kontakt pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz