Indexy cen výrobců - září 2015

InfoKomodityStatistické informaceIndexy cenVýrobců vloženo: 16. 10. 2015


16. 10. 2015 - Další významný pokles cen ropných produktů


Meziměsíčně klesly ceny průmyslových výrobců o 0,7 %. Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,5 %, ceny stavebních prací o 0,1 % a ceny tržních služeb o 0,9 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 3,2 %, průmyslových výrobců o 4,2 % a tržních služeb o 0,2 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 1,3 %.

Meziměsíční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,5 %. Vzrostly ceny ovoce o 17,5 % a čerstvé zeleniny o 16,5 %. Klesly ceny skotu o 2,0 %, mléka o 2,2 % a drůbeže o 3,1 %.

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 0,7 %. Nejvýznamněji klesly ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků se snížily o 5,6 % a těžby a dobývání o 1,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly nižší o 0,2 %, z toho ceny nápojů o 0,9 % a ostatních potravinářských výrobků o 0,6 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se snížily o 0,3 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,9 % v důsledku růstu cen za reklamní služby a průzkum trhu o 14,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby stagnovaly.

Meziroční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 3,2 % (v srpnu o 7,0 %). V živočišné výrobě klesly ceny o 14,1 %. Ceny mléka byly nižší o 23,5 %, jatečných prasat o 13,9 % a drůbeže o 2,0 %. Ceny skotu vzrostly o 1,7 % a vajec o 4,3 %. V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 5,5 %. Byly vyšší ceny čerstvé zeleniny o 55,3 %, ovoce o 18,5 % a brambor o 13,1 %, ceny obilovin klesly o 2,2 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 4,2 % (v srpnu o 3,7 %), což je největší pokles od října 2009. Nižší byly zejména ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků klesly o 14,4 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se snížily o 2,4 %, z toho ceny mléčných výrobků o 9,4 %, ostatních potravinářských výrobků o 3,9 % a  zpracovaného masa a masných výrobků o 3,7 %. Vzrostly ceny vody, její úpravy a rozvodu o 3,4 % a ceny v oddílu nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 1,6 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 10,1 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,3 % (v srpnu o 1,2 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 0,9 % (v srpnu o 0,6 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 0,2 % (stejně jako v srpnu). Klesly ceny za informační služby o 2,5 % a za služby v pozemní dopravě o 1,7 %, dále za služby v oblasti nemovitostí o 1,2 % a za pojištění, zajištění a penzijní financování o 1,0 %. Vyšší byly ceny za poštovní a kurýrní služby o 6,9 %, za vydavatelské služby o 3,5 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 2,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,4 % (stejně jako v srpnu).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v srpnu 2015*
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně snížily o 0,9 % (v červenci o 0,3 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, nejvíce klesly ceny v Řecku o 3,2 %, v Nizozemsku o 2,4 % a v Litvě o 1,9 %. V České republice a v Polsku se ceny snížily o 0,8 %, v Německu a v Rakousku o 0,4 % a na Slovensku o 0,3 %. Ceny vzrostly pouze v Dánsku o 1,7 % a v Estonsku o 0,6 %.

Meziročně se ceny v EU28 v srpnu snížily o 3,4 % (v červenci o 2,7 %). Ceny klesly ve všech zemích EU, nejvíce v Litvě o 9,8 % a v Řecku a ve Velké Británii o 8,4 %. Na Slovensku byly ceny nižší o 4,2 %, v České republice o 3,7 %, v Polsku o 3,0 %, v Rakousku o 1,9 % a v Německu o 1,6 %.

* předběžná data
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:    RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba:    Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
    e-mail: jiri.sulc@czso.cz
    Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
    e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat:     výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace:    011041 - 15 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
    011039 - 15 Indexy cen výrobců - základní informace
    011044 - 15 Indexy cen průmyslových výrobců
    011045 - 15 Indexy cen zemědělských výrobců
    011046 - 15 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu:    https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI:               16. 11. 2015

Přílohy:
Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
Tab. 3 Rozklad přírůstku Indexu cen průmyslových výrobců v procentních bodech
Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)

Informace ze dne 16. 10. 2015 ke stažení

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz