Informace k nepřijatelným formulačním přísadám

InfoLegislativaEURostlinná výroba vloženo: 13. 05. 2021


12.5.2021 - NEPŘIJATELNÉ FORMULAČNÍ PŘÍSADY V PŘÍPRAVCÍCH NA OCHRANU ROSTLIN A ADJUVANTECH

Dne 24. března 2021 vstoupilo v platnost Nařízení Komise (EU) 2021/383 ze dne 3. března 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 uvedením seznamu formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin (dále „nařízení ES“) Eur-lex_Nařízení Komise (EU) 2021/383.

Toto nařízení ES se vztahuje jak na přípravky na ochranu rostlin („přípravek“), tak na pomocné prostředky pro úpravu anebo zlepšení vlastností aplikační kapaliny („adjuvant“).

Obsahuje-li přípravek nebo adjuvant povolený k uvádění na trh v České republice před datem 24. března 2021 některou z formulačních přísad uvedenou na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1107/2009, ve znění tohoto nařízení EK, uvedená povolení musí být buď změněna nebo zrušena nejpozději do 24. března 2023.

V případě probíhajících řízení o povolení přípravku nebo adjuvantu ÚKZÚZ nepovolí k uvádění na trh přípravek nebo adjuvant obsahující formulační přísady uvedené na seznamu.

Pokud přípravek nebo adjuvant, který byl povolen k uvádění na trh v České republice před datem 24. března 2021 neobsahuje žádnou z formulačních přísad uvedených na seznamu v příloze III Nařízení (ES) č. 1107/2009 ani jako nezáměrnou nečistotu v jiných formulačních přísadách v množství větším než 0,1% hm., je držitel povolení povinen dodat ÚKZÚZ písemné prohlášení, že přípravek nebo adjuvant žádnou takovou složku neobsahuje, a to nejpozději k datu 24. března 2022.

Pokud přípravek nebo adjuvant, který byl povolen k uvádění na trh v České republice před datem 24. března 2021 obsahuje některou z formulačních přísad uvedených na seznamu v příloze III Nařízení (ES) č. 1107/2009 v množství větším než 0,1% hm (nebo větším než specifický koncentrační limit podle bodu 14 nařízení (EU) č. 2021/383) a to buď jako formulační přísadu nebo jako nezáměrnou nečistotu v jiných formulačních přísadách, je držitel povolení povinen podat ÚKZÚZ žádost o změnu složení (výměnu této formulační přísady/přísad) nejpozději k datu 24. března 2022.

Pokud nebude ze strany držitele povolení přípravku nebo adjuvantu prokázáno některým z výše uvedených způsobů, že neobsahuje nepřijatelnou formulační přísadu uvedenou na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 1107/2009, povolení k jeho uvádění na trh bude zrušeno nejpozději k datu 24. března 2023.

Je-li adjuvant dodáván na trh v České republice na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008, je výrobce povinen zajistit, aby po datu 24. března 2023 neobsahoval žádnou formulační přísadu uvedenou v seznamu v příloze III Nařízení (ES) č. 1107/2009 ani jako nezáměrnou nečistotu v jiných formulačních přísadách v množství větším než 0,1% hm.

Seznam nepřijatelných formulačních přísad bude Evropskou komisí pravidelně
doplňován a je tedy nutné sledovat jeho změny na stránkách Evropské komise a Eur-lex_Nařízení Komise (EU) 2021/383 a včas požádat o případnou změnu složení přípravků nebo adjuvantů.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz