InfoDotaceSpolečná organizace trhu

Informace k žádostem podaným v lednu 2019 v rámci dovozních kvót na rýži - informace o možném přidělování licencí losem

23. 01. 2019

V Praze dne 18. ledna 2019 - Informujeme všechny zájemce a především aktivní žadatele o dovoz rýže v rámci kvót otevřených nařízením Komise (ES) č. 1273/2011 o skutečnostech, které mohou nastat po podání žádostí o dovozní licence v prvních deseti pracovních dnech měsíce ledna 2019, pokud Evropská komise stanoví přídělový koeficient.

Nastane-li situace, při které požadované množství na žádostech o licence podaných v celé EU překročí dostupné množství v dané kvótě, stanoví Komise přídělový koeficient, kterým budou zkráceny všechny přijaté žádosti o dovozní licence. V takovém případě mohou nastat následující situace:

  1. Pokud podá žádost o danou dovozní kvótu více než jeden žadatel a stanovený přídělový koeficient povede k tomu, že na jednu či více žádostí připadne množství o objemu nižším než 20 tun, přidělí členský stát tato množství zúčastněným subjektům losem (dále je použit termín „losování“).
  2. Jestliže by sečtení všech zkrácených množství neumožnilo vytvořit ani jednu šarži o 20 tunách, přidělí se toto množství losem pouze jednomu ze subjektů. Ten může svou žádost stáhnout do dvou pracovních dnů od uveřejnění přídělového koeficientu.
  3. Přijme-li SZIF (dále „Fond“) pouze jednu žádost pro určitou kvótu, která bude přídělovým koeficientem zkrácena na množství nižší než 20 tun, může i tento subjekt svou žádost do dvou pracovních dnů od uveřejnění přídělového koeficientu stáhnout.

Veškeré licence, jež mají být vydány podle nařízení Komise (EU) č. 1273/2011, musí být vystaveny nejpozději do tří pracovních dnů od zveřejnění přídělových koeficientů.

Vzhledem ke skutečnosti, že žadatelé o licenci mají možnost osobně se účastnit losování, pokud by se jich týkalo, důrazně doporučujeme, aby žadatelé byli v době uveřejnění přídělových koeficientů v kontaktu s Fondem a sledovali své datové schránky, a to z důvodu velmi krátké lhůty, která je s procesem losování spojena. Budou tak moci reagovat na oznámení s informací, kdy a kde se losování uskuteční. Žadatelé budou o konání losování vyrozuměni datovou zprávou a zároveň telefonicky nebo e-mailem.

O výsledku losování budou opět všechny zainteresované subjekty informovány, a to stejným způsobem, tj. datovou zprávou a zároveň telefonicky či e-mailem. V důsledku již zmíněných velmi krátkých lhůt nebude Fond informace ve výše uvedených případech zasílat poštou v listinné podobě.

Bude-li chtít žadatel svou žádost stáhnout z důvodů uvedených v bodě 2) nebo 3), bude tak moci učinit do dvou pracovních dnů ode dne uveřejnění přídělových koeficientů. Písemné
oznámení o zpětvzetí (stažení) své žádosti může žadatel ve výše uvedené lhůtě doručit Fondu prostřednictvím datové zprávy, osobním doručením na adresu Fondu nebo e-mailovou zprávou opatřenou kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. Datum podání zásilky na poště nelze v tomto případě považovat za datum doručení Fondu. Upozorňujeme, že k opožděným podáním Fond nebude přihlížet.


Kontaktní osoba:
Bc. Eva Schoříková
Oddělení záruk, licencí a vývozních subvencí

Agrární komora ČR obhajuje požadavky zemědělců doma i v zahraničí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

videa ›

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Kurzovní lístek

23. 08. 2019

EuroEuro25,785
DolarDolar23,261
LibraLibra28,286

zdroj: www.cnb.cz

Anketa

Jak veliký problém pro vás letos představují hraboši?

počet hlasů: 713

Akce AK:
22. Srpen
Země živitelka, 46. ročník více ›
22. Srpen
TRADIČNÍ VÝSTAVA KVĚTIN Čimelice 2019 více ›
23. Srpen
České zemědělství a SZP 2020+ více ›
23. Srpen
Tisková konferenca k výsledkům sklizně a aktuální otázky více ›
23. Srpen
Společné jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR více ›
Akce škol:
16. Září
Hejnický dřevorubec více ›
20. Září
ZAHRADNICKO–ZEMĚDĚLSKÁ VÝSTAVA LIBVERDA 2019 více ›


Dnes se koná 6 akcí.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2019 - AK ČR | vyroba-www.cz