Informace pro žadatele k dotačnímu programu 16

InfoDotaceNárodní dotaceZemědělství, potravinářství, poradenství vloženo: 20. 01. 2016


8.1.2016 - Informace potenciálním žadatelům, kteří budou žádat v rámci dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví pro rok 2016.

Počínaje dnem 27. ledna 2016 budou přijímány Žádosti o dotaci v rámci dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví.

Účel:

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání.

16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Jedná se o typ objektu: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích.

16. B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru

Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužících k hospodářským účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu.

Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty.

16. C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

16. D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku.

Ministerstvo zemědělství sděluje všem potenciálním žadatelům o dotaci, že počínaje dnem 27. ledna 2016 budou tyto Žádosti přijímány v písemné podobě na odděleních příjmu žádostí a LPIS (OPŽL) Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) dle sídla (u právnické osoby) a dle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby), https://www.szif.cz/cs/ro

Úplné znění Zásad, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova pro rok 2016, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zasady-kterymi-se-na-zaklade-1-2-a-2d.html)

V odkazu jsou uvedeny potřebné pokyny pro žadatele o dotaci, včetně požadovaných příloh, které je potřeba předložit s Žádostí o registraci.

Vzhledem k předcházení případným nejasnostem upřesňujeme znění obecné části A) Zásad bod m) žadatel o dotaci podává na jeden typ objektu daného předmětu dotace jednu žádost (příklad: 1 žádost = kaplička, 1 žádost = nemotorové přípojné, apod.). Žadatel o dotaci může podat jednu žádost na více objektů stejného typu v rámci jednoho katastrálního území (příklad: 1 žádost = 3 kapličky, 1 žádost = 2historické zemědělské stroje, apod).

Dále upozorňujeme žadatele, že v případě současného podání vyplněného elektronického formuláře ve formátu pdf k písemné podobě žádosti, bude žádost bodově zvýhodněna.

Formuláře v pdf dle jednotlivých podprogramů budou ke stažení na internetových stránkách MZe a SZIF. Vyplněný elektronický formulář musí být zaslán na elektronickou adresu DP16@szif.cz nejpozději v den podání žádosti na pracovištích OPŽL v písemné podobě. Upozorňujeme, že elektronický formulář formátu pdf není totožný se vzorem žádosti v Zásadách, část C, který se podává osobně na příslušné pracoviště SZIF.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz