Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M08 vloženo: 24. 03. 2016


V Praze dne 22. března 2016 - V sekci zaměřené na opatření Zalesňování zemědělské půdy (8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů) byly umístěny formuláře pro dotaci na péči a ukončení 2016.

Žádost o dotaci na péči a ukončení 2016 žadatel nalezne na cestě www.szif.cz: SZIF Poskytuje/Program rozvoje venkova 2014 - 2020/Opatření/M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů/8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů Žádost o dotaci na založení lesního porostu 2016 bude k dispozici po příjmu Ohlášení, tj. po 16.5.2016, tento formulář žadatel nalezne na cestě www.szif.cz: SZIF Poskytuje/Program rozvoje venkova 2014 - 2020/Opatření/M08 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů/8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů V rámci sekce 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů má žadatel k dispozici formuláře, příručky a jiné relevantní informace. Před podáním žádosti je doporučeno se s těmito dokumenty předem seznámit.


Žádost o dotaci na péči a ukončení 2016 bude řádně podáno ke dni 16.5.2016 v souladu s nařízením vlády č. 185/2015 Sb.
Příjem žádosti o dotaci na péči a ukončení bude v roce 2016 probíhat přednostně pomocí aplikace Portálu farmáře SZIF.
Informace o podání žádosti skrze Portál farmáře SZIF jsou k dispozici přímo na Portále farmáře SZIF, na stránkách Fondu www.szif.cz


v sekci 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů, popřípadě je žadatel  získá  na  příslušném  Oddělení  příjmu  žádostí  a  LPIS  (bývalé  AZV,  tj.  Agentury  pro zemědělství a venkov).


Žadatelé o dotaci na péči a ukončení 2016 mají povinnost podat současně se žádostí o dotaci formulář Jednotné žádosti, ve které uvede veškerou obhospodařovanou plochu. Podrobnosti k podání Jednotné žádosti žadatel nalezne na příslušném OPŽL (dříve Agentura pro zemědělství a venkov), na stránkách www.szif.cz, popřípadě na Portálu farmáře.


Upozornění na novelizaci NV č. 185/2015 Sb.!
§ 7 odst. 4 NV č. 185/2015 Sb. Je - li v příslušném kalendářním roce zalesněných pozemek deklarován žadatelem v jednotné žádosti jako plocha využívaná v ekologickém zájmu podle § 16 odst. 2 NV č. 50/2015 Sb., dotace za  ukončení  zemědělské  výroby  podle  odst.  1  písm.  c)  a  d)  se  neposkytne  na  výměru zalesněného pozemku vyhrazenou jako plocha využívaná v ekologickém zájmu.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz