INFORMACE PRO ŽADATELE - SZP 2016 SAPS

InfoDotacePlatby na základě jednotné žádosti vloženo: 07. 03. 2016


V Praze dne 4. března 2016 - I  v roce  2016 budou moci žadatele v rámci Jednotné žádosti požádat o jednotnou platbu na plochu. Pro obdržení platby je nutno splnit tyto podmínky:

 • žadatel musí být zemědělským podnikatelem dle § 2e až 2 ha zákona o zemědělství (výjimku má pouze žadatel, který je organizační složkou státu podle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích),
 • žadatel musí splňovat podmínku aktivního zemědělce,
 • žadatel dodržuje po celý kalendářní rok podmínky cross-compliance,
 • žadatel musí vykázat v Jednotné žádosti veškerou zemědělskou půdu, která je na něj vedena v LPIS ke dni podání žádosti,
 • minimální výměra, na kterou lze poskytnout platbu činí 1 ha zemědělské půdy,
 • zemědělská  půda, na kterou je  požadována  podpora musí  být zemědělsky obhospodařována,
 • DBP, na který je požadována dotace, musí být evidován v LPIS na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti na SZIF do 31.   srpna 2016 a musí  být  zemědělsky obhospodařovaný,
 • novinkou pro rok 2016 je v případě trvalých travních porostů a travních porostů povinnost provést pastvu včetně likvidace nedopasků v termínu do 31. července nebo seč s odklizením biomasy z pozemku v termínu do 31. července
 • způsobilé kultury pro dotaci SAPS jsou stejné jako v roce 2015, tj. také včetně loni nově zařazených kultur: „U“ – úhor,
  G“ – travní porost na orné půdě, „L“ – zalesněná plocha pod závazkem s podmínkou způsobilosti pro platbu SAPS k roku 2008, „O“ - jiná kultura oprávněná pro dotace  (např. alej ovocných  stromů, chmelnice bez opěrné konstrukce) a „J“ – jiná trvalá kultura,
 • pokud žadatel pěstuje konopí na některém z DPB  uvedených v  žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu, připojí k této žádosti uznávací list o uznání osiva konopí a dále také prohlášení, ve kterém se zaváže, že Fondu neprodleně oznámí začátek kvetení konopí na příslušném DPB,
 • pokud žadatel pěstuje rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích na některém  z DPB uvedených v žádosti o  poskytnutí jednotné platby na plochu, je povinen uvést druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných na dílech  půdních bloků, dále kalendářní rok založení porostu s rychle rostoucími dřevinami a také kalendářní rok posledního obmýtí, pokud již proběhlo.

Stejně jako v minulých letech bude žadatelům krácena platba z důvodu uplatňování finanční kázně, pokud částka dotace v rámci přímých plateb převýší 2000 EUR.


Pro opatření SAPS také platí, že přesáhne-li dotace částku 150 000 EUR, bude platba žadatelům krácena o 5 %.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz