InfoZprávyAgrární komora ČR

Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo 11. června 2019 v Praze

13. 06. 2019

11. června 2019 v Praze - Představenstvo AKČR projednalo a jednohlasně schválilo návrh změny článku 5 Příspěvkového řádu AKČR, který vzešel z Usnesení XXVI. sněmu v souvislosti se zvýšením členských příspěvků a tím i nárůstu počtu delegátů sněmu. Úprava spočívá ve zvýšení minimální výše příspěvků potřebnou k vyslání jednoho delegáta na sněm z – do 30 tis. Kč na – do 60 tis. Kč a sjednocení nároku na dalšího delegáta za každých dalších 60 tis. Kč. Racionálně se tak sníží počet delegátů zhruba na předcházející úroveň.

Stejně tak se ukázalo za potřebné upravit dokumenty OAK, RAK, případně KAK, konkrétně Statut okresní agrární komory, Jednací řád okresní agrární komory a Volební řád shromáždění delegátů okresní agrární komory. Zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky č. 301/1992 Sb., ve znění pozdějších úprav (dále jen zákon), konstatuje v § 8 odst. 1), že nejvyšším orgánem okresní komory je shromáždění delegátů a tvoří ho delegáti, zvolení členy okresní komory podle volebního řádu okresní komory. Využívání tohoto institutu je nejednotné a místo shromáždění delegátů se svolávají valné hromady, které jako nejvyšší orgán okresní komory nemají oporu v zákoně a nejsou uvedeny v okresních statutech. Zákon, ale většinou ani volební řády OAK nestanoví bližší způsob volby těchto delegátů. S ohledem na to, že podle § 13 odst. 2) zákona rozhoduje o volebním a jednacím řádu okresních komor sněm komory, navrhuje se způsob volby delegátů na shromáždění delegátů OAK jednotně upravit v dokumentech těchto komor. Mimoto v případě výrazného rozšíření členstva OAK v případě zavedení registrace se stane využití institutu shromáždění delegátů nezbytností a naplní se tak i ustanovení zákona. Navrhuje se tedy, aby způsob volby delegátů umožňoval vliv členů, kteří se zemědělstvím živí. Proto člen, který odvede OAK členský příspěvek do 1 tis. Kč, by měl při volbě delegátů 1 hlas a za každých dalších 1 tis. Kč další hlas. Například OAK má stanoven členský příspěvek 20 Kč/ha zemědělské půdy. Z 10 ha se odvede 200 Kč a člen bude mít 1 hlas, ze 100 ha se odvede 2000 Kč a člen bude mít 2 hlasy.


Ve všech orgánech OAK, to je shromáždění delegátů, představenstvo, dozorčí rada, i ve všech orgánech AK ČR, včetně sněmu, by nadále platila rovnost hlasů. Pro dodržení principu hospodárnosti se dále navrhuje, aby se počet členů shromáždění delegátů rovnal pětinásobku počtu členů představenstva OAK. Úpravu těchto dokumentů OAK nezbytné provést do konce října 2019.


Členové představenstva AK ČR se zavázali projednat předložené návrhy v rámci své působnosti a předložit připomínky z regionů do konce července na Úřad AK ČR Praha tak, aby bylo možno návrhy dopracovat a schválit na jednání představenstva na Zemi živitelce 2019. Mimořádný sněm AK ČR se uskuteční v předpokládaném termínu ve druhé polovině měsíce listopadu 2019 tak, aby byl dostatek času tyto změny projednat a finálně zapracovat.


Představenstvo AK ČR také projednalo a schválilo předloženou nominaci šesti kandidátů do předsednictva Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR, jehož volby budou koncem června. Představenstvo ve svém posledním bodě jednání vyhodnotilo výsledky voleb do Evropského parlamentu.

Úřad AK ČR Praha

Agrární komora ČR obhajuje požadavky zemědělců doma i v zahraničí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

videa ›

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Kurzovní lístek

20. 09. 2019

EuroEuro25,910
DolarDolar23,490
LibraLibra29,368

zdroj: www.cnb.cz

Anketa

Jak veliký problém pro vás letos představují hraboši?

počet hlasů: 1112

Akce AK:
13. Září
Zahrada Čech Litoměřice 2019 více ›
20. Září
Seminář: „Odpovědné dodavatelské řetězce v zemědělství a potravinářství“ více ›
20. Září
RAK Pardubického kraje: Výsledky žní 2019, mýty a fakta o zemědělství více ›
21. Září
Rozvoj zemědělství a venkova Zlínského kraje a dopady sucha na krajinu více ›
21. Září
Podještědská výstava králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva více ›
Akce škol:
20. Září
ZAHRADNICKO–ZEMĚDĚLSKÁ VÝSTAVA LIBVERDA 2019 více ›
21. Září
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SŠZa a Ze A. E. Komerse, Děčín-Libverda více ›


Dnes se konájí 4 akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2019 - AK ČR | vyroba-www.cz