Informace ze společné jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo 7. prosince 2016 v Dobrovici

InfoZprávyAgrární komora ČR vloženo: 08. 12. 2016


Jak ve svém úvodním slově konstatoval Miroslav Toman, prezident komory, stav sektoru se v roce 2016 potýkal s krizemi především v oblasti živočišných odvětví, s nízkými realizačními cenami základních komodit, s trvalým tlakem obchodních řetězců, s rostoucími dovozy potravin, přebujelou administrativou, environmentálními nároky na hospodaření, ale také se spekulativními ataky v oblasti nakládání se zemědělskou půdou, či nastavení mezinárodních obchodních úmluv CETA a TTIP. Výrazná kritika zazněla směrem k přenastavení podmínek hodnocení aktuálního kola PRV, které jsou nesystémové a řadu odvětví až poškozující.

K odborné diskuzi je komora připravena nad návrhy MZe k redefinice LFA, kam by nově spadalo 53 % území. Především je připravena předložit argumenty s požadavky k vyjasnění rozhodnutí o vyřazení prokazatelně znevýhodněných katastrů a jejich obhajobě o znovuzařazení. Kladně je v tomto směru hodnoceno nastavení sazby 0,3 VDJ na hektar tak, aby byly diferencovanou výší plateb zvýhodněny subjekty s intenzivnější živočišnou výrobou. Kompenzace nyní dosahuje 57 % vypočtené újmy (4,4 mld. Kč), která v nepříznivých oblastech vzniká a proto AK ČR jedná o navýšení alokace, alespoň na úroveň 80 %, tedy o dalších 1,8 mld. Kč. Problematikou se nyní bude intenzivně zabývat Komise pro méně příznivé oblasti, které lze zasílat i konkrétní podněty z okresů.


Mezi dlouhodobá témata také patří nastavení podmínek a pravidel k omezování eroze. Ta se stále zpřísňují a v některých případech již hraničí s možnostmi běžné i šetrné zemědělské praxe. Zde je v zájmu každého subjektu hlídat si a případně rozporovat a upřesňovat nastavení vrstev v LPIS, partnerem pro konzultace je MZe a VÚMOP. Podobná omezení plynou i z hospodaření v pásmech hygienické ochrany vod.


I přes nedávné otevření tématu daňových úlev na zemědělské dotace, které by měly být v očekávaném rozsahu cca 2 miliardy korun, zatím tato problematika není ze strany ministerstva řešena, a zůstává tak trvalým požadavkem komory. Naprosto nezbytné je také již otevřít diskuzi k rámci Společné zemědělské politiky pro nové plánovací období po roce 2020. První pracovní návrhy by měly vzejít začátkem příštího roku, aby byl prostor k definování národních priorit a celkového rámce v reakci na očekávané tlaky vyvolané například Brexitem, požadavkem přesunů financí ze SZP například na řešení migrace, pravděpodobné návrhy na omezení velkých podniků, další zelenání a jiné neprodukční funkce. Výzvou naopak budou práce na založení III. pilíře, který by tlumil dopady trřních výkyvů cen.


Bylo konstatováno, že ze strany MZe zůstává nedoceněna možnost propagace tuzemských potravin přes průřezově kofinancovaný Marketingový fond či systémové řešení klimatických dopadů přes Fond těžko pojistitelných rizik. Nezbytné je uzavřít také nastavení zelené nafty, a to včetně požadavku rozšíření vratek na citlivé komodity i administrativního zjednodušení nastavením limitů na hektar.


Přes všechny uvedené výhrady a okruhy k řešení je zároveň potřebné vyzdvihnout a poděkovat MZe a Zemědělskému výboru PSP za rozpočet kapitoly pokrývající dané potřeby, za nastavení a zajištění rámce národních podpor i za řešení a platby na kompenzace škod vzniklých mimořádnými událostmi.


Jiří Hojer, ředitel Odboru živočišných komodit Ministerstva zemědělství, vysvětlil přístup ministerstva k nastavení nových programů pomoci, které nemohou pouze sanovat propady, ale musí být podmíněny definovanými novými hodnotami. Podle analýz ÚZEI se ukazuje, že podpory do živočišné výroby dosáhly svého cíle, protože dokázaly u většiny podniků vyrovnat ekonomiku hospodaření.


Vítězslav Vopava, ředitel Sekce přímých plateb SZIF uvedl, že rozhodnutí a platby k podporám jsou již vydávány plně v souladu s harmonogramem zveřejněným na stránkách Fondu. U SAPS je k 5. prosinci vydáno 94 % rozhodnutí, což je cca 28 tisíc žadatelů, od 1. prosince bylo vydáno přes 50 % rozhodnutí pro LFA, rozhodnutí pro greening bude vydáváno k 9. lednu 2017. Do 3. kola PRV bylo podáno 5.065 žádostí, z nichž je 2.709 doporučeno, 1.356 je čekatelů na 4. kolo a 999 je nedoporučených. Do druhého balíčku EU pomoci bylo podáno 2.131 žádostí.


Z informací ke komoditní problematice vyplývá, že výsledky sklizní polních plodin jsou hodnoceny jako průměrné až dobré. Bohužel ceny obilovin a řepky jsou na nízkých hladinách a riziko pro ně představuje i možný intervenční zásah České národní banky do kurzu koruny, proto je spíše doporučeno nespoléhat na další zhodnocení zásob. Speciální plodiny, jako brambory, chmel, zelenina, mák či cukrovka dosáhly většinově dobré sklizně a kvality. Jiné jako je vinná réva a ovoce byly negativně ovlivněny jarními mrazy. Avšak i u všech těchto komodit, včetně dřeva, je cena na hranici rentability a rostou i konkurující dovozy.


Cena mléka postupně mírně roste a očekává se brzké prolomení hranice 7 Kč za litr. Podpory směřující do chovů prasat částečně sanují vzniklé ztráty, ale ani ty nedokážou zastavit trvalý pokles odvětví, o čemž svědčí to, že stavy prasnic a zapuštěných prasniček stále klesají. Pod dlouhodobým tlakem dovozů jsou tuzemská vejce a drůbež, protože například polským vejcím za 80 halířů a kuřatům za 23 Kč za kilogram nelze konkurovat. Bohužel žádosti k Ministerstvu průmyslu a obchodu, Ministerstvu zemědělství a k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o aktivní řešení dumpingových dovozů jsou stále nevyslyšeny.


Představenstvo Agrární komory v dalších bodech schválilo přijetí Horského agrárního spolku do Sněmovny společenstev, odsouhlasilo seznam krajských zástupců pro činnost v Komisi pro příznivé oblasti, bylo seznámeno s činností Ekonomické komise, opětovně otevřelo téma legislativní ochrany prodeje zemědělské půdy a záležitost dalšího vývoje Krajských informačních středisek.


Hospodaření AK ČR za stávající rok 2016 bylo vyhodnoceno jako transparentní a bezproblémové, s trvale se zlepšující příspěvkovou kázní. I v této souvislosti se představenstvo jednoznačně vyjádřilo k dodržování povinností plynoucích z interních předpisů, a to například v přímé vazbě na obsazování delegátů a kandidátů v primárních volbách směřujících k volebnímu sněmu dne 16. března 2017 v Olomouci. Z chystaných akcí upozorňujeme na jednání sněmoven, které bude 11. ledna ve Větrném Jeníkově a dále na harmonogram předsněmovních diskuzí s delegáty sněmu, které začínají 18. ledna v Ústeckém kraji a končí 15. února v Jihomoravském kraji.

V Dobrovici dne 7. prosince 2017 zapsal Ing. Jiří Felčárek

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz