Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo dne 2. prosince 2015 v Holovousech

InfoZprávyAgrární komora ČR vloženo: 04. 12. 2015


Představenstvo Agrární komory České republiky se setkalo na pozvání Ovocnářské unie České republiky a Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousech na Jičínsku. Úvodem setkání byli přítomní seznámeni s bohatou historií, provozem, zaměřením a činnosti Výzkumného ústavu, včetně prohlídky nově otevřené budovy a jejího zázemí. Nové výzvy spatřuje vedení Ústavu v bližším propojení výzkumu a praxe v oblasti šlechtění, diagnostiky a ochrany porostů či udržování genofondových zdrojů s cílem pomoci sektoru české ovocnářské výroby. Blíže v samostatném příspěvku.

Vlastní jednání představenstva se věnovalo aktuálním tématům zemědělské prvovýroby jako je pomoc živočišné výrobě, řešení kompenzace za propady v hospodaření způsobené letošním suchem, situaci na komoditních trzích, národním podporám, rozdělení alokace z navýšení národního kofinancování Programu rozvoje venkova a také samotné alokaci jednotlivých operací Programu rozvoje venkova do konce programovacího období 2014-2020. Pozvání na jednání přijal také Pavel Sekáč, náměstek Sekce pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku, Jiří Hojer, ředitel Odboru živočišné výroby ministerstva zemědělství a Miloš Jirovský, ředitel Sekce řízení regionálních odborů Státního zemědělského a intervenčního fondu.


Miroslav Toman, prezident AK ČR informoval přítomné o jednání s premiérem dne 4. listopadu k návrhům Komory k zákonu o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům, k marketingovému fondu, k novele zákona o vinařství a vinohradnictví, k novele zákona o myslivosti a k zákonu o významné tržní síle. Pan premiér přislíbil součinnost a osobní podporu při jednání vlády i Parlamentu. Dále byly představeny výsledky z tzv. kulatého stolu – jednání nevládních organizací s ministrem zemědělství, které proběhlo 19. listopadu 2015. Komora na tomto jednání upozornila na potíže vyplývající z výpadku příjmů zemědělců v souvislosti s letošním suchem a propadem cen na komoditních trzích, problémy jsou s kukuřicí na zrno, ale i na siláž, důsledkem sucha jsou dražší krmiva, pokračují problémy s komoditami, jako je mléko, vepřové maso či vejce, a proto je nezbytné urychlit činnost ministerstva k jejich řešení. Systém národních kompenzací za sucho je připraven k realizaci s pomocí 600 milionů korun a za podmínek poškození 30 a více procent s navrženou kompenzací do výše 80 % škody.

Národní podpory musí být směrovány do titulů, které kompenzují potřeby sektorů bez evropských podpor, konkrétně tedy chovy prasat a drůbeže. U těchto dvou odvětví je situace zvláště kritická, cena se opětovně rapidně propadla a i přes národní pomoc uvažují nejlepší podniky o zavření provozů i. Svaz chovatelů prasat prozatím neúspěšně požádal ministerstvo o přijetí systémových opatření k řešení současné situace, nabízí se mimo jiné zvážení zařazení prasat mezi citlivé komodity a také důraznější a trvalá (nikoli nárazová) ochrana místních producentů proti dovozům za podnákladové ceny a dovozům bez registrace a ohlášení prostřednictvím spolupráce Státní veterinární správy s Celní správou. V této již tak ošemetné situaci ještě dále vzrůstá negativní tlak obchodních řetězců, které požadují další snížení cen dodávaného zboží na úrovni 5-7 %.

Jednání se věnovalo také Programu rozvoje venkova. Úřad Agrární komory ČR v současnosti sbírá ohlasy z prvních vyhlášených kol, ale veskrze hodnotí systém preferenčních kritérií a rozdělení obálek jako dobře nastavený s možností další optimalizace na základě zmíněných ohlasů a analýzy provedené ministerstvem zemědělství. Mezi požadavky, které bude AK ČR do budoucna směrem k rezortu mít, je vyhlášení kol začátkem kalendářního roku tak, aby byl umožněn optimální průběh vlastních prací. Zachována by měla být podpora strojů pro speciální komodity. S tématem optimálního zacílení dotací samozřejmě souvisí také změna nastavení aktivního zemědělce přes minimální činnosti. Pečlivě se věnujeme novele zákona o myslivosti, jejíž vývoj už dnes popírá původní záměr ministra a přerůstá v byrokratický moloch. S vnějším připomínkovým řízením lze počítat až po Novém roce.  Navrhli jsme tedy, aby potřebné změny byly řešeny sektorovými vyhláškami, či nařízeními vlády a novela zákona se nechala na později.

K požadavku ministerstva na rozdělení národního kofinancování ve výši 13 miliard korun byl zpracován, prodiskutován a schválen rámec stanoviska Agrární komory.


Jeho filozofie spočívá v rozvoji aktivních činností zemědělců přes stimulační opatření a cílené podpory směřující do výroby a především pak speciálních komodit a živočišných odvětví s vazbou na vytváření pracovních míst. Právě vytváření pracovních míst společně s ekonomickou výkonností a vyrovnaností výroby vzhledem ke koloběhu živin vyjádřené odstupňovaným zatížením dobytčí jednotkou by mělo patřit mezi hodnocená kritéria například u projektů Programu rozvoje venkova. Jednotlivé obálky by měly také vycházet z analýzy podpor v okolních zemích tak, aby se udržela a posílila naše konkurenceschopnost v evropském prostoru.

Představenstvo chce být od ministerstva průběžně informováno také o tom, kam se budou přesouvat finance, které se nevyčerpají v méně využitých opatřeních a primárně je využívat na posílení inovací větších celků, které mají vyšší produktivitu práce a tím vyšší konkurenční efekt. Stejně tak je vhodné podporovat mladé začínající zemědělce, kteří by však měli podnik skutečně vést a rozvíjet. K diskuzi zůstává také další nastavení podmínek welfare tak, aby bylo pro provozy přínosem.

Krajští garanti byli požádáni o průběžnou kontrolu komunikace mezi Úřadem a regiony, momentálně například v reakci na výzvu k užšímu zapojení Komory do poradenského systému, kde by za každý kraj fungoval jeden člověk jako spojka mezi SZIF a žadateli o projekty. Tito lidé by byli průběžně školeni a jejich kvalifikace by oboustranně garantovala preciznost a záruky zpracování. Dále byli krajští garanti osloveni ve věci spolupráce s ministerstvem školství v projektech optimalizace vzdělávacího systému či aktuální žádosti na predikci potřeb zaměstnavatelů v sektoru, tedy kolik a jaké druhy pracovních míst budou podniky výhledově potřebovat. Opakovaně byla vznesena výzva k aktivnímu zapojení podniků do projektu monitorování sucha a to v počtu 4-5 podniků na okres.

Představenstvo potvrdilo také požadavek na zpracování jednotné metodiky pro postupování kontrol Celní správy v jednotlivých regionech při využití zelené nafty.  
Fond na propagaci českých potravin je nyní projednáván s úsekem paní náměstkyně Viery Šedivé. Ministerstvo mimo jiné požaduje upřesnění některých záměrů, které by měl Fond naplňovat, včetně specifikace podporovaných komodit (debata se vede o zapojení živočišných komodit), financování Fondu (příspěvek producentů + státní dorovnání) a podporovaných aktivit. Představa ministerstva se bohužel začíná odklánět od námi navrhované podoby Fondu. Komora především odmítá myšlenku, že bude potlačena hlavní úloha zájmových svazů. Trvá na požadavku, že pravomoci státní správy a profesních a zájmových svazů v řízení fondu musí zůstat vyrovnané.  

Potvrzena byla informace k výsledku rekonstrukce Ekonomické komise. Její odborné jádro tvoří paní profesorka Věra Bečvářová z Mendelu, pan ředitel Jiří Hrbek z ČSÚ, Ing. Jaroslav Humpál za VÚZE, docent Karel Tomšík z ČZU a Ing. Ladislav Skořepa za Jihočeskou univerzitu. Z regionů jsme byli jmenováni krajští zástupci a novým předsedou je po odstupujícím Janu Ptáčkovi pan Zbyněk Kobliha z Farmy Prčice -Sedlec. Pracovat začala také komise LFA, obnovena byla také činnost Komoditní rady pro biomasu.


Rozhodnutím představenstva byl přijat návrh na konání XXIV. sněmu Agrární komory v roce 2016 v rámci jeho propojení na veletrh Techagro v Brně, a to v neděli 3. dubna. Jednání sněmu bude předcházet jednání představenstva a navazovat na něj bude slavnostní zahájení veletrhu. Projednán byl také průběh hospodaření Komory v roce 2015 a možnosti změn jeho struktury.

Dne 2. prosince 2015 zpracoval Ing. Jiří Felčárek

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz