Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo dne 28. srpna 2015 v Českých Budějovicích

InfoZprávyAgrární komora ČR vloženo: 31. 08. 2015


Z obsahu: situace v sektoru, zálohy na SAPS, programy PGRLF, chystané kolo pro investice, inovace a modernizace v rámci PRV, ve spolupráci s ČSÚ - důsledněji sledovány a analyzovány údaje o cenách, tlak řetězců, hospodaření s vodou v krajině, situace škod suchem, zelená nafta, národní kofinancování, rozpočet kapitoly zemědělství pro rok 2016, redefinice LFA, nastavení rámce aktivního zemědělce, komoditní problematika, prodej zemědělské půdy, zřízení marketingového fondu, podpora konání demonstrace zemědělců v Bruselu 

  1. Jednání představenstva AK ČR se účastnil ministr zemědělství Marian Jurečka s doprovodem svých náměstků, Viery Šedivé, Pavla Sekáče a Jindřicha Šnejdrly. Dalšími hosty byl Martin Šebestyán, ředitel SZIF, Martin Karban, ředitel PGRLF, Jiří Hrbek, ředitel odboru ČSÚ a zástupci partnerů AK ČR. Ministr zemědělství reagoval na souhrn požadavků k řešení situace v sektoru, především pak v živočišné výrobě (viz příloha). Podpořil stávající návrhy nových programů na kvalitu mléka, zapracování organické hmoty do půdy, poskytování evidenčních dat či národního welfare. O situací na trhu s mlékem bude mimo jiné jednat také Rada ministrů zemědělství dne 7. září t.r., mezi požadavky ČR patří zvýšení intervenční ceny, otevření exportních náhrad, analýza rozdělení marží, zvýšení proexportních aktivit a propagace. Zálohy na SAPS s ohledem na kolizi s danými termíny a náročnou administrací nebudou, plné platby se začnou vyplácet v prosinci, na stránkách SZIF lze nalézt „harmonogram výplat“ (sekce Harmonogramy), který bude upřesněn po 30. září. Využít lze devět nově otevřených programů PGRLF a chystané kolo pro investice, inovace a modernizace v rámci PRV. Ke spuštění od roku 2016 je připraven Fond těžko pojistitelných rizik, který by měl za běžných podmínek generovat 200 mil. Kč ročně. Větší důraz by měl být kladen na propojení praxe s vědou a výzkumem a celého systému poradenství v sektoru. Ve spolupráci s ČSÚ budou důsledněji sledovány a analyzovány údaje o cenách, důležité je prosadit novelu zákona o významné tržní síle. Tlak řetězců je neúnosný a musí být komplexně řešen. Stále větší důraz je kladen na hospodaření s vodou v krajině a systémům s jejím využitím. Situace škod suchem z letošního léta bude analyzována z dat po ukončení sklizní dotčených komodit. Na rok 2016 je opět připravována zelená nafta. Vláda dne 20. srpna potvrdila zvýšení národního kofinancování z 25 na 35 %, což přinese pro celé plánovací období 13 mld. Kč, o jejich rozdělení se bude jednat tak, aby alokace přinesla maximální efekt. Aktuálně probíhají s ministerstvem financí jednání k rozpočtu kapitoly zemědělství pro rok 2016. K roku 2017 se připravuje redefinice LFA. K další diskuzi je nastavení rámce aktivního zemědělce, včetně využití dat z ČSÚ. Finance z PRV za roky 2007-2013 budou využity do konce roku na 100 %.
  2. Z diskuze ke komoditní problematice vyplývá, že letošní sklizeň obilovin a řepky byla na velmi dobré úrovni, ceny se budou upřesňovat v říjnu až listopadu po celkové bilanci, problematické budou sklizně kukuřice. Propady výnosů a kvality se díky suchu očekávají u všech speciálních komodit, ale například i v lesním školkařství a krmivové základně. V trvalých problémech jsou, vedle situace na trhu s mlékem (viz příloha „závěry komoditní rady“), také sektory chovu prasat a drůbeže.    
  3. Představenstvem byly schváleny vlastní návrhy AK ČR zákona o prodeji zemědělské půdy a informace ke zřízení marketingového fondu. Podána byla informace o záměru povinné evidence, o průběhu hospodaření AK ČR v roce 2015 a trvalým nedostatkům v hlášení dat do centrální evidence, k rekonstrukci Ekonomické komise při AK ČR a o pracích na Generelu vodního hospodářství krajiny ČR. V rámci spolupráce na monitoringu sucha opět zazněla výzva o větším zapojení do sběru dat v rozměru cca 4-5 podniků na okres (www.intersucho.cz). Představenstvo schválilo kandidáty do Pracovní skupiny pro méně příznivé oblasti a záměr k obnovení Komoditní rady AK ČR pro nepotravinářské využití zemědělské produkce.
  4. AK ČR a ZS ČR podpoří dne 7. září konání demonstrace zemědělců v Bruselu vysláním společného autobusu, k českým zástupcům se v Praze připojí také delegace Slovenské polnohospodárské a potravinárské komory.
  5. Další řádné jednání představenstva AK ČR se uskuteční 7. října v Praze.


V Českých Budějovicích dne 28. srpna 2015 zapsal Ing. Jiří Felčárek

Celá informace včetně příloh ke stažení

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz