Jak je to s prahovými hodnotami pro kapacitu v příloze k zákonu o IRZ

InfoLegislativaČR vloženo: 02. 02. 2017


26.1.2017 (Ministerstvo životního prostředí) - Již několik tazatelů se na nás obrátilo s prosbou o vyjasnění principu prahových hodnot pro kapacitu v zákoně č. 25/2008 Sb., kterým se zřizuje integrovaný registr znečišťování životního prostředí a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o IRZ). Dnešní aktualita se bude věnovat právě této záležitosti.

Vzhledem k tomu, že při přípravě novely zákona o IRZ (konkrétně přílohy k tomuto zákonu) bylo nutné zohlednit i prahové kapacity pro činnosti uvedené v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (nařízení o E-PRTR), a to takovým způsobem, aby činnosti v příloze k zákonu o IRZ nebyly v rozporu (resp. aby nedocházelo ke vzájemnému překryvu) s činnostmi z přílohy I nařízení o E-PRTR. Lze konstatovat, že ve sloupci s kapacitou činnosti lze natrefit na čtyři základní varianty vymezení těchto kapacit.

První variantou je činnost, u které je uvedeno, že "není stanovena" (v případě přílohy I nařízení o E-PRTR je uveden znak hvězdičky – „*“, přičemž význam je naprosto shodný). Jestliže existuje taková činnost v rámci provozovny, týká se jí ohlašovací povinnost bez ohledu na její kapacitu.

Druhým případem je činnost, u které je uvedena dolní prahová hodnota (např. „o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně“). Taková činnost nemá odpovídající činnost v příloze I nařízení o E-PRTR, tudíž neexistuje horní omezení. Ohlašovací povinnost se v tomto případě týká takové provozovny, v které je provozována předmětná činnost a zároveň je překročena příslušná prahová hodnota. Pokud je vybraná činnost v provozovně provozována, ale projektovaná kapacita je nižší než prahová hodnota, nemusí se taková provozovna problematikou IRZ vůbec zabývat. V této souvislosti podotýkáme, že je potřeba vyhodnotit v provozovně všechny provozované činnosti.

Třetím případem je činnost, u které je uvedena jak dolní prahová hodnota pro kapacitu, tak i horní prahová hodnota pro kapacitu. Důvodem je již výše uvedené možné překrývání s jednou či více činnostmi z přílohy I nařízení o E-PRTR. Kapacita je vymezena tak, aby na ni plynule navázala kapacita odpovídající činnosti v příloze I nařízení o E-PRTR. Prakticky vzato se tedy ohlašovací povinnost týká té provozovny, u které je vyšší projektovaná kapacita, než je uvedena dolní prahová hodnota pro příslušnou činnost. V intervalu spodní a horní kapacity se jedná o provozovnu spadající pod přílohu k zákonu o IRZ, nad horní kapacitu by se již mělo jednat o provozovnu s činností z přílohy I nařízení o E-PRTR.

Posledním případem je skupina potravinářských činností. Zde je uvedena pouze horní prahová hodnota (tj. v příloze k zákonu o IRZ). Na tuto horní prahovou hodnotu plynule navazuje prahová hodnota pro činnosti, které spadají pod režim E-PRTR (tj. činnosti z přílohy I nařízení o E-PRTR – konkrétně se jedná o kategorii 8.). Vzhledem k tomu, že u těchto činností není uvedena spodní prahová hodnota, zabývat se zákonem o IRZ (částí týkající se IRZ) budou všichni provozovatelé s touto činností bez ohledu na projektovanou kapacitu (pouze na základě projektované hodnoty vyhodnotí, zda se jedná o provozovnu E-PRTR či nikoliv a podle toho provedou nebo upraví registraci v Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí – ISPOP).

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz