Komuniké z 61. zasedání představitelů agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky, které se konalo v Židlochovicích ve dnech 9. - 10. června 2016

InfoZprávyAgrární komora ČR vloženo: 14. 06. 2016


Představitelé Maďarské agrární komory (NAK), Slovenské poľnohospodárské a potravinárské komory, Národní rady agrárních komor Polska a Agrární komory České republiky se sešli na 61. zasedání agrárních komor zemí Visegrádské skupiny (V4), které se uskutečnilo v Židlochovicích (v České republice) ve dnech 9. a 10. června 2016.

Představitelé agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky na úvod diskutovali o současné tíživé situaci na trzích se zemědělskými komoditami. Zejména situace chovatelů prasat a dojeného skotu je extrémně složitá a nevykazuje téměř žádné známky zlepšení. Mírné oživení cen vepřového může být pouze dočasným jevem, přičemž cena vepřového je stále v současné době v porovnání s loňským rokem nižší.  

V této souvislosti se zástupci agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky seznámili se závěry posledního zasedání předsedů vlád Visegrádské skupiny a shodli se, že vítají zvýšenou pozornost současné situace a odhodlání národních vlád pomoci zemědělcům v krizi. 


Navíc podle některých odhadů zůstanou ceny zemědělských výrobců mléka nízké i po zbytek letošního roku a v dohledné době nedojde k jejich výraznějšímu vzhledem ke skokovému meziročnímu navýšení produkce, ke kterému došlo téměř výhradně v zemích EU 15.  Nadvýroba v těchto zemích společně se ztrátou ruského trhu a ochladnutím čínské poptávky způsobily masivní přiliv mléčných produktů ze západní Evropy do Evropy střední a východní, což dále přispělo k poklesu cen v zemích Visegradské čtyřky.  

Přestože je za současnou situaci z větší části zodpovědná, nebyla Evropská komise dosud schopná přijít s adekvátním řešením poklesu cen. Tak zvaná „opatření“, která byla doposud představena, jsou jak nedostatečná, tak nespravedlivá vůči členským zemím EU ze střední a východní Evropy. Současná krize byla způsobena rozhodnutími souvisejícími s otázkami mezinárodní politiky a musí se tak vyřešit na unijní úrovni, jinak Společná zemědělská politika ztratí právo být nadále nazývána „společnou“.  


V současnosti se řešení chápou jednotlivé členské státy, hrozí, že řešení krize se zvrhne v souboj národních rozpočtů a obchodních překážek a naplní se scénář, v němž bude jeden členský stát bojovat proti druhému, hojit se na svých sousedech a nakonec zbydou pouze ti nejsilnější. Pokud chce Evropská komise takovému to scénáři předejít, musí začít brát situaci vážně a nikoli v duchu dosavadního přehlížení nebo dokonce blahosklonnosti k zemědělcům a zemědělství vůbec, které někteří unijní úředníci předvádějí. Takováto odpověď značí buď neschopnost, nebo nevůli řešit naše problémy.


Aby Evropská komise mohla současnou situaci alespoň částečně zachránit, musí okamžitě učinit následující:

  1. Připravit další záchranný balíček ve výši jedné miliardy €, který by měl být vyplacen v co nejkratší době s preferencí výplaty pro státy s největším poklesem ceny. Peníze určené pro výplatu balíčku by neměly pocházet ze zdrojů SZP.  
  2. Podniknout všechna nutná opatření k zrušení ruského embarga a znovuotevření ruského trhu pro zemědělské produkty z Evropské Unie. Evropská komise by také měla za využití svého diplomatického sboru navázat ztracené kontakty a hledat nová odbytiště pro unijní zemědělskou produkci.
  3. Přehodnotit referenční prahy a zvýšit intervenční ceny pro sektor mléka o alespoň 10 % pro sušené odstředěné mléko a 25 % pro máslo.
  4. Zvýšit limit pro obálku určenou pro citlivé komodity na alespoň 20 % prvního pilíře SZP.  
  5. Prosazovat a podporovat vývoz za pomoci exportních refundací pro sektor mléka a vepřového masa a využít exportních úvěrů k tomu, aby se z unijního trhu odstranila současná nadprodukce.
  6. Umožnit členským státům, aby mohly zemědělské komodity jako je SOM, sýry, máslo, vepřové maso anebo maso drůbeží exportovat v rámci rozvojové humanitární pomoci, pomoci pro uprchlíky, kteří hledají dočasnou ochranu v Evropě a v rámci pomoci pro nejchudší občany členských států Evropské unie (Fond Evropské pomoci nejchudším osobám).
  7. Připravit společný regulatorní rámec pro boj s nekalými obchodními praktikami v potravinovém řetězci.   V souvislosti s pozicí zemědělců v potravinovém řetězci je třeba říci, že situace zemědělců a zpracovatelů je v našich zemích horší také díky nekalým praktikám maloobchodu. Obchodní řetězce zneužívají své významné tržní síly ve vyjednávání s dodavateli zejména tím, že tlačí cenu směrem dolů a nutí dodavatele, aby pokrývaly další náklady např. na propagační akce či neprodané zboží.  


Obchodní řetězce také zřejmě preferují zboží ze zemí, ve kterých má sídlo jejich mateřská společnost, čímž přispívají k zvyšování dovozů mléčných výrobků a masa, což má za následek snižování podílu domácího zboží z pultů, ačkoli domácí zboží má stejnou, ne-li lepší kvalitu.

Společné unijní řešení nekalých obchodních praktik obchodních řetězců tak musí být součástí velmi potřebného řešení klesajících příjmů zemědělců v členských státech Evropské unie. V současné situaci se velká část financí původně určená pro zemědělce z fondů EZFRV a EZZF ocitá v rukou obchodních řetězců. 


Ceny obilovin a olejnin v posledních měsících mírně narostly jenom kvůli komplikované vegetační sezoně, která neslibuje nadprůměrný výnos ve srovnání s posledními pěti lety. Menší výnosy, i když za lepší cenu, tak nebudou schopny kompenzovat ztráty v sektoru výroby mléka a vepřového masa. Co je horší, počasí v druhé polovině května bylo velmi nepředvídatelné, objevovaly se krupobití, mrazy a povodně, které způsobily škody na trvalých kulturách, jako jsou sady a vinohrady, ale také na většině běžných polních plodin.


Představitelé Agrárních komor zemí Viségradské čtyřky také diskutovali o harmonogramech, podle kterých v jednotlivých zemích uskupení byly vypláceny zemědělské podpory vyplývající ze Společné zemědělské politiky v roce 2016, a shodli se na tom, že vzhledem k značným změnám v požadavcích reformované SZP byly v některých případech příjmy zemědělců zpožděny až o půl roku v porovnání s dosavadní praxí. Jednotlivá národní ministerstva zemědělství a jejich platební agentury by proto měly být schopny situaci v roce 2017 lépe zvládnout, nebo se snažit o to, aby na unijní úrovni došlo k přehodnocení některých pravidel.  Účastníci jednání se také shodli na tom, že v současné době je zásadní SZP zjednodušit, a že důraz by měl být kladen především na snížení administrativní zátěže zemědělců.


Představitelé agrárních komor zemí V4 také hovořili o možnosti společné expozice na velkých mezinárodních evropských výstavách.
Účastníci jednání se dohodli, že příští zasedání agrárních komor zemí V4 se uskuteční v září 2016 na Slovensku.


Komuniké bylo vyhotoveno v pěti kopiích, pro každou delegaci jedno, a jedna kopie byla poslána na Copa-Cogeca.

Alexander Pastorek
viceprezident SPPK 

Miroslav Toman
prezident AKČR

Robert Nowak
člen představenstva KRIR

Balázs Györffy
prezident NAK

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz