Mezinárodní konference ukázala význam sledování kvality půdy

InfoPoradenstvíAkce, konference a seminářeMateriály vloženo: 08. 02. 2017


3.2.2017 – Ve dnech 1. - 2. 2. 2017 proběhla v Brně mezinárodní konference k 25 letům monitoringu půd v ČR, která se setkala se zájmem 220 účastníků z řad státních i výzkumných organizací a zástupců zemědělské praxe. Konference ukázala jak významným nástrojem je monitoring půd pro pořizování objektivních výsledků stavu půd v České republice a tím i jedním z důležitých podkladů pro rozhodování o směřování ochrany zemědělského půdního fondu a racionálního využívání půdy.

Účastníky konference přivítal zástupce ředitele ÚKZÚZ Miroslav Florián, který ve svém úvodním proslovu zdůraznil nepostradatelnost půdy a podtrhl důležitost kvalitních informací o půdě jako nástroje pro tvorbu účinných opatření pro její ochranu.

Konference se zúčastnil ministr zemědělství Marian Jurečka, který potvrdil zájem rezortu zemědělství o spolehlivá data o půdě, které monitoring poskytuje. Uvedl potřebu propojení všech dat získaných v ČR a nutnost jejich zpracování pro správné využití k ochraně zemědělského půdního fondu. Mj. hovořil o krocích k ochraně půdy z pohledu míry urbanismu i o důležitosti zajištění zemědělské výroby do budoucna. V této souvislosti podtrhl i naši spoluzodpovědnost za vývoj stavu půd pro budoucí generace.

S prioritami ochrany půdy z pohledu „Strategie Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030“ seznámil přítomné Petr Jílek, zástupce náměstka ministra Jiřího Šíra. „Pro její realizaci je třeba mapovat stav půd, pokračovat v dlouhodobém sledování a zároveň rozšiřovat monitoring o nové aktuální oblasti“ uvedl. K ochraně půdního fondu z pohledu resortu životního prostředí hovořil náměstek ministra životního prostředí Vladimír Mana, který představil Státní politiku životního prostředí do r. 2020 a informoval o aktuálních legislativních krocích MŽP.  

V průběhu konference byli účastníci seznámeni s historií a původní myšlenkou systematických programů monitoringu půd v Evropském kontextu,  se založením Bazálního monitoringu půd (BMP) v  České republice v roce 1992 i o možnostech jeho rozšíření o sledování nových parametrů. „V současné době je diskutována aktualizace metod monitoringu s cílem zachytit negativní změny, které v půdě probíhají a přesněji definovat jejich příčiny“ uvedl Milan Sáňka z Masarykovy univerzity.


Experti ÚKZÚZ představili náš monitoring půd, kdy jsou prováděny odběry v šestiletých periodách na celkem 214 stálých pozorovacích plochách.  Výběr pozorovacích ploch rovnoměrně zahrnuje základní půdní typy, půdně klimatické oblasti, základní zemědělské kultury i významné pěstitelské oblasti ČR.

Vzorky jsou odebírány z ploch orné půdy, trvalých travních porostů, v sadech, vinicích a chmelnicích. Analýzy vzorků provádí Národní referenční laboratoř ÚKZÚZ a dle jejího ředitele Jiřího Zbírala je zcela zásadní vysoce spolehlivý odběr vzorků a vzhledem k dlouhodobému  průzkumu i použití analýz, které dávají porovnatelné výsledky.

Mezi sledované parametry v rámci monitoringu půd patří obsahy přístupných živin a mikroelementů, obsahy rizikových prvků a látek v půdách a zemědělských plodinách, či mikrobiologické parametry půdy, jejichž sledování umožňuje hodnocení změn v obsahu organické půdní hmoty a její akumulaci a mineralizaci v souvislosti se změnou obhospodařování.

Dále proběhly prezentace konkrétních výsledků a v neposlední řadě zahraniční hosté představili přístupy a výsledky monitorovacích systémů půdy z jejich zemí.

Mezinárodní konference potvrdila, že monitorování půdy je jedním ze základních a nenahraditelných podkladů pro rozhodování o směřování ochrany zemědělského půdního fondu a racionálního využívání půdy nejen v České republice, ale i v dalších zemích EU. Konference navíc umožnila vznik nové bližší spolupráce mezi experty jednotlivých zemí, kde je monitoring půd prováděn.


Konference byla pořádána pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a realizována ve spolupráci s Koordinačním místem pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA.


Ivana Kršková, PR


Přílohy

Petr Jílek_Priority ministerstva zemědělství v rámci ochrany půdy (PDF, 364 KB)

Milan Sáňka_Zahraniční systémy monitoringu půd a význam monitoringu pro ochranu půdy v Evropském kontextu (PDF, 2 MB)

Jaroslav Staňa_Význam monitoringu půd pro objektivní sledování stavu a rozvoje půdní úrodnosti (PDF, 3 MB)

Jiří Zbíral_Analytické možnosti pro monitoring půd (PDF, 1 MB)

Ladislav Kubík_Půdy BMP – jejich pedologické a fyzikální charakteristiky (PDF, 9 MB)

Stanislav Malý_Bazální monitoring půdy jako nástroj pro hodnocení vlivu změn v obhospodařovaní na mikrobiální parametry (PDF, 458 KB)

Lenka Prášková_Obsahy makro a mikroelementů v půdách BMP (PDF, 2 MB)

Pavel Němec_Struktura a výnosy polních plodin na pozorovacích plochách Bazálního monitoringu půd (PDF, 4 MB)

Richard Öhlinger_Source-related measurements of ambient air quality using plants as bioindicators (PDF, 629 KB)

Lenka Klementová_Sledování zátěže životního prostředí metodou aktivního biomonitoringu – metodika a zkušenosti (PDF, 1 MB)

Šárka Poláková_Kvalita zemědělské půdy v ČR s ohledem na obsahy kontaminujících látek a jejich změny (PDF, 4 MB)

Lenka Klašková_Porovnání naměřených a předpokládaných koncentrací reziduí pesticidů v půdě (PDF, 2 MB)

Peter Spörlein_30 Years of Soil Monitoring by the Bavarian Environmental Agency – Results and Experiences (PDF, 1 MB)

Andreas Baumgarten_Development of Soil Characteristics in Austria (PDF, 2 MB)

Grzegor Siebielec_Soil monitoring in Poland – long term and new approaches (PDF, 4 MB)

Jozef Kobza_Monitoring pôd SR – doterajšie poznatky a skúsenosti (PDF, 1 MB)

Béla Pirkó_The Hungarian Soil Monitoring System: results, weaknesses, developement opportunities (PDF, 7 MB)

Andreas Gubler_Soil Monitoring in Switzerland - what can be said after 30 years? (PDF, 6 MB)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz