Mimořádná opatření na snížení produkce mléka 2016

InfoKomodityŽivočišná výrobaMléko a mléčné výrobky vloženo: 20. 09. 2016


Praha, 12. září 2016 – Vzhledem k napjaté situaci na evropském i světovém trhu s mlékem přistoupila Evropská komise k další dočasné mimořádné podpoře pro producenty mléka, která je zaměřena na snížení produkce mléka. Výše této podpory je 14 EUR na 100 kg mléka nedodaného na trh.

Opatření bude administrovat Státní zemědělský intervenční fond. Evropská komise vyčlenila v rámci celé EU podporu ve výši 150 milionů EUR na celkové snížení produkce mléka ve výši 1,07 milionů tun. Opatření se netýká přímého prodeje.


Oprávněným žadatelem o mimořádnou podporu je producent mléka, který ve sledovaném období dodává mléko prvnímu kupujícímu a realizoval dodávku mléka v červenci 2016. Zároveň podmínkou pro získání dotace bude snížení produkce mléka minimálně o 1 500 kg mléka, nejvýše však o 50 % produkce v referenčním období, porovnávat se bude stav produkce v redukčním období oproti referenčnímu. Referenční a redukční období jsou vždy shodná tříměsíční období v letech jdoucích po sobě, tedy referenční je z roku předchozího a redukční z roku následujícího.


Pro uvedené mimořádné opatření jsou stanovena tato redukční období:

 říjen 2016 – prosinec 2016 (1. kolo)
 listopad 2016 – leden 2017 (2. kolo)
 prosinec 2016 – únor 2017 (3. kolo)
 leden 2017 - březen 2017 (4. kolo)

Pro získání mimořádné podpory musí žadatel podat Oznámení plánu snížení produkce mléka na formuláři, který vydává Státní zemědělský intervenční fond. Pro 1. kolo je stanoveno termínové rozmezí příjmu Oznámení od 12. do 21. září 2016 do 12 hodin. Žadatel může Oznámení doručit prostřednictvím Portálu farmáře samostatně, má-li přiděleny přihlašovací údaje, nebo s asistencí pracovníka Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Ostatní podání Oznámení může žadatel učinit datovou schránkou, e-podatelnou s kvalifikovaným elektronickým podpisem, poštou nebo osobně na Podatelnu SZIF.

Producenti mléka mohou v rámci mimořádného opatření podat pouze jedno Oznámení. Výjimka byla stanovena pouze pro žadatele k 1. kolu, kteří si mohou podat i druhé oznámení na 4. kolo. V případě vyčerpání stanoveného sníženého množství mléka v rámci celé EU budou plánovaná redukovaná množství jednotlivých žadatelů krácena prostřednictvím alokačního koeficientu. Odeslání sdělení žadatelům o výši uznaného plánu na snížení produkce proběhne do 7 pracovních dnů od ukončení příjmu Oznámení, v ČR tedy do 3. října 2016.


Žádosti o platbu pro první období se následně podávají na SZIF od 2. ledna 2017 do 14. února 2017.

Podrobné informace najdou zájemci v Příručce pro žadatele na webových stránkách www.szif.cz v sekci Společná organizace trhu / Mimořádná opatření.


Žadatelům je pro případné dotazy k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.


Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIFS cílem zvrátit dlouhodobě zvyšující se produkci mléka na evropském i světovém trhu, řešit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou a maximálně omezit propad cen mléka, vyhlásila Evropská komise dočasnou mimořádnou podporu zaměřenou na snížení produkce mléka.


Evropská komise vyčlenila rozpočet ve výši 150 mil EUR, přičemž podporováno je snížení produkce mléka dodané prvnímu kupujícímu (přímý prodej je z podpory vyloučen). V celkovém množství se jedná o snížení produkce mléka v rámci EU ve výši 1,07 mil. tun. Výše podpory na 100 kg mléka nedodaného na trh činí 14 EUR. Pro přepočet na Kč bude použit směnný kurz v den vstupu nařízení Komise v platnost. Mimořádná podpora bude poskytována v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016, o poskytování podpory na snížení produkce mléka.

Oprávněným žadatelem o mimořádnou podporu je producent mléka, který:

  • dodává mléko prvnímu kupujícímu,
  • realizoval dodávku mléka v červenci 2016,
  • dodával prvnímu kupujícímu mléko v „referenčním období“ a
  • sníží svoji produkci mléka v „redukčním období“ oproti referenčnímu období minimálně o 1 500 kg, nejvýše však o 50% množství mléka dodaného v referenčním období.


Podrobné informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele v sekci "ke stažení".

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz