Ministerstvo zemědělství vyhlašuje II. kolo výběrového řízení na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2017

InfoDotaceNárodní dotaceNestátní neziskové organizace vloženo: 08. 12. 2016


7.12.2016 - Vyhlášení výběrového řízení vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy ve znění usnesení vlády č. 479 ze dne 19. 6. 2013, usnesení vlády č. 657 ze dne 6. srpna 2014, ze Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2017.

Na výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Vyhlášení: do 7. 12. 2016
Ukončení přijímání žádostí: 13. 1. 2017
Zpracování a posouzení žádostí: do 20. 4. 2017
Zveřejnění úspěšných žadatelů na webu Ministerstva zemědělství: do 30. 4. 2017


ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Nestátní neziskové organizace


OBLASTI PODPORY

Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotace na projekty z Hlavních oblastí státní dotační politiky pro rok 2017, schválených usnesením vlády č. 593 ze dne 27. 6. 2016 a zároveň spadajících do působnosti Ministerstva zemědělství.

S úspěšnými žadateli tohoto výběrového řízení může Ministerstvo zemědělství uzavřít smlouvy o dlouhodobé spolupráci ve smyslu Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím.PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Žadatel podává:

Žádost o dotaci na předepsaném formuláři, který je přílohou číslo 1 nebo 2 Příručky pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství, včetně povinných příloh, kterými jsou:

Projekt, na jehož financování je dotace požadována,
Rozpočet projektu – minimálně v rozsahu formuláře, který je přílohou Příručky pro žadatele o dotaci (v případě víceletého projektu pro každý rok realizace zvlášť),
Karta žadatele a projektu
Investiční záměr, v případě žádosti o investiční dotaci,
Čestné prohlášení, kterým žadatel prokazuje splnění podmínky vedení účetnictví a historie žadatele o dotaci,
Čestné prohlášení žadatele (dotace z veřejných prostředků, majetkově propojené subjekty),
Doklad o právní subjektivitě včetně Stanov, případně jiné listiny osvědčující stanovení statutárního zástupce,
Vyplněný a statutárním zástupcem podepsaný návrh smlouvy o dlouhodobé spolupráci, v případě víceletého projektu.Žádost je podávána dle podmínek stanovených v Příručce pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství pro rok 2017.Způsob podání:

Výše uvedené dokumenty musí být doručeny do termínu ukončení přijímání žádostí, 1x v listinné a 1x v elektronické podobě (na CD), v zalepené obálce opatřené identifikací žadatele a výrazným nápisem „Žádost o dotaci NNO – NEOTVÍRAT“ na adresu: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město.Dokumenty předkládané v elektronické podobě (na CD) musí být plně identické s dokumenty předloženými v listinné podobě (v případě, kdy jsou dokumenty fyzicky podepsány, na CD bude jejich skenovaný tvar ve formátu pdf). Příloha č. 3 a rozpočet projektu musí být na CD rovněž ve formátu xls nebo xlsx.Zásilku lze předat osobně v podatelně Ministerstva zemědělství či zaslat prostřednictvím poštovní či kurýrní služby nejpozději do dne 2. 1. 2017 do 15:00 hodin. Zalepené obálky doručené po termínu ukončení přijímání žádostí nebudou připuštěny do výběrového řízení.V Praze dne

Ing. Zdeněk Adamec                        
náměstek pro řízení sekce
Sekce ekonomiky a informačních technologií


Přílohy:

Vyhlášení II.kola NNO 2017 (DOC)
Příručka pro žadatele o dotaci (DOC, 341 KB)
Příloha č. 1 - žádost o dotaci na rok 2017 (roční projekt) (DOC, 97 KB)
Příloha č. 2 - žádost o dotaci (víceletý projekt) (DOC, 109 KB)
Příloha č. 3 - Struktura ročního projektu (DOC, 28 KB)
Příloha č. 4 - Minimální struktura víceletého projektu (DOC, 30 KB)
Příloha č. 5 - Rozpočet projektu (XLS)
Příloha č. 6 - Karta žadatele a projektu (XLS, 55 KB)
Příloha č. 7 - Investiční záměr (DOC)
Příloha č. 8 - Čestné prohlášení (historie, vedení účetnictví) (DOC)
Příloha č. 9 - Čestné prohlášení (dotace z veř. prostředků) (DOC)
Příloha č. 11 - Smlouva o dlouhodobé spolupráci (vzor) (DOC, 52 KB)
Veřejná podpora (DOC)
Logo MZe ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 573 KB)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz