Novela nařízení vlády 75/2015 Sb., 76/2015 Sb. a 74/2015 Sb.

InfoDotace vloženo: 04. 03. 2019


Dne 1.3.2019 nabývají účinnosti novely nařízení vlády o podmínkách AEKO, EZ a Welfare:

Novelou NV 75/2015 Sb. o podmínkách provádění AEKO zejména dochází:

  • k zavedení povinnosti odevzdávat na SZIF výsledky rozborů vzorků ovoce a zeleniny resp. půdy na těžké kovy výsledky rozborů vzorků ovoce a zeleniny resp. půdy na těžké kovy v rámci podopatření Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku,
  • k zavedení možnosti při sledování výskytu škodlivých organismů používat meteorologické stanice vybavené nejmodernějšími technologiemi, které umožňují na základě naměřených prahových hodnot a sumy teplot odhalit možná rizika výskytu škůdců v rámci podopatření Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
  • k úpravě postupů předkládání souhlasných stanovisek orgánu ochrany přírody na SZIF, díky nimž budou moci žadatelé lépe reagovat na extrémní klimatické podmínky (např. sucho) a přizpůsobit jim hospodaření na trvalých travních porostech,
  • k zmírnění postupu při hodnocení likvidace nedopasků v případě, že žadatel pastvu pouze přeruší, a to na dobu maximálně 29 dnů z důvodu krátkodobých přesunů pasených zvířat mezi díly půdních bloků,
  • k úpravě parametrů zakládaných biopásů, kdy se navyšuje maximální podíl biopásů na dílu půdního bloku z 20 % na 40 % a k upřesnění podmínky pro pěstování plodin na zbytku dílu půdního bloku, kde je založen biopás.

Novelou NV 76/2015 Sb. o podmínkách provádění EZ zejména dochází:

  • k zmírnění postupu při hodnocení likvidace nedopasků v případě, že žadatel pastvu pouze přeruší, a to na dobu maximálně 29 dnů z důvodu krátkodobých přesunů pasených zvířat mezi díly půdních bloků,
  • k zavedení možnosti při sledování výskytu škodlivých organismů používat meteorologické stanice vybavené nejmodernějšími technologiemi, které umožňují na základě naměřených prahových hodnot a sumy teplot odhalit možná rizika výskytu škůdců v intenzivních sadech.

Novelou NV 74/2015 Sb. o podmínkách provádění Welfare zejména dochází:

  • k úpravě roční doby závazku a retenčního období určeného pro plnění podmínek stanovených pro poskytnutí dotace na toto opatření; období závazku je nově stanoveno od 1. března do posledního února následujícího kalendářního roku a retenční období pak od 1. června do posledního února následujícího kalendářního roku,
  • k úpravě sazeb dotace, kdy v podopatření Zajištění výběhu pro suchostojné krávy je sazba dotace nově stanovena na 42 EUR/VDJ a v podopatření cíleného na Zlepšení životních podmínek pro prasničky je sazba dotace stanovena na 147 EUR/VDJ.

zdroj – portál eAGRI:
- http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m10-agroenvironmentalne-klimaticke/informace-pro-zadatele-novela-narizeni.html 
- http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m11-ekologicke-zemedelstvi-ez/informace-pro-zadatele-novela-narizeni.html 
- http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m11-ekologicke-zemedelstvi-ez/informace-pro-zadatele-novela-narizeni.html 

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů
Cookies

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz