InfoLegislativaEURostlinná výroba

Nový fytosanitární režim EU k 14. 12. 2019

31. 10. 2019

29.10.2019 - Dne 14. prosince 2019 nabývá účinnosti nové Nařízení (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin a další navazující předpisy, které mají přímou platnost pro ČR. Na národní úrovni se ke stejnému datu zásadně upravuje zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči. Na tomto místě naleznete souhrn potřebných informací ve vztahu k nové legislativě.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, nazývané též nařízení o zdraví rostlin, nabývá účinnost 14. prosince 2019. Téhož dne nabývá účinnost i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin. K uvedenému datu nabývá účinnost i řada sekundárních předpisů, které na tato nařízení navazují.

Na národní úrovni se s účinností od téhož data upravují v souladu s těmito předpisy rostlinolékařský zákon (zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů) a nové prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.

Informace k novému fytosanitárnímu režimu zaváděnému těmito předpisy, které budou postupně zapracovány do příslušných sekcí našich webových stránek:

REGISTRACE A EVIDENCE SUBJEKTŮ

 • rozšířena povinnost registrace i pro vývozce, subjekty provozující zařízení k hubení škodlivých organismů (sušárny), výrobce dřevěného obalového materiálu, internetové obchodníky a některé profesionální provozovatele, kteří dodávají na trh rostliny a jiné komodity, na které se dosud povinnost registrace nevztahovala změna formuláře Žádosti o registraci registrace je zpoplatněna
 • pro již zaregistrované:
 • registrace je nadále platná,
 • stávající registrační číslo (xxxx) se mění na CZ-xxxx
 • u subjektů provozujících zařízení k hubení ŠO (sušárny) a výrobců dřevěného obalového materiálu zůstává stávající přidělené číslo pro označování nadále platné karanténní stanice a izolační zařízení, nově se zavádějí a zřizují tyto provozy


VNITŘNÍ TRH EU A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PASY (RL pasy)

 • jednotný vzhled pasu v EU
 • e-learning pro získání oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů, zavádí se proškolování a přezkušování profesionálních provozovatelů k vydávání RL pasů, a to i pro ty, kterým bylo uděleno oprávnění k vydávání RL pasů podle předcházejících předpisů
 • šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů – nově provádí oprávněný provozovatel
 • úřední kontroly oprávněného provozovatele
 • mění se požadavky na přemísťování rostlin a jiných komodit v EU, včetně jejich opatřování RL pasy
 • povinnosti dopravců, poštovních služeb a prodejců – nově se zavádí povinnost pro tyto subjekty podávat svým zákazníkům informace o fytosanitárních požadavcích


ŠKODLIVÉ ORGANISMY

 • nové kategorie:
  • karanténní škodlivé organismy pro EU
  • prioritní škodlivé organismy
  • karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny
  • regulované nekaranténní škodlivé organismy pro EU
  • oznamovací povinnost
  • úřední průzkumy

DOVOZ

 • mění se spektrum komodit, které musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením
 • mění se výčet zakázaných komodit dovážených do EU
 • mění se spektrum sledovaných škodlivých organismů
 • odbavení se nově provádí v systému TRACES
 • příprava pro e-Phyto


VÝVOZ

 • nové formuláře rostlinolékařských osvědčení
 • zaveden systém předvývozních osvědčení v rámci zemí EU
 • zavedeno předvývozní šetření

DŘEVĚNÝ OBALOVÝ MATERIÁL

 • oprávnění se uděluje na dobu neurčitou
 • e-learning - pro získání oprávnění k ošetřování dřeva, dřevěného obalového materiálu a jiných předmětů
 • povinnost ročních kontrol
 • pro získání oprávnění je nutné zpracovat podrobný technologický postup

DOVOZ, PŘEMÍSŤOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KARANTÉNNÍHO MATERIÁLU K TESTOVÁNÍ, VĚDECKÝM A VZDĚLÁVACÍM NEBO ŠLECHTITELSKÝM ÚČELŮM

 • dovoz anebo přemísťování karanténního materiálu
 • manipulace s karanténním materiálem

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Anketa

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

15. Srpen
Lesní slavnosti, Landartová stezka, ochutnávka z regionálních pivovarů více ›
20. Srpen
FLORA OLOMOUC 2020 – letní etapa více ›
20. Srpen
LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY 2020 více ›
22. Srpen
Dožínky Zlínského kraje 2020 více ›
29. Srpen
Dožínky Brniště 2020 více ›
Akce škol:
15. Červen
Víno 6 regionů více ›
17. Září
Květinová show více ›


Dnes se koná 1 akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2020 - AK ČR | vyroba-www.cz