Obchodování a cestování se zvířaty v zájmovém chovu mimo země EU (třetí země) - Vývoz zvířat v zájmovém chovu

InfoPoradenstvíZemědělství a venkovŽivočišná výroba vloženo: 18. 05. 2016


Odpovědi na čaté dotazy.

Termín „třetí země“ zahrnuje všechny země mimo území Evropské unie (EU).

Vzhledem k tomu, že např. legislativa Evropské unie rozlišuje mezi obchodním a neobchodním přesunem zvířat v zájmovém chovu, je třeba vzít v potaz, že:

Při přesunu zvířat v zájmovém chovu z EU do třetích zemí záleží na legislativě příslušné třetí země určení, zda činí rozdíly mezi obchodním a neobchodním přesunem zvířat v zájmovém chovu, a pokud ano, jak jsou tyto pojmy definovány a jaké veterinární požadavky je pro příslušný typ přesunu nutné splnit.

Při přesunu zvířete z ČR do země mimo EU (tzv. třetí země) musí být splněny dovozní podmínky konkrétní třetí země určení. V případě, že se při cestě do třetí země určení vstupuje na území některých dalších zemí, je nutné splnit také příslušné podmínky těchto zemí tranzitu (tento požadavek se zpravidla nevztahuje na případ, kdy nedojde k opuštění celního prostoru na letišti). Osoba doprovázející zvíře v zájmovém chovu by si měla tyto podmínky ověřit u veterinární autority příslušné země určení / země tranzitu, případně na zastupitelském úřadu příslušné země, a to v dostatečném časovém předstihu.

Kontakt na příslušnou veterinární autoritu země určení / země tranzitu je možné v některých případech získat na zastupitelském úřadu příslušné země.

Kontakty na některé autority země určení / země tranzitu naleznete mimo jiné na stránkách Státní veterinární správy (zde) – proklik na Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do třetích zemí: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/cestovani-se-zviraty/cestovani/ii-cestovani.html

Z hlediska průvodní dokumentace může být kompetentní autoritou třetí země vyžadováno úřední potvrzení EU pasu nebo tzv. veterinárního osvědčení (= speciální formulář obsahující konkrétní dovozní podmínky, obvykle specifické pro danou třetí zemi), v některých případech je vyžadováno potvrzení obou dokumentů. Kompetentní autorita příslušné třetí země zpravidla stanovuje dovozní podmínky, které mají být ve veterinárním osvědčení obsaženy (někdy stanovuje přímo konkrétní vzor tohoto veterinárního osvědčení), případně také některé další podmínky, které musí být při dovozu splněny. V případě, že příslušná třetí země vyžaduje potvrzení veterinárního osvědčení a nemá specifikovány vlastní dovozní podmínky, lze pro cestování se psy nebo kočkami, za předpokladu obdržení souhlasu kompetentní veterinární autority dané třetí země, použít obecné veterinární osvědčení pro psy a kočky.

Dokumenty potřebné pro vycestování se psem/kočkou potvrzuje úřední veterinární lékař místně příslušné Krajské veterinární správy Státní veterinární správy.

Na cestování s mláďaty mladšími 12 týdnů bez očkování proti vzteklině, případně mláďaty, která ještě nemají očkování proti vzteklině platné, se vztahují zvláštní pravidla – některé země jejich vstup na své území nepovolují vůbec, některé pouze za zvláštních podmínek. Toto se vztahuje také na případný přesun (tranzit) přes některou ze zemí EU - informace o podmínkách cestování s mláďaty psů/koček a fretek do jednotlivých členských států EU jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské komise:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/young_animals_en.htm

Omezení se mohou vztahovat také na bojová plemena psů – ne všechny třetí země jejich vstup na svá území povolují.

Za účelem zjištění konkrétních dovozních podmínek je tedy nutné příslušné kompetentní autoritě (případně zastupitelském úřadu) dané země poskytnout informace minimálně o zemi původu (a také případných zemích tranzitu), stáří zvířete, plemenu (v případě, že se jedná o bojové plemeno či jeho křížence) a o tom, zda bude zvíře cestovat v doprovodu majitele nebo osoby zastupující majitele, či zda bude přepravováno samostatně.

Při vývozu zvířete z ČR do země mimo EU (tzv. třetí země) musí být splněny dovozní podmínky konkrétní třetí země určení. V případě, že se při cestě do třetí země určení vstupuje na území některých dalších zemí, je nutné splnit také příslušné podmínky těchto zemí tranzitu (tento požadavek se zpravidla nevztahuje na případ, kdy nedojde k opuštění celního prostoru na letišti).  Stanovení podmínek dovozu/tranzitu je v kompetenci veterinární autority příslušné země určení / země tranzitu a jejich zjištění je dle platné legislativy povinností vývozce. Za účelem předejití případným potížím při vývozu je doporučeno si podmínky zjistit v dostatečném časovém předstihu!

Kontakt na příslušnou veterinární autoritu země určení / země tranzitu je možné v některých případech získat na zastupitelském úřadu příslušné země.

SVS na svých webových stránkách uveřejňuje některé obecné informace ohledně cestování se zájmovými zvířaty do třetích zemí a také odkazy na webové stránky kompetentních autorit některých třetích zemí, které SVS informovaly o podmínkách vstupu psů/koček na své území (zde) - na těchto odkazech jsou však zpravidla uveřejněny pouze podmínky pro neobchodní přesun (cestování) nikoliv pro obchodní přesun (dovoz).

Z hlediska průvodní dokumentace může být kompetentní autoritou třetí země vyžadováno úřední potvrzení EU pasu nebo tzv. veterinárního osvědčení (= speciální formulář obsahující konkrétní dovozní podmínky, obvykle specifické pro danou třetí zemi), v některých případech je vyžadováno potvrzení obou dokumentů. Kompetentní autorita příslušné třetí země zpravidla stanovuje dovozní podmínky, které mají být ve veterinárním osvědčení obsaženy (někdy stanovuje přímo konkrétní vzor tohoto veterinárního osvědčení), případně také některé další podmínky, které musí být při dovozu splněny. V případě, že příslušná třetí země vyžaduje potvrzení veterinárního osvědčení a nemá specifikovány vlastní dovozní podmínky, lze pro vývoz psů/koček, za předpokladu obdržení souhlasu kompetentní veterinární autority dané třetí země, použít obecné veterinární osvědčení pro psy a kočky.

Dokumenty potřebné pro vývoz potvrzuje úřední veterinární lékař místně příslušné Krajské veterinární správy Státní veterinární správy.

Na dovoz mláďat mladších 12 týdnů bez očkování proti vzteklině, případně mláďat, která ještě nemají očkování proti vzteklině platné, se vztahují zvláštní pravidla – některé země jejich vstup na své území nepovolují vůbec, některé pouze za zvláštních podmínek. Toto se vztahuje také na případný přesun (tranzit) přes některou ze zemí EU - informace o podmínkách vstupu mláďat psů/koček a fretek do jednotlivých členských států EU jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské komise:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/young_animals_en.htm

Omezení se mohou vztahovat také na bojová plemena psů – ne všechny třetí země jejich dovoz povolují.

Za účelem zjištění konkrétních dovozních podmínek je tedy nutné příslušné kompetentní autoritě (případně zastupitelském úřadu) dané země poskytnout informace minimálně o zemi původu (a také případných zemích tranzitu), stáří zvířete a plemenu (v případě, že se jedná o bojové plemeno či jeho křížence).

Obecně platí, že stanovení dovozních podmínek je v kompetenci příslušné veterinární autority země určení / země tranzitu.

Na cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců bez očkování proti vzteklině, případně mláďaty, která ještě nemají očkování proti vzteklině platné, se vztahují zvláštní pravidla – některé země jejich vstup na své území nepovolují vůbec, některé pouze za zvláštních podmínek. Toto se vztahuje také na případný přesun (tranzit) přes některou ze zemí EU - informace o podmínkách cestování s mláďaty psů/koček a fretek do jednotlivých členských států EU jsou uveřejněny na webových stránkách Evropské komise

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/young_animals_en.htm.

Dokumenty potřebné pro vývoz psa/kočky (ať již účelem cestování nebo prodeje) potvrzuje úřední veterinární lékař místně příslušné Krajské veterinární správy Státní veterinární správy, obvykle na základě klinického vyšetření provedeného soukromým veterinárním lékařem (provedení klinického vyšetření by měl soukromý veterinární lékař zaznamenat do EU pasu zvířete, případně vydat potvrzení o provedeném vyšetření).

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je za vydání veterinárního osvědčení k vývozu zvířete účtován místně příslušnou krajskou veterinární správou Státní veterinární správy správní poplatek:

  • za jedno zvíře - 50 Kč

  • za více než jedno zvíře - 100 Kč

Poznámka: Formou veterinárního osvědčení je také potvrzení mezinárodního očkovacího průkazu, popř. pasu zvířete v zájmovém chovu, pokud tyto doklady splňují podmínky dovozu třetí země.

Ne všechny třetí země vstup bojových plemen psů (či jejich kříženců) na své území povolují. Za účelem zjištění, zda je přesun takových plemen do třetí země možný (a případně za jakých podmínek), je nutné kontaktovat veterinární autoritu příslušné země určení, případně také země tranzitu.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz