Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 27. 8. 2015

InfoKomodityRostlinná výrobaObiloviny a olejniny vloženo: 01. 09. 2015


31.8.2015 - informace a komentář ke sklizni obilovin a řepky v České republice

Podle současných údajů se sklizeň ke dni 27. 8. 2015 posunula téměř ke konci. V důsledku i nadále příznivého počasí je sklizeno celkem 1 301,7 tis. ha obilovin z 1 303,0 tis. ha určených ke sklizni, což v procentuálním vyjádření představuje 99,9 %. V posledních dnech pokročila především sklizeň ovsa na 99,1 % sklizňových ploch s poměrně vysokým výnosem 4,18 t/ha a dále 98,9 % sklizňových ploch triticale s výnosem 5,23 t/ha. Ke dni 17. 8. 2015 bylo sklizeno 85,3 % ploch ovsa a 90,5 % ploch triticale. Celkový výnos obilovin oproti minulému týdnu (17. 8. 2015) mírně poklesl a je na výnosové hladině ve výši 6,07 t/ha. Oproti roku 2014 tento výnos zaostává za výnosem o 0,11 t/ha, ale převyšuje výnosy, které byly zjištěny v roce 2013 (5,45 t/ha)  o 0,62 t/ha.

Zbývající plochy obilovin ke sklizni jsou v krajích Karlovarském (sklizeno 92,98 %), Ústeckém (sklizeno 99,97 %) a Středočeském včetně Prahy (sklizeno 99,98 %). V ostatních krajích již byla sklizeň obilovin dokončena. Řepka je již ke dni 27. 8. 2015 sklizena ve všech krajích ČR.

Ke dni 24. 8. 2015 bylo sklizeno 100 % sklizňových ploch ozimého ječmene v ČR. Celkem je sklizeno 578,3 tis. tun a průměrný výnos činí 5,53 t/ha, což je o 0,18 t/ha nižší než v roce předcházejícím. Pšenice ozimá je také prakticky sklizena, neboť je posekáno téměř 100 % sklizňových ploch s průměrným výnosem 6,55 t/ha, což je vyšší o 0,03 t/ha v porovnání s loňskou sklizní. Sklizeň ozimého žita je již také téměř u konce s 99,9 % sklizených ploch s průměrným výnosem 5,04 t/ha. Jarního ječmene je sklizeno 261,1 tis. ha (99,9 %) a průměrný výnos dosahuje výše 5,59 t/ha, jarní pšenice 99,8 % s průměrným výnosem 4,91 t/ha, oves 99,0 % s průměrným výnosem 4,18 t/ha a triticale 98,9 % s průměrným výnosem 5,23 t/ha. Celková produkce obilovin dosahuje výše 7 898,7 tis. tun a produkce řepky 1 293,2 tis. tun.

Druhý odhad ČSÚ sklizně základních obilovin k 15. 7. 2015 (vydaný dne 13. 8. 2015) předpokládá průměrný výnos ve výši 5,83 t/ha a produkci 7 592,0 tis. tun. Sklizeň u řepky ČSÚ odhaduje na 1 208,4 tis. tun s průměrným výnosem 3,30 t/ha, což by znamenalo mírně nadprůměrnou sklizeň v ČR (v porovnání s desetiletým průměrem).

ČSÚ tak ve svém odhadu sklizně k 15. 7. 2015 nepotvrzuje zjištění, které provádí MZe prostřednictvím SZIF.

V roce 2014 bylo ke dni 25. 8. 2014 sklizeno v ČR celkem 1 029,5 tis. ha obilovin (79,0 %) s produkcí 6 364,9 tis. tun a průměrným výnosem 6,18 t/ha. Sklizeň obilovin tak byla v poslední čtvrtině a sklizeň řepky byla k uvedenému datu v roce 2014 u svého konce (98,7 % ploch určených ke sklizni).

Sklizňové práce u základních obilovin jsou v letošním roce ve většině krajů skončeny. U řepky jsou skončeny v celé ČR. K datu 27. 8. 2015 je sklizeno 99,9 % základních obilovin (1 301,7 tis. ha) a 100 % ploch (366,2 tis. ha) řepky s průměrným hektarovým výnosem 6,07 t/ha u obilovin a 3,53 t/ha u řepky.

Kvalita obilovin: k 21. 8. 2015 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. zanalyzováno 136 vzorků pšenice ze sklizně 2015. V loňském roce bylo k 22. 8. zanalyzováno 205 vzorků. Nejvíce analyzovaných vzorků pochází z kraje Jihomoravského (43) a Zlínského (34). Z analyzovaných 136 vzorků vyhověly všechny vzorky požadavku na číslo poklesu (norma 220 s: min 254 s, max 402 s) a objemovou hmotnost (norma 76,0 kg·hl−1: min 76,4, max 86,0 kg·hl−1). 128 vzorků vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min 23 ml, max 68 ml), 115 vzorků vyhovělo v parametru obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min 9,1 %, max 16,5 %).

Kvalitu je tedy zatím možno hodnotit na celkově velmi dobré úrovni. Výborná je zejména objemová hmotnost. Číslo poklesu je vysoké, což platí díky horkému a suchému počasí v průběhu žní pro pšenici téměř ze všech oblastí. Určitým problémem u některých vzorků, v závislosti na odrůdě, hnojení a dalších faktorech, může být obsah dusíkatých látek a také obsah lepku a jeho kvalita. Obsah lepku a jeho kvalita (gluten index – GI) však již nejsou předmětem normy pro kvalitu potravinářské pšenice a nejsou v tomto monitoringu sledovány. Na základě hodnot Zelenyho testu vyhovuje zatím 94 % vzorků s průměrnou hodnotou 44 ml.

Byly analyzovány také vzorky (zatím 60) na obsah deoxynivalenolu (DON) a zearalenonu (ZEA). Všechny vzorky vyhověly limitu pro potravinářskou pšenici, který činí podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 pro DON 1250 μg/kg a pro ZEA 100 μg/kg. Obsah obou mykotoxinů je u dosud analyzovaných vzorků nízký, maximální zjištěný obsah DON je 201 μg/kg, ZEA 13 μg/kg.


Přílohy

    Žně k 27. 8. 2015 - celá ČR (DOC, 59 KB)
    Žně 2015 – postup sklizně dle krajů (XLS)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz