Povinná maturita z matematiky způsobí odliv studentů odborných škol

InfoZprávyAgrární komora ČR vloženo: 21. 02. 2017


Potravinářská komora ČR a Agrární komora ČR nesouhlasí s rozšířením maturitní zkoušky z matematiky na všechny obory středoškolského vzdělání. Tuto snahu považujeme za další z dlouhé řady nebezpečných experimentů českého školství nepřinášejících nic pozitivního.

Obě komory jsou dlouhodobě zapojeny do aktivit vztahujících se k profesnímu vzdělávání a jeho kvalitě, kde v minulosti vznesly řadu kritických připomínek. V případě resortně zaměřených oborů, jak již bylo opakovaně při různých příležitostech řečeno řečeno, by měl být důraz kladen primárně na vzdělávání v oblasti profilujících odborných předmětů. Zařazení matematiky jako zkušebního předmětu nebude vytvářet prostor pro zlepšení úrovně znalostí žáků v odborných předmětech. Přitom právě úroveň odborných znalostí absolventů je v současné době nejvíce kritizována ze strany našich členů zaměstnavatelů a tím příjemců „výsledků“ vzdělávacího procesu. V této souvislosti lze s úspěchem zpochybnit vůbec celou myšlenku povinné maturity z matematiky pro jakýkoli obor, protože je neopodstatněná a ubírá studentům prostor pro realizaci v jiných oborech. Tím však nezpochybňujeme smysluplnost zařazení předmětu samotného do výuky.


Bohužel, zařazení matematiky jako povinného maturitního předmětu do zemědělských a potravinářských středních odborných škol může přinést další odliv zájmu o tyto obory. Od devadesátých let dvacátého století prošlo zemědělství celou řadou výrazných strukturálních změn, které se projevily nejen novými technologiemi a technikou, ale hlavně jednou negativní charakteristikou, a to je výrazné snížení počtu pracovních sil, které působí v resortu. Nedostatek je způsoben nejen tím, že řada zaměstnanců odchází do důchodu, ale také nižším zájmem mladé generace učňů, středoškoláků a absolventů vysokých škol, kteří by se o práci v resortu ucházeli. Tento fakt pociťujeme jako tzv. generační obměnu.


„Agrární komora ČR i Potravinářská komory ČR již několik let z informací zaměstnavatelů předpovídá nepříznivou situaci v počtu zaměstnanců ve firmách, a to jak v celkových počtech, tak i v počtech lidí v různých pracovních pozicích,“ uvedl prezident AK ČR a PK ČR Miroslav Toman a pokračoval: „dle šetření po jednotlivých krajích jsme zjistili, že predikovaná potřeba pracovní síly v zemědělských podnicích bude výrazně stoupat. Zároveň tato čísla ukazují, že již nyní počáteční vzdělávání neprodukuje dostatek kvalitní pracovní síly. Tento stav se bude v horizontu pěti let výrazně zhoršovat a zemědělství se bude potýkat se značným nedostatkem pracovní síly zvláště v některých povoláních.“


Pokud jde o samotné zemědělství, ze statistických dat vyplývá, že do 1. ročníků zemědělských oborů nastupuje v průměru 5 400 žáků. Ve 3. ročníku jich však je již pouhých 4 530. Ve 4. ročníku (tedy maturitní obory) jich zbývá 1 790. Z čísel je patrný výrazný úbytek žáků mezi 1. -  3. ročníkem, a to ve výši 19 %, který odráží realitu dnešní doby i hledání optimálního zaměření vzdělání mladých. Je ale více než jasné, že s povinnou maturitou z matematiky počet studentů středních odborných škol se vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ještě více poklesne.


Plně souhlasíme s tím, že Ministerstvo zemědělství uplatnilo zásadní připomínku již v původním meziresortním připomínkovém řízení k návrhu nařízení vlády, který byl publikován pod č. 445/2016 Sb., a správně žádalo o vynětí resortně zaměřených oborů z přílohy návrhu nařízení vlády. Nemůžeme souhlasit s tím, že rezort školství této zásadní připomínce nevyhověl a naopak do nové verze přílohy, která vznikla teprve po ukončení meziresortního připomínkového řízení, zahrnul celou řadu dalších resortně zaměřených oborů, čímž zásadně změnil obsah původně připomínkovaného návrhu.
Dana Večeřová, AK ČR

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz