InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M08

Předběžná informace o plánovaných změnách v operaci 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství v rámci 7. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

19. 06. 2018

14.6.2018 - Aktuálně probíhá příprava Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 7. kolo příjmu žádostí, které bude probíhat v termínu 9. až 29. října 2018. Ministerstvo zemědělství zveřejňuje některé důležité informace týkající se podpory investic do lesnických strojů poskytované primárně prostřednictvím operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství.

S ohledem na zhoršující se situaci v ochraně lesa na převažující části území státu bude upraven výčet podporovaných strojů, zejména budou doplněny stroje a technologie umožňující včasný odvoz a následné skladování napadeného dříví i asanaci potěžebních zbytků.

Nově budou podporovány především jízdní soupravy tahače a oplenového návěsu, přívěsu nebo polopřívěsu, a dále také samostatná nákladní vozidla a samostatné přívěsy s oplenovou ložnou plochou. Jako u ostatních velkých strojních investic, může jeden žadatel za celé programové období 2014–2020 podat pouze jednu žádost na jízdní soupravu pro odvoz dříví.

Dalším novým druhem podporovaných výdajů jsou náklady na mokré skladování dříví. Způsobilými výdaji jsou zejména náklady na zdroj vody, zajištění elektřiny, na techniku pro čerpání a rozvod vody i vlastní postřikování dříví, nebo stavební náklady na dopravní zpřístupnění skladu i na případné zpevnění a odvodnění jeho plochy. V souvislosti se stavebními výdaji je nutné připomenout všeobecný požadavek na odpovídající povolení stavebního úřadu platné ke dni podání Žádosti o dotaci a pravomocné ke dni předložení povinných příloh k Žádosti o dotaci (pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu dle kap. 1 Obecných podmínek Pravidel).

Zároveň dojde k úpravě ve výčtu podporovaných traktorových adaptérů. Některé druhy lesnických strojů (štěpkovače, štípače) byly dosud podporovány pouze v podobě nesených zařízení, v letošním roce budou způsobilé i jako zařízení tažená. Stroje pro přípravu půdy se rozšíří o frézy pro drcení klestu.

V oblasti traktorů pro práci v lese podporovaných z Programu rozvoje venkova bude Ministerstvo zemědělství počínaje letošním podzimem vyžadovat plnění požadavků stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ve spojení s nařízením Komise v přenesené působnosti (EU) č. 1322/2014 (tzv. RVCR), podle nichž musí být stroje určené pro práci v lese vybaveny ochrannou konstrukcí poskytující obsluze stroje za obvyklých provozních podmínek přiměřenou ochranu proti padajícím předmětům, jako jsou stromy nebo kameny (FOPS – Falling-object Protective Structure) i proti pronikajícím předmětům, jako jsou šlehající větve nebo přetržená lana navijáků (OPS – Operator Protective Structure). Tato ochranná konstrukce musí zajistit, aby při laboratorních zkouškách došlo k deformaci ochranné konstrukce jen do té míry, že nebude ohrožen prostor sedící obsluhy stroje. Podle nařízení RVCR se zkouška FOPS pro použití v lesnictví provádí podle ISO 8083 a zkouška OPS pak podle ISO 8084.

S ohledem na výše uvedené budou nadále podporovány pouze traktory s ochrannou konstrukcí (ochrannou kabinou nebo ochranným rámem) splňující zmíněné požadavky. Jejich splnění se prokazuje prostřednictvím prohlášení o shodě podle nařízení č. 167/2013 (prohlášení typu COC – Certificate of Conformity, nikoliv ES prohlášení o shodě) pro konkrétní identifikační číslo vozidla (VIN). Pokud v tomto prohlášení o shodě není splnění FOPS a OPS pro použití v lesnictví uvedeno, předkládá se protokol o vyhovujícím výsledku zkoušky vystaveném akreditovanou technickou zkušebnou. V protokolu musí být deklarováno, že laboratorní zkouška byla provedena podle příslušné technické normy a podpora se poskytne pouze v případě, že model traktoru pořizovaného v rámci projektu odpovídá modelu, na kterém byla laboratorní zkouška ochranné konstrukce provedena, nebo se jedná o model traktoru odvozený od původního modelu změnami motoru, převodovky, řízení nebo předního zavěšení (pokud akreditovaná technická zkušebna v protokolu o výsledku zkoušky deklaruje, že zkouška na původním modelu platí i pro takto odvozené modely). Obdobně bude postupováno také v operacích 16.3.1 Sdílení zdrojů a zařízení a 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Splnění uvedených požadavků není prokazatelné existencí nebo obsahem rozhodnutí o schválení technické způsobilosti traktoru k provozu na pozemních komunikacích, za nedostatečnou je v případě stroje pro použití v lesnictví považována i ochranná konstrukce chránící obsluhu při převrácení (ROPS – Roll-over Protective Structure).

Agrární komora ČR obhajuje požadavky zemědělců doma i v zahraničí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Kurzovní lístek

16. 02. 2019

EuroEuro25,700
DolarDolar22,823
LibraLibra29,225

zdroj: www.cnb.cz

Anketa

Agrární komora připravila pro Českou televizi 13ti dílný cyklus o našem zemědělství, který se vysílá od 5.11. do 17.12., vždy v pondělí a ve čtvrtek. Seriál

počet hlasů: 853

19. Únor
Komise pro školství a vzdělávání více ›
19. Únor
Seminář Jarní agotechnika obilovin a řepky ozimé, v zasedací místnosti MZe v Rakovníku více ›
19. Únor
Účetní a daňová závěrka rok 2018 a změny pro rok 2019 více ›
20. Únor
Valná hromada členů Okresní agrární komory v Klatovech více ›
20. Únor
ČTPZ (představenstvo) více ›
22. Únor
VI. Reprezentační ples zemědělců a potravinářů Královéhradeckého více ›
Akce škol:
28. Únor
Ovocný strom v krajině 2019 více ›
24. Duben
Zemědělská olympiáda žáků středních škol SŠHL Frýdlant více ›
21. Červen
Mladý včelař SŠHL Frýdlant více ›
16. Září
Hejnický dřevorubec více ›


Na dnes není v kalendáři žádné akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky

Copyright © 2010-2019 - AK ČR | vyroba-www.cz