InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M08

Předběžná informace o plánovaných změnách v operaci 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství v rámci 7. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014-2020

19. 06. 2018

14.6.2018 - Aktuálně probíhá příprava Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 7. kolo příjmu žádostí, které bude probíhat v termínu 9. až 29. října 2018. Ministerstvo zemědělství zveřejňuje některé důležité informace týkající se podpory investic do lesnických strojů poskytované primárně prostřednictvím operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství.

S ohledem na zhoršující se situaci v ochraně lesa na převažující části území státu bude upraven výčet podporovaných strojů, zejména budou doplněny stroje a technologie umožňující včasný odvoz a následné skladování napadeného dříví i asanaci potěžebních zbytků.

Nově budou podporovány především jízdní soupravy tahače a oplenového návěsu, přívěsu nebo polopřívěsu, a dále také samostatná nákladní vozidla a samostatné přívěsy s oplenovou ložnou plochou. Jako u ostatních velkých strojních investic, může jeden žadatel za celé programové období 2014–2020 podat pouze jednu žádost na jízdní soupravu pro odvoz dříví.

Dalším novým druhem podporovaných výdajů jsou náklady na mokré skladování dříví. Způsobilými výdaji jsou zejména náklady na zdroj vody, zajištění elektřiny, na techniku pro čerpání a rozvod vody i vlastní postřikování dříví, nebo stavební náklady na dopravní zpřístupnění skladu i na případné zpevnění a odvodnění jeho plochy. V souvislosti se stavebními výdaji je nutné připomenout všeobecný požadavek na odpovídající povolení stavebního úřadu platné ke dni podání Žádosti o dotaci a pravomocné ke dni předložení povinných příloh k Žádosti o dotaci (pokud projekt podléhá řízení stavebního úřadu dle kap. 1 Obecných podmínek Pravidel).

Zároveň dojde k úpravě ve výčtu podporovaných traktorových adaptérů. Některé druhy lesnických strojů (štěpkovače, štípače) byly dosud podporovány pouze v podobě nesených zařízení, v letošním roce budou způsobilé i jako zařízení tažená. Stroje pro přípravu půdy se rozšíří o frézy pro drcení klestu.

V oblasti traktorů pro práci v lese podporovaných z Programu rozvoje venkova bude Ministerstvo zemědělství počínaje letošním podzimem vyžadovat plnění požadavků stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ve spojení s nařízením Komise v přenesené působnosti (EU) č. 1322/2014 (tzv. RVCR), podle nichž musí být stroje určené pro práci v lese vybaveny ochrannou konstrukcí poskytující obsluze stroje za obvyklých provozních podmínek přiměřenou ochranu proti padajícím předmětům, jako jsou stromy nebo kameny (FOPS – Falling-object Protective Structure) i proti pronikajícím předmětům, jako jsou šlehající větve nebo přetržená lana navijáků (OPS – Operator Protective Structure). Tato ochranná konstrukce musí zajistit, aby při laboratorních zkouškách došlo k deformaci ochranné konstrukce jen do té míry, že nebude ohrožen prostor sedící obsluhy stroje. Podle nařízení RVCR se zkouška FOPS pro použití v lesnictví provádí podle ISO 8083 a zkouška OPS pak podle ISO 8084.

S ohledem na výše uvedené budou nadále podporovány pouze traktory s ochrannou konstrukcí (ochrannou kabinou nebo ochranným rámem) splňující zmíněné požadavky. Jejich splnění se prokazuje prostřednictvím prohlášení o shodě podle nařízení č. 167/2013 (prohlášení typu COC – Certificate of Conformity, nikoliv ES prohlášení o shodě) pro konkrétní identifikační číslo vozidla (VIN). Pokud v tomto prohlášení o shodě není splnění FOPS a OPS pro použití v lesnictví uvedeno, předkládá se protokol o vyhovujícím výsledku zkoušky vystaveném akreditovanou technickou zkušebnou. V protokolu musí být deklarováno, že laboratorní zkouška byla provedena podle příslušné technické normy a podpora se poskytne pouze v případě, že model traktoru pořizovaného v rámci projektu odpovídá modelu, na kterém byla laboratorní zkouška ochranné konstrukce provedena, nebo se jedná o model traktoru odvozený od původního modelu změnami motoru, převodovky, řízení nebo předního zavěšení (pokud akreditovaná technická zkušebna v protokolu o výsledku zkoušky deklaruje, že zkouška na původním modelu platí i pro takto odvozené modely). Obdobně bude postupováno také v operacích 16.3.1 Sdílení zdrojů a zařízení a 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Splnění uvedených požadavků není prokazatelné existencí nebo obsahem rozhodnutí o schválení technické způsobilosti traktoru k provozu na pozemních komunikacích, za nedostatečnou je v případě stroje pro použití v lesnictví považována i ochranná konstrukce chránící obsluhu při převrácení (ROPS – Roll-over Protective Structure).

Agrární komora ČR je připravena s novou vládou ČR spolupracovat na prioritách, které v dlouhodobém horizontu posílí konkurenceschopnost našeho zemědělství a potravinářství.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Kurzovní lístek

20. 09. 2017

EuroEuro25,880
DolarDolar22,082
LibraLibra29,318

zdroj: www.cnb.cz

Anketa

Jak často využíváte ve svých smluvních vztazích Rozhodčí doložku

počet hlasů: 3107

Akce AK:
21. Červenec
Skalecká pouť více ›
28. Červenec
Svatosplavská pouť více ›
28. Červenec
Harrachovské pivní slavnosti více ›
1. Srpen
Sympozium Venkov proměnách času 1918-2018 více ›
19. Září
10. Národní Konference Venkov více ›
Akce škol:
20. Srpen
Mistrovství Evropy mladých zahradníků 2018 více ›


Dnes se konájí 6 akcí.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky

Copyright © 2010-2018 - AK ČR | vyroba-www.cz