InfoLegislativaRostlinná výroba

Přehled fytosanitárních změn ke 14.12.2019

17. 12. 2019

12.12.2019 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, nazývané též nařízení o zdraví rostlin, nabývá účinnost 14. prosince 2019. Téhož dne nabývá účinnost i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin. K uvedenému datu nabývá účinnost i řada sekundárních předpisů, které na tato nařízení navazují.

Na národní úrovni se s účinností od téhož data upravují v souladu s těmito předpisy rostlinolékařský zákon (zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů) a nové prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.

Informace k novému fytosanitárnímu režimu zaváděnému těmito předpisy, které budou postupně zapracovány do příslušných sekcí našich webových stránek.

REGISTRACE A EVIDENCE SUBJEKTŮ

 • rozšířena povinnost registrace i pro vývozce, subjekty provozující zařízení k hubení škodlivých organismů (sušárny), výrobce dřevěného obalového materiálu, internetové obchodníky a některé profesionální provozovatele, kteří dodávají na trh rostliny a jiné komodity, na které se dosud povinnost registrace nevztahovala
  změna formuláře Žádosti o registraci
  registrace je zpoplatněna
 • pro již zaregistrované :
 • registrace je nadále platná,
 • stávající registrační číslo (xxxx) se mění na CZ-xxxx
 • u subjektů provozujících zařízení k hubení ŠO (sušárny) a výrobců dřevěného obalového materiálu zůstává stávající přidělené číslo pro označování nadále platné
  karanténní stanice a izolační zařízení, nově se zavádějí a zřizují tyto provozy


VNITŘNÍ TRH EU A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PASY (RL pasy)

 • jednotný vzhled pasu v EU
 • e-learning pro získání oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů, zavádí se proškolování a přezkušování profesionálních provozovatelů k vydávání RL pasů, a to i pro ty, kterým bylo uděleno oprávnění k vydávání RL pasů podle předcházejících předpisů
 • šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů – nově provádí oprávněný provozovatel
 • úřední kontroly oprávněného provozovatele
 • mění se požadavky na přemísťování rostlin a jiných komodit v EU, včetně jejich opatřování RL pasy
 • povinnosti dopravců, poštovních služeb a prodejců – nově se zavádí povinnost pro tyto subjekty podávat svým zákazníkům informace o fytosanitárních požadavcích


ŠKODLIVÉ ORGANISMY

 • nové kategorie:
  • karanténní škodlivé organismy pro EU
  • prioritní škodlivé organismy
  • karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny
  • regulované nekaranténní škodlivé organismy pro EU
  • oznamovací povinnost
  • úřední průzkumy

DOVOZ

 • mění se spektrum komodit, které musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením
 • mění se výčet zakázaných komodit dovážených do EU
 • mění se spektrum sledovaných škodlivých organismů
 • odbavení se nově provádí v systému TRACES
 • příprava pro e-Phyto


VÝVOZ

 • nové formuláře rostlinolékařských osvědčení
 • zaveden systém předvývozních osvědčení v rámci zemí EU
 • zavedeno předvývozní šetření

DŘEVĚNÝ OBALOVÝ MATERIÁL

 • oprávnění se uděluje na dobu neurčitou
 • e-learning - pro získání oprávnění k ošetřování dřeva, dřevěného obalového materiálu a jiných předmětů
 • povinnost ročních kontrol
 • pro získání oprávnění je nutné zpracovat podrobný technologický postup

DOVOZ, PŘEMÍSŤOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KARANTÉNNÍHO MATERIÁLU K TESTOVÁNÍ, VĚDECKÝM A VZDĚLÁVACÍM NEBO ŠLECHTITELSKÝM ÚČELŮM

 • dovoz anebo přemísťování karanténního materiálu
 • manipulace s karanténním materiálem

Agrární komora ČR obhajuje požadavky zemědělců doma i v zahraničí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

videa ›

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Kurzovní lístek

29. 01. 2020

EuroEuro25,205
DolarDolar22,913
LibraLibra29,801

zdroj: www.cnb.cz

Anketa

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Akce AK:
17. Leden
Internationale Grüne Woche více ›
28. Leden
Chmelařský kongres více ›
29. Leden
Školení laboratorních pracovníků zaměřené na hodnocení krmiv více ›
29. Leden
Předsněmovní diskuze Plzeňský a Karlovarský kraj více ›
30. Leden
Pozvánka na workshop “VELKÁ A OTEVŘENÁ DATA A INOVAČNÍ HUBY V ZEMĚDĚLSTVÍ, DOPRAVĚ A VENKOVSKÉM ROZVOJI" více ›
Akce škol:
12. Únor
Den otevřených dveří ČZA Mělník více ›
12. Únor
Den otevřených dveří České zahradnické akademie Mělník více ›


Dnes se konájí 4 akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2020 - AK ČR | vyroba-www.cz