InfoZprávyAgrární komora ČR

Prezident Jandejsek se setkal se zemědělci okresu Rakovník

15. 03. 2019

Ve středu 13. března se konala valná hromada Okresní agrární komory Rakovník, které se účastnil také Zdeněk Jandejsek, prezident AK ČR. V současném období má OAK Rakovník 49 členů s celkovou výměrou 25 tis. ha orné půdy, přičemž v okrese je více než 34 tis. ha orné půdy. V loňském roce komora zorganizovala pro své členy semináře a školení zaměřené na aktuální témata, jako je nitrátová směrnice, změna erozní ohroženosti od roku 2018 a protierozní kalkulačka, jarní agrotechnika obilovin a řepky se zaměřením na okres Rakovník. Komora organizovala i Manažerské fórum zemědělců a potravinářů Středočeského a Ústeckého kraje. Zemědělci okresu jsou také velice aktivní zpravodajci i při monitoringu projektu InterSucho, které přináší informace o suchu a jeho dopadech, ale i o dění v regionech. Dále také prostřednictvím Místních akčních skupin spolupracují se samosprávou a s ostatními subjekty veřejného sektoru, ale i s regionálním tiskem, který propaguje zemědělství a české potraviny. Významná je vazba na střední školy v oblasti výchovy a vzdělávání.

Prezident Jandejsek se ve svém vystoupení zaměřil nejen na hodnocení dosažených výsledků v roce 2018, ale zejména na úkoly, které jsou před Agrární komorou ČR v současném období. Informoval o přípravě televizního pořadu, který bude zaměřen na propagaci zemědělství. Propagací směrem k veřejnosti chceme poukázat na české zemědělství, potraviny i venkov a na lidi, kteří hospodařením na půdě, chovem hospodářských zvířat a výrobou potravin pomáhají celé společnosti.


Zdeněk Jandejsek informoval zemědělce taky o legislativě, která bude v nejbližším období projednávaná v poslanecké sněmovně a návrzích, které jsou projednávané ve vedení agrární komory. Porovnal současný systém ochrany zemědělské půdy ve vybraných zemích EU 15 a systém ochrany zemědělské půdy v České republice. Podrobně představil systém prodeje a pronájmu zemědělské půdy v Německu a ve Francii, který je funkční už desítky let. Ve svém vystoupení přiblížil členům komory současný stav vyjednávaní v oblasti Společné zemědělské politice, průběh vyjednávaní v Bruselu, ale i výsledky diskuzí v České republice. Prezident porovnal návrh SZP po roce 2020 a současné světové trendy. Pro využití potenciálu českého zemědělství po roce 2020 je nutné zvyšovat úrodnost půdy a zaměřit se na zadržení vody v půdě. Zdeněk Jandejsek upozornil i na důležitost projektu Dunaj-Odra-Labe, o kterém bude vláda České republiky jednat (Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe). Projekt D-O-L je významným příspěvkem k řešení klimatických extrému, ale zejména v případě zemědělství jde o zajištění vody pro zemědělce a o rozvoj regionů v těchto místech. Voda je limitujícím faktorem jak pro rostlinnou, tak pro živočišnou výrobu (Agrární komora ČR bude spoluorganizovat konferenci k vodě 17. 4. 2019, pozn. autorky). Prezident informoval i o představách řešení krizových situací, financování škod způsobených nepříznivými přírodními podmínkami.


V diskuzi se přítomní zemědělci zajímali o aktuální témata, jako je prodej půdy, přípravky na ochranu rostlin, výstavby rybníků a jejich financování, problematika klecových chovů, spotřeba domácích potravin, propagace domácích potravin, zákon o cenách a prodej za podnákladové ceny, ale i řešení nedostatku pracovních sil. Zemědělci se vyjádřili ke specifickému problému na Rakovnicku, kde se mají stavět dvě nádrže, avšak voda z nich se nemůže použít na zavlažování a musí být zvláštní režim hospodaření, který bude omezovat zemědělce a zemědělskou výrobu v regionu. Navržený postup považují zemědělci za nesmyslný, protože je vodu potřebné přivést ke komoditám. Otázka zadržení vody v krajině je pro zemědělce, ale i pro zemědělství v České republice zásadní. V potocích v zimě je dostatek vody, je zapotřebí využít nádrže v kterých se voda zadrží a následně využije.


Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD., výkonná ředitelka pro SZP, úřad AK ČR

Agrární komora ČR obhajuje požadavky zemědělců doma i v zahraničí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

videa ›

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Kurzovní lístek

19. 05. 2019

EuroEuro25,750
DolarDolar23,048
LibraLibra29,395

zdroj: www.cnb.cz

Anketa

Zúčastníte se voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24.-25.5.2019

počet hlasů: 580

Akce AK:
15. Květen
Děčínská kotva 2019 - Mistrovství floristů ČR více ›
20. Květen
Zájezd se zemědělskou tématikou do Řecka více ›
22. Květen
Skokové závody ZZ-S* více ›
22. Květen
Konference: SZP po 2020 více ›
23. Květen
Tisková konference projektu Zrozeno v EU na téma: Jak poznat kvalitní vepřové maso více ›
24. Květen
Potravinářský trh Jičín (Potravina a potravinář roku Královehradeckého kraje) více ›
Akce škol:
15. Květen
Děčínská kotva 2019 - Mistrovství floristů ČR více ›
30. Květen
Den otevřených dveří a blok odborných přednášek pro veřejnost více ›
4. Červen
Jak na marketing zemědělské školy - 2. workshop více ›
8. Červen
Víkend otevřených zahrad více ›
11. Červen
Jak na marketing zemědělské školy - 2. workshop více ›


Dnes se konájí 2 akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2019 - AK ČR | vyroba-www.cz