První a druhá výzva OP Rybářství 2014 - 2020

InfoDotaceOP Rybářství vloženo: 24. 08. 2015


21.8.2015 - První a druhá výzva OP Rybářství 2014 – 2020 bude spuštěna v říjnu 2015.

V rámci první výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:

2.1. Inovace - opatření je zaměřeno na zvýšení konkurenceschopnosti akvakultury v produkční i zpracovatelské oblasti stimulací vývoje a aplikací inovací a zavádění nových nebo zdokonalených produktů nebo procesů.

2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury – opatření je zaměřeno na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.

2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním – opatření je zaměřeno na vybudování moderních recirkulačních zařízení a průtočných systémů s dočišťováním k produkci kvalitních ryb s cílem nárůstu produkce ryb z těchto zařízení.

5.3. Investice do zpracování produktů – opatření je zaměřena na zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizaci podniků a výstavby zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh.

Řídící orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o podporu se bude řídit Pravidly, pro žadatele/příjemce dotace na projekty opatření OP Rybářství 2014-2020 (dále jen „Pravidla“).

Příjemci dotace u první výzvy mohou být fyzické nebo právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

V rámci druhé výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:

2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby - opatření je zaměřeno na vysazování úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře.

Řídící orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o podporu se bude řídit Pravidly.

Příjemci dotace jsou podniky akvakultury, které jsou uživateli vybraných rybářských revírů. Podpora může být poskytnuta právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.  Podpora může být také poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům, a dále podnikům akvakultury, které mají smluvní vztah s rybářskými svazy a rybářskými spolky, které jsou uživateli vybraných rybářských revírů.


Příjem žádostí pro obě výzvy bude probíhat od 21. 10. 2015 od 9 hod.


Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivá opatření přijímány elektronicky prostřednictvím portálu Farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.


Příjem žádostí končí 3. 11. 2015 ve 13 hodin.


Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz