InfoDotace

Reakce SZIF na článek o dotacích

07. 08. 2018

Praha 7. srpna 2018 – Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) považuje za nutné reagovat na článek vydaný Asociací soukromého zemědělství ČR (ASZ) minulý týden „Výklady SZIF popírají účel dotací i zdravý selský rozum“. Autor zde vytrhává věci z kontextu a velmi hanlivým způsobem osočuje SZIF. Obviňuje ho z vytváření nesmyslných podmínek pro čerpání zemědělských dotací v rámci Programu rozvoje venkova.

Na začátku bychom chtěli připomenout, že je SZIF vázán především evropskou legislativou a pravidly, které schvaluje členský stát. Uvědomujeme si, že pravidla a podmínky pro získání dotací nejsou vždy jednoduché, ale rozhodně popíráme, že bychom k jejich zhoršení přispívali. Pokud bychom totiž zbytečně zatěžovali naše žadatele, mělo by to dopad i na zaměstnance SZIF, kteří žádosti administrují. Jinými slovy – každé zjednodušení dotačních podmínek je pozitivní nejenom pro žadatele, ale také pro nás jako platební agenturu.


SZIF i Ministerstvo zemědělství (MZe) dlouhodobě usilují o zjednodušování podmínek a postupů pro žadatele, ať už přípravou řady elektronických nástrojů, které omezují „papírování" a zvyšují uživatelský komfort, nebo úpravou Pravidel pro žadatele. Vždy však v rámci mantinelů stanovených evropskými i národními právními předpisy. Zároveň SZIF a MZe musí zohledňovat nálezy kontrolních orgánů, které jejich činnost pravidelně auditují. Právě zadávání zakázek bývá často předmětem kontroly národních i evropských auditních orgánů a například chybějící zákaz nákupu od osoby blízké, pokud nebylo provedeno otevřené výběrové řízení, jak je zmiňováno v článku, byl jedním z kontrolních nálezů.


V článku ASZ se píše o nejnovějším „kreativním“ výkladu SZIF, co se týká nákupu zvířat nebo strojů od osoby blízké či majetkově nebo personálně propojené. Autor tím zřejmě reagoval na informaci k přímému nákupu, kterou jsme zveřejnili na našich webových stránkách 24. 7. 2018. Nejde o žádnou novinku, ale o rekapitulaci toho, co již dlouhodobě platí. Tuto informaci jsme publikovali v dobré víře proto, že se na ni žadatelé velmi často ptají, a zároveň abychom předešli jejich chybnému postupu, což by mohlo zbytečně ovlivnit výši dotace.


Mladý začínající zemědělec si zvířata i stroje od rodičů koupit může, pokud bude jejich nabídka ve výběrovém řízení nejvhodnější. Veřejné zakázky vedou k transparentnosti, rovnému zacházení a zamezení diskriminace. Je třeba si uvědomit, že v rámci Programu rozvoje venkova jsou žadatelům poskytovány veřejné prostředky. A právě proto, že tyto prostředky žadatelé využívají pro své soukromé investice, musí dodržovat řadu zásad, které by jinak v rámci běžných soukromoprávních vztahů dodržovat nemuseli. Nakonec je i v zájmu samotného žadatele, aby jeho nákupy proběhly co nejhospodárněji.


SZIF, jako poskytovatel dotace, má povinnost dodržování těchto principů kontrolovat. Zároveň ověřuje i přiměřenost výdajů, na které je požadována dotace. K tomu jako jeden z klíčových nástrojů slouží právě výběrové řízení. A právě proto, že zákon o zadávání veřejných zakázek blíže neupravuje pravidla pro zakázky malého rozsahu, ani pro zakázky, kde dotace nepřesahuje 50 %, musí být tato pravidla nastavena. Nelze očekávat, že by žadatelé mohli získat 100 % dotaci, tak jak je tomu například v operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, na přímý nákup statisícových investic bez jakéhokoli transparentního výběru a pravidel, jak by si autor článku představoval. A nákup od osoby blízké v tom nemůže být výjimkou, ba právě naopak.


Většina čtenářů nám dá jistě za pravdu, že i v běžném životě (nemusí jít právě o žádosti o dotace) si děláme průzkumy a porovnáváme, co je kde levnější a v jaké kvalitě. Obzvlášť u nákupů, které jsou cenově nákladnější.


ASZ dále uvádí, že SZIF aktivně diskriminuje rodinné farmy. Přitom speciálně o operaci 6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců mohou žádat pouze mikro a malé podniky a v posledním 6. kole PRV byl největší zájem právě o tuto operaci. SZIF přijal 377 žádostí a všechny doporučil k další administraci.


Co se veřejných zakázek týká, je třeba zdůraznit, že k nim SZIF přistupuje vždy individuálně, protože také každý projekt je jedinečný. Platební agentura se snaží žadateli v rámci klientské podpory poradit nejvhodnější možné řešení v jeho konkrétním případě. Žadatel má však vždy možnost své řešení (dělení či slučování v rámci zakázek) obhájit, a pokud dodrží zmíněné základní principy a podmínky Pravidel, jsou tato řešení akceptována.


V případě nesouhlasu s postupem se může žadatel obrátit na Přezkumnou komisi nebo podat podnět na Antibyrokratickou komisi.


Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF


Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.

Agrární komora ČR je připravena s novou vládou ČR spolupracovat na prioritách, které v dlouhodobém horizontu posílí konkurenceschopnost našeho zemědělství a potravinářství.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Kurzovní lístek

19. 10. 2018

EuroEuro25,860
DolarDolar22,476
LibraLibra29,438

zdroj: www.cnb.cz

Anketa

Je podle Vás potřebné, aby i v roce 2018 stát vyplácel kompenzace za škody způsobené suchem?

počet hlasů: 1018

Akce AK:
18. Říjen
28. bramborářské dny více ›
20. Říjen
Dýňové hrátky více ›
23. Říjen
Porada vedení ZS ČR více ›
25. Říjen
Tradiční podzimní setkání špičkových zemědělců - TOKO AGRI a.s., Rudice více ›
25. Říjen
Porada tajemníků (ředitelů) ÚO ZS ČR více ›
Akce škol:
3. Listopad
Hubertova jízda více ›
12. Prosinec
Tradiční vánoční výstava; Vánoce u nás doma; více ›


Dnes se koná 20 akcí.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky

Copyright © 2010-2018 - AK ČR | vyroba-www.cz