InfoLegislativaČR

Sdělení MZe k povinnosti předložit zprávu auditora podle vyhlášky č. 390/2015 Sb.

30. 04. 2019

29.4.2019 - Dne 1. ledna 2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 297/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba.

Novelizovaný §2 vyhlášky č. 390/2015 Sb. (dále jen „vyhláška“) nově definuje hlavní předmět činnosti zemědělská výroba jako „činnost zemědělského podnikatele, který je evidován v evidenci zemědělského podnikatele podle § 2f zákona o zemědělství, pokud se v součtu za poslední uzavřené účetní období jeho výnosy ze zemědělské výroby podílí na celkových výnosech z podnikání více než 50 % a tato skutečnost je prokázána zprávou auditora. Zprávu auditora za předchozí kalendářní rok předloží zemědělský podnikatel Ministerstvu zemědělství každoročně do 30. června.“

Vzhledem k tomuto ustanovení upozorňujeme statutární orgány akciových společností, které využívají výjimky podle ustanovení § 4 odst. 12 (podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů), § 6 odst. 8 (podpora elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla), nebo § 24 odst. 10 (provozní podpora tepla) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) na povinnost písemně potvrdit splnění požadavků podle § 2 vyhlášky Ministerstvu zemědělství, a to nejpozději do 30. června 2019.

Splnění požadavků podle § 2 vyhlášky č. 390/2015 Sb. prokáže akciová společnost tím, že zašle na Ministerstvo zemědělství nejpozději do 30. června 2019:

  • Žádost o evidenci v seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba,
  • Zprávu nezávislého auditora o věcných zjištěních k prokázání statutu výrobce s hlavním předmětem činnosti zemědělská za rok 2018 (jako povinnou přílohu k žádosti)

Žádost o evidenci v seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba obsahuje evidenční údaje, informaci o zápisu v Evidenci zemědělských podnikatelů, informace o výši celkových výnosů, výši výnosů ze zemědělské výroby, výnosů z prodeje energií a podíl těchto výnosů na celkových výnosech společnosti. Vzor žádosti je uveden na webové adrese Ministerstva zemědělství.

Ve Zprávě nezávislého auditora o věcných zjištěních k prokázání statutu výrobce s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba za rok 2018 budou potvrzeny údaje akciové společnosti ohledně výše celkových výnosů společnosti, výše výnosů ze zemědělské výroby a výše výnosů z prodeje vyrobených energií. Do výpočtu výnosů se rovněž započítávají přijaté dotace. Při vyhotovení výše uvedené Zprávy nezávislého auditora by měl auditor postupovat na základě Metodického pokynu KAČR, který je uveden na webových stránkách KA ČR.

V případě, že akciová společnost neoznámí Ministerstvu zemědělství splnění podmínek podle § 2 vyhlášky č. 390/2015 Sb. do 30. června 2019 a k tomuto datu nedoloží výše zmíněné dokumenty, nebo pokud podíl výnosů ze zemědělské výroby a prodeje vyrobených energií nedosáhne na celkových výnosech nejméně 50 %, nebude mít taková společnost nárok na výjimku z ustanovení podle § 4 odst. 6, písm. c) zákona, nebo obdobně na výjimky z ustanovení podle § 6 odst. 5, nebo § 24 odst. 6, písm. f).

Žádost a povinnou přílohu je třeba doručit elektronicky nebo fyzicky nejpozději do 30. června 2019 na adresu: Ministerstvo zemědělství, Odbor environmentální a ekologického zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1; ID datové schránky: yphaax8.

Agrární komora ČR obhajuje požadavky zemědělců doma i v zahraničí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

videa ›

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Kurzovní lístek

19. 07. 2019

EuroEuro25,585
DolarDolar22,811
LibraLibra28,475

zdroj: www.cnb.cz

Anketa

Jak veliký problém pro vás letos představují hraboši?

počet hlasů: 320

Akce AK:
18. Červenec
23. celostátní výstava Květy a Festival umění aneb nejen trpaslíci míří do Lysé více ›
19. Červenec
Ochutnávka RP - Farmářské trhy Český Brod více ›
20. Červenec
Ochutnávka RP - Skalecká pouť 2019 více ›
20. Červenec
ZAHRADOU S ODBORNÍKEM - Letní trvalky více ›
27. Červenec
ZAHRADOU S ODBORNÍKEM - Užitkové rostliny Nového světa více ›
Akce škol:
16. Září
Hejnický dřevorubec více ›
20. Září
ZAHRADNICKO–ZEMĚDĚLSKÁ VÝSTAVA LIBVERDA 2019 více ›


Dnes se konájí 2 akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2019 - AK ČR | vyroba-www.cz