InfoZprávyZemědělstvíRostlinná výroba

Setkání šlechtitelů a semenářů v rámci konání Valné hromady ČMŠSA dne 24.4.2018

03. 05. 2018

Valná hromada Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace (ČMŠSA) byla svolána prezidentem sdružení Ing. Prášilem a uskutečnila se 24. dubna 2018 v Hradci Králové. Této akce se zúčastnilo téměř 100 zástupců členů sdružení. Pozvání přijali mimo jiné významní představitelé zemědělského sektoru náměstek ministra Sekce zemědělských komodit a ekologického zemědělství Ing. Petr Jílek, ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu Ing. Daniel Jurečka a Ing. Josef Kott, místopředseda Zemědělského výboru PSP ČR.

ČMŠSA slaví v letošním roce 25. výročí založení sdružení a dlouholetý člen představenstva Ing. Jiří Beran zhodnotil vývoj a důležité mezníky asociace za čtvrt století. Při této příležitosti bylo uděleno čestné členství Ing. Ladislavovi Rosenbergovi, CSc. za jeho aktivní dlouholetou činnost a přínos nejenom v představenstvu ČMŠSA, ale také za jeho zásluhy v oblasti šlechtění.  

Hosté ve svých vystoupení se zaměřili na aktuální změny v sektoru osiv a sadby, uvedli změny v dotačních programech pro rok 2018, byla také podána informace k budoucí společné politice. Dále bylo zástupci institucí řečeno, že s asociací úzce spolupracují a konzultují změny v připravované šlechtitelské a semenářské legislativě, aktuálně například k prováděcím aktům k rostlinolékařskému nařízení 2016/2031.

Prezident Ing. Jan Prášil a výkonná ředitelka Ing. Vlasta Horká konstatovali, že:

  • je nutné zajistit odpovídající podporu prostřednictvím národní dotace tak, aby byly z hlediska financování šlechtění zachovány srovnatelné podmínky s ostatními zeměmi EU, aby nedocházelo k dalšímu oslabení konkurenceschopnosti českého šlechtění a semenářství.
  • legislativa postupně zvyšuje administrativní zátěž na výrobu uznaného osiva, a to přináší výrobcům certifikovaných osiv další finanční náklady. Na druhou stranu se tím nepřímo podporují necertifikovaná osiva, které jsou mimo rámec kontrolního systému a nelze ověřit jejich zdravotní stav.  
  • je nutné zajistit účinné přípravky na ochranu rostlin, zejména mořidel, aby v budoucnu nedocházelo k nekontrolovatelnému rozšiřování chorob přenosných osivem.
  • se podařilo ve spolupráci se Sdružením pěstitelů travních a jetelových semen prosadit návrh na úpravu dotačního titulu 3.i.  k podpoře osiv pícnin v Zásadách pro rok 2018. Upravené podmínky navyšují trojnásobně sazby u jednotlivých skupin pícnin a zjednodušují podání žádosti pro směsi v letošním roce.
  • se podařilo se prosadit v rámci prováděcího nařízení k patentům vyloučení rostlin z patentovatelnosti, pokud jsou získány v podstatě biologických procesů.Na jednání Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace zhodnotila uplynulý rok a stanovila priority pro další období:

  • Využít všech dostupných prostředků a kontaktů prosazovat dlouhodobou podporu v oblasti šlechtění a podporu investic semenářského sektoru a s využitím všech dostupných prostředků a kontaktů se podílet na zabezpečení podpůrných programů v zájmové oblasti šlechtitelsko-semenářského sektoru.
  • Účinně prosazovat zájmy šlechtitelsko-semenářského sektoru při změnách evropské legislativy, aktivně prosazovat zlepšování vymahatelnosti šlechtitelských práv
  • nadále se snažit o užší zapojování do činnosti pěstitelských svazů s cílem hájení zájmů oborů výzkumu, šlechtění a semenářství,
  • Zapojit se do osvěty veřejnosti v oblasti významu používání úředně uznaných osiv
Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace je profesním sdružením šlechtitelských a semenářských firem. Sdružení bylo založeno v roce 1993 jako zájmové sdružení právnických osob ve smyslu ustanovení § 20 f a násl. Občanského zákoníku k organizaci a podpoře vzájemné spolupráce a k uplatňování společných zájmů v oblasti šlechtění a semenářství na úseku obchodu, ochrany odrůd a rozvoje šlechtitelské a semenářské činnosti. V současné době sdružuje 70 členů. Sdružení je aktivním členem Agrární komory ČR, Mezinárodní semenářské federace (ISF), Evropské semenářské asociace (ESA).

Agrární komora ČR obhajuje požadavky zemědělců doma i v zahraničí.

Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident AK ČR

videa ›

Odběr novinek

Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.Kurzovní lístek

23. 04. 2019

EuroEuro25,680
DolarDolar22,826
LibraLibra29,696

zdroj: www.cnb.cz

Anketa

Zúčastníte se voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24.-25.5.2019

počet hlasů: 274

Akce AK:
23. Duben
Seminář chov drůbeže 2019 více ›
24. Duben
14. ročník Zemědělské olympiády žáků středních škol více ›
24. Duben
Potravinářský trh Jičín (Potravina a potravinář roku Královehradeckého kraje) více ›
24. Duben
Vzdělávací kurz pro odborné lesní hospodáře - Písek více ›
24. Duben
Řádná volební valná hromada Okresní Agrární komory Olomouc více ›
24. Duben
Zemědělská olympiáda žáků středních škol více ›
Akce škol:
24. Duben
Zemědělská olympiáda žáků středních škol SŠHL Frýdlant více ›
24. Duben
Den otevřených dveří více ›
24. Duben
Vernisáž a výstava projekčních prací více ›
27. Duben
Jarní prodejní trhy 2019 více ›
30. Duben
Jak na marketing zemědělské školy - 1. workshop více ›


Dnes se koná 1 akce.
Přehled konaných akcí naleznete zde ›
Kalendář školních akcí ›

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky

Copyright © 2010-2019 - AK ČR | vyroba-www.cz