Společné prohlášení Agrární a Lesnicko-dřevařské komory ČR, vyzývající k racionální diskuzi o hospodaření a ochraně lužních lesů na lokalitě Soutok

InfoZprávyAgrární komora ČR vloženo: 21. 08. 2020


V reakci na otevřený dopis zástupců vybraných odborných společností k hospodaření na území tzv. Moravské Amazonie důrazně odmítáme stávající formu nátlaku, jejímž cílem má být změna správy a způsobu hospodaření v jihomoravských lužních lesích.

Naše lesy čelí napříč republikou mimořádné situaci zaviněné změnou klimatu a mnohaletým suchem. Lesníci však dobře vědí, jak postupovat. Potřebují k tomu však účinnou součinnost a pomoc nejen státních orgánů, ale i podporu široké odborné veřejnosti. „České lesnictví zažívá největší přírodní kalamitu ve své novodobé historii. Situace je o to složitější, že se současně potýká s přebytkem, a tím i bezprecedentním poklesem ceny dřeva. Stav lesů, na kterém se zásadně podílí změna klimatu, současně ovlivňuje mikroklima i na polích. Je proto velmi neprozřetelné a společensky nezodpovědné vytvářet v současné vážné situaci mediální tlak namísto seriózního odborného dialogu, “ říká Jan Doležal, prezident Agrární komory ČR.


Biosférické rezervace, kam patří i sporné území, řeší primárně ochranu biodiverzity a přírodních zdrojů s jejich udržitelným rozvojem a socio-ekonomickým rozvojem. Plně si stojíme za činností Biosférické rezervace Dolní Morava, o.p.s., která se za dobu své sedmnáctileté existence významně podílela na udržitelném využívání této kulturní krajiny, ochraně přírody, včetně lužních lesů, vzdělávání, popularizaci vědy i samotného Programu Člověk a biosféra.


„Lužní lesy jsou fenoménem se značnými přírodními hodnotami. Je ale třeba mít na paměti, že jsou do značné míry antropogenního původu. Jejich fungování a zachování je podmíněno zachováním tradičního, stovky let trvajícího lesnického využívání, tedy obhospodařování území. Změna managementu hrozí likvidací tolik oceňovaných přírodních hodnot. K zachování jejich ekologické hodnoty a eventuálnímu rozvoji je třeba neustále vést korektní diskuzi mezi správci území a zájmovými skupinami. Stanovisko náměstka MZe Mlynáře považuji za korektní, opodstatněné a odborně, vědecky i společensky fundované,“ uvádí prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., místopředseda České akademie zemědělských věd.


Rádi bychom věřili, že máme se signatáři otevřeného dopisu společný zájem, kterým je trvalá udržitelnost lesů v České republice, lužní lesy na Soutoku nevyjímaje. Na těchto principech hospodaří čeští lesníci již řadu generací, na těchto principech stojí i naše legislativa, která patří k nejpřísnějším v Evropě.


„Je však nechvalnou a v minulosti opakovanou skutečností, že někteří experti a představitelé ochranářských společností pracují s fakty velmi selektivně a bez širších souvislostí. Nikde se v jejich prohlášení nedozvíte, že se celková plocha lesů v ČR zvýšila za posledních 50 let o více než 415 tis. hektarů nebo že podíl jehličnanů a listnáčů již dosahuje poměru 59 % ku 41 %,. Ani to, že 80 % rozlohy lesů tvoří lesy smíšené. Lesy, zabírající třetinu území naší země, jsou tu díky lesníkům a jejich každodenní práci. Poplašná a zavádějící kampaň, vyzývající mimo jiné k personálním změnám, lužním lesům určitě nepomůže. Pomůže jim pouze věcná a odborně vedená diskuze všech, kterým na nich záleží,“ uvedl Jan Václavík, předseda LDK ČR.

Lesnicko-dřevařská komora ČR (LDK ČR) sdružuje nejvýznamnější podnikatelské subjekty lesnicko-dřevařského sektoru, správce lesů ve vlastnictví státu, instituce z akademické i výzkumné sféry, oborového školství a společnosti, zaměřené na celoživotní odborné vzdělávání a oborovou osvětu. LDK ČR je současně i dlouholetým členem Agrární komory ČR, kde je zapojena do poradních orgánů této organizace.


LDK ČR sdružuje tyto významné členy – Českou lesnickou společnost, Asociaci lesnických a dřevozpracujících podniků, Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Sdružení lesních školkařů, Lesnickou a dřevařskou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, Fakultu lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze i několik středních lesnických škol.


Lesnicko-dřevařská komora ČR je zájmové sdružení právnických osob z odvětví lesního hospodářství a dřevařské prvovýroby, ustavené podle § 20 písm. f) zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.


Kontakt: Ing. Andrea Pondělíčková, tel.: 733 755 521, email info@ldkomora.cz

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Od nového rámce SZP, který projednávají bruselské instituce v realitě pro Českou republiku, očekávám:

- počet hlasů: 106

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2020 - AK ČR | vyroba-www.cz