Společné stanovisko AK ČR a Unie chovatelů, která sdružuje všechny chovatelské organizace v ČR, k novele veterinárního zákona

InfoZprávyAgrární komora ČR vloženo: 12. 01. 2016


V posledních týdnech je v souvislosti s probíhající přípravou novely veterinárního zákona vedena mediální kampaň s cílem ovlivnit veřejné mínění v tom směru, že navrhované změny zákona mohou vést k nekontrolovanému zvýšení spotřeby antibiotik a dalších veterinárních léčivých přípravků a následně ke zhoršení bezpečnosti potravin. Komora veterinárních lékařů v tomto směru organizuje tiskové konference, vydává tisková prohlášení a organizuje petiční akce.

Představitelé komory tím naplňují usnesení sněmu komory, kterým jim to uložil. Představitelé komory rovněž postupují v souladu se zákonem 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů v České republice, který v §2 mimo jiné uvádí „komora prosazuje a hájí hospodářské zájmy svých členů“. V ČR není pravděpodobně mnoho stavovských organizací, kterým zákon ukládá a umožňuje něco podobného.

Považujeme za potřebné se k této problematice vyjádřit a některé medializované nepřesnosti blíže objasnit.

Návrh novely přináší dvě podstatné změny: Zavádí možnost, aby chovatel sám aplikoval některá léčiva, která získá na předpis veterinárního lékaře a dále, aby mohl po odpovídajícím proškolení, prováděl některé drobné úkony. Oba uvedené návrhy vycházejí z praktické reality veterinární péče uplatňované ve velké části chovů.

Pokud se týká aplikace léčiv, je běžný postup takový, že chovatel pokud zjistí, že je zvíře nemocné, má za povinnost zajistit jeho léčbu, tedy zavolat veterinárního lékaře, který určí diagnózu, stanoví postup léčby a aplikuje léčivý přípravek, což znamená opakované návštěvy chovatele kvůli každé „injekci“. Pokud veterinární lékař pověří aplikací chovatele, tak podle současného znění zákona se veterinární lékař i chovatel dostávají na nebo za hranu zákona (veterinárního a/nebo zákona na ochranu zvířat proti týrání), protože podávání veterinárních léčivých přípravků na předpis je odbornou veterinární činností (§58), kterou může vykonávat pouze osoba odborně způsobilá. Navrhovaná novela napravuje tento stav, protože definuje chovatele jako osobu odborně způsobilou na základě vzdělání nebo na základě absolvování odborného kurzu a zkoušky. Takováto aplikace pak je v souladu s  legislativou.


Jedná se o postup běžný v humánní medicíně, kdy si pacient aplikuje léčiva běžně sám, včetně injekčních.


Schválení novely nás přiblíží ke stavu ve většině zemí EU, kdy chovatel je podle pokynů a s vědomím veterinárního lékaře povinen a současně oprávněn podávat svým zvířatům veterinární přípravky vázané na předpis veterinárního lékaře a to včetně injekční aplikace.   

Otázkou je, jak by tato změna mohla vést ke zvýšení spotřeby léčiv, protože se jedná o léčivé přípravky na předpis, který může vystavit pouze veterinární lékař. Prohlášení Komory veterinárních lékařů neobsahují vysvětlení k této otázce.


Druhou změnou je problematika provádění některých veterinárních úkonů chovatelem. Také v tomto případě se jedná o řadu běžných úkonů, které jsou podle §58 stávajícího veterinárního zákona odbornou veterinární činností, kterou může vykonávat jen osoba odborně způsobilá. Jako příklad je možné uvést měření teploty, odběr vzorků mléka, vyšetření moči, odběr bachorové tekutiny sondou a nálev sondou do bachoru apod. Novela definuje chovatele jako osobu odborně způsobilou na základě vzdělání nebo u některých úkonů na základě absolvování odborného kurzu a zkoušky. Teprve prováděcí předpis bude podrobněji definovat úkony a činnosti, které bude chovatel moci vykonávat a rozsah odborného kurzu, který bude muset absolvovat, včetně zkoušky. Jak u aplikace léčiv, tak provádění některých veterinárních úkonů je požadováno u chovatele minimálně středoškolské vzdělání a chovatel bude moci aplikovat léčivé přípravky a provádět úkony pouze u vlastních zvířat.


Další změna, která by podle Komory veterinárních lékařů mohla vést ke zvýšení spotřeby léčiv, je možnost zaměstnávání veterináře. Podle současného zákona smí veterinární lékař pracovat pouze jako soukromý podnikatel. Z novely je tato podmínka vypuštěna, a veterinář by tedy mohl být v zemědělském podniku i zaměstnán. Proč veterináři předpokládají, že by tato změna mohla mít negativní vliv na spotřebu antibiotik, už ale komora ve své argumentaci neuvádí.


Ve většině zemí na západ od nás je výše uvedená problematika řešena stejným nebo obdobným způsobem navrhovaným v novele. To ukazuje, že navrhovaná změna by neměla spotřebu léčiv nijak zvýšit. Většina zemí s tímto systémem v poslední době naopak snižuje svoji spotřebu antibiotik.


Pokud jde o samotné snižování množství užívaných antibiotik a ostatních veterinárních léčivých přípravků, je zájem chovatelů v tomto směru jednoznačný: chtějí mít co nejzdravější zvířata a léčit tak málo, jak je to jen možné. Kromě toho, že použití jakéhokoliv veterinárního přípravku je chovateli úzkostlivě zvažováno z ekonomické stránky, existuje v ČR precizní a přísný systém dozoru nad bezpečností a kvalitou potravin garantovaný státem prostřednictvím Státní veterinární správy. Finanční dopady související s  nálezem reziduí léčivých látek ve finálních produktech v případě, že by nebyla dodržena pravidla pro použití daného léčiva, jsou pro chovatele ekonomicky fatální natolik, že si je žádný z chovatelů nemůže dovolit. To se netýká jen antibiotik, ale i ostatních léčiv. Této snaze se podřizuje mnohé. Velká část chovů prasat se za obrovských nákladů ozdravila a dnes jsou striktně uzavřené, aby do nich nemoci zpět nepronikly. Dokončuje se národní ozdravovací program IBR skotu v ČR. Realizují se monitoringy a preventivní programy s cílem snížit výskyt nemocí a tím také spotřebu veterinárních léčiv. Udržení dobrého zdravotního stavu se věnuje velká pozornost.

Vzhledem k výše zmíněným důvodům se domníváme, že návrh novely veterinárního zákona tak, jak byl předložen, neobsahuje žádné ustanovení, které by mohlo vést ke zvýšení spotřeby léčiv či zhoršení potravinové bezpečnosti v ČR. Argumenty Komory veterinárních lékařů pouze zastírají jejich skutečný motiv – ekonomické zájmy části veterinárních lékařů.

Ing. Jiří Zelenka
    předseda Unie chovatelů     

    Ing. Miroslav Toman, CSc.
   prezident AK ČRlogo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz