Stanovisko Lesnicko-dřevařské komory ČR při Agrární komoře ČR k TZ Hnutí DUHA ze dne 6. 4. 2016

InfoZprávyLesnictví a myslivost vloženo: 14. 04. 2016


„Hnutí DUHA podalo žalobu na Lesy ČR. Spoluzavinily těžařské firmy kůrovcovou kalamitu?“

V Praze dne 11. dubna 2016 - Lesnicko-dřevařská komora ČR ( LDK) se seznámila s výše uvedenou TZ Hnutí DUHA a konstatuje, že zpráva obsahuje některé nepravdivé informace a dedukce. LDK věnuje problematice kůrovcové kalamity trvalou pozornost (viz její poslední únorová tisková zpráva), prostřednictvím svých odborníků jak z provozní praxe, tak i výzkumných institucí a má zájem na pravdivém informování odborné i laické veřejnosti v celé záležitosti. Proto vyjadřuje nesouhlas s některými pasážemi tiskové zprávy Hnutí Duha a upřesňuje je do pravdivého znění:

a) Není pravda, že se na kůrovcové kalamitě spolupodílel způsob hospodaření státního podniku Lesy ČR, spočívající v zadávání pětiletých veřejných zakázek na komplexní obhospodařování smluvních územních jednotek. Kůrovcová kalamita postihla všechny české vlastníky lesů bez ohledu na jejich způsob hospodaření a postihla i smrkové porosty v okolních středoevropských zemích. Hlavní příčinou takto masivní kalamity je evidentně extrémní sucho roku 2015, které oslabilo obranyschopnost vzrostlých lesních porostů vůči hmyzím škůdcům a zároveň vytvořilo ideální prostředí pro intenzivní množení těchto škůdců. Dokladem extrémního sucha je i vysoký výskyt souší nenapadených biotickými škůdci.


b) Není pravda, že by se vlastníkům lesů nebo lesnickým firmám vyplatilo „kůrovce nezpracovávat a nechat ho rozšířit“. Kůrovcem napadené dříví ztrácí kvalitu a tím i hodnotu na trhu, dvojnásob to platí pro poslední dva roky 2015 a 2016, kdy je český i středoevropský trh přesycen kůrovcovým dřívím a jeho ceny dramaticky klesají a u některých sortimentů smrkového dříví hrozí praktická neprodejnost (např. u vlákniny).


c) Každý vlastník lesa je povinen kůrovcem napadené dříví přednostně a urychleně vytěžit a asanovat. Rychlost tohoto zpracování je dána dostatkem těžebních kapacit a množstvím nalezených napadených stromů. Je nutnou provozní skutečností, že lhůta zpracování nalezeného kůrovcového dříví se i přes dostatečné těžební kapacity může prodloužit v situaci, kdy je najednou nalezeno a předáno k těžbě velké množství napadených stromů rozmístěných roztroušeně na větším území. Lesy ČR motivují lesnické firmy k rychlému zpracování smluvním závazkem velmi krátkých lhůt od předání napadeného stromu po jeho asanaci s tím, že při nedodržení této lhůty účtují „smluvní pokutu“. LDK nemá bližší informace k uděleným smluvním pokutám v této věci od Lesů ČR, ale konstatuje, že dodržení velmi krátkých smluvních lhůt v intenzivně napadených porostech není technologicky ve všech případech možné, což platí i pro ostatní vlastníky lesů hospodařící v jiném než smluvním režimu. LDK také konstatuje, že krátkodobé překročení přísných smluvních lhůt u Lesů ČR neznamená automaticky „rozšiřování kůrovce a spoluzavinění kůrovcové kalamity“.


d) LDK konstatuje, že má trvalý problém s aktivitami Hnutí DUHA zaměřenými na neustálé zvětšování výměry národních parků a přírodních rezervací – viz zmínka, že „jejich rozloha je v České republice velmi malá“, a to pod heslem „zdravé prostředí pro život, pestrá příroda a chytrá ekonomika.“ LDK vidí naplňování tohoto ekologického hesla jinde než v dalším rozšiřování bezzásahových území pralesů. LDK pod tímto heslem vidí trvale udržitelné hospodaření v českých lesích, jehož nedílnou součástí je rozumná produkce ekologické dřevní hmoty s podporou jejího využití jakožto obnovitelné suroviny pro náhradu ostatních umělých
a neekologických materiálů.


Ing. Andrea Pondělíčková
za předsednictvo
Lesnicko-dřevařské komory ČR
email: info@ldkomora.cz

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz