Strategické cíle lesního hospodářství do roku 2030

InfoZprávyLesnictví a myslivost vloženo: 07. 02. 2017


Lesy neslouží jenom k procházkám nebo sbírání hub, mají i zásadní roli v našem ekosystému, a proto je třeba se o ně řádně starat. Posláním lesního hospodářství je udržitelné obhospodařování lesů a multifunkční úloha lesů, poskytování různých lesních produktů, výrobků a služeb způsobem, který nepovede ke zhoršení stavu lesů, účinné využívání zdrojů, optimalizace přínosu lesů a lesnického sektoru k rozvoji venkova, růstu a vytváření pracovních míst a také podpora udržitelné výroby a spotřeby lesních produktů a výrobků.

Strategické cíle stanovené Ministerstvem zemědělství:    Trvale udržitelné hospodaření v lesích za soustavného zlepšování jejich stavu

    Konkurenceschopnost hodnotového řetězce založeného na lesním hospodářství


Příklady opatření k naplnění strategických cílů:


    Prevence erozního ohrožení, protipovodňová prevence (realizace opatření meliorací a hrazení bystřin ve veřejném zájmu podle §35 zákona o lesích, zadržování vody v lesních částech povodí, prevence erozního ohrožení s využitím opatření PRV, protipovodňová a protipožární prevence)

    Vytvoření dotačních titulů podporujících obnovu lesa stanovištně vhodnými dřevinami (včetně dřevin odolných proti suchu)

    Zlepšování degradovaných půd dlouhodobě antropicky zatěžovaných zejména vlivem imisí (biologická, chemická meliorace)

    Optimalizování dostupnosti reprodukčního materiálu požadovaného původu pro producenty sadebního materiálu lesních dřevin

    Prostřednictvím podpůrných programů PGRLF (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.) nadále podporovat konkurenceschopnost a rozvoj subjektů podnikajících v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva

    Založení lesnicko-dřevařského fondu

    Zejména osvětovou činností podporovat co možná největší využití dřeva jako ekologicky šetrného a trvale obnovitelného zdroje suroviny

    Zachování nediskriminačního přístupu ke dřevu pocházejícího z lesů ve vlastnictví státu pro všechny skupiny jeho zpracovatelů

    Vytvoření ekonomického nástroje státu směřujícího materiálové toky dřeva k tuzemskému zpracování s cílem posílit hodnotový řetězec (daňovou výtěž)


Příklady dotační politiky:


Národní dotace:

    Dotace a náhrady plynoucí ze zákona 289/1995 Sb.; zákon o lesích (výsadba melioračních a zpevňujících dřevin – MZD, hrazení bystřin, atd.)

    Příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti dle nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

    Podpory na základě Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin

    Služby vlastníkům lesů (letecké vápnění, letecká protipožární služba, poradenství, aj.)Program rozvoje venkova 2014–2020:

    M04 – Investice do hmotného majetku (Lesnická infrastruktura)

    M08 – Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů (např.: Obnova lesních porostů po kalamitách, Investice do ochrany MZD, Přeměna porostu náhradních dřevin, Technické vybavení dřevozpracujících provozoven, Technika a technologie pro LH, Zalesňování)

    M15 – Lesnicko-environmentální opatření (Zachování porostního typu, Genofond lesních dřevin)Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.:

    Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny (dotace části úroků z úvěru)

    Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích

    Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkcí lesa

    Pojištění lesních porostů (neinvestiční – přímá podpora)

    Podpora pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin (neinvestiční – přímá podpora)
    Investiční úvěry a provozní úvěry

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz