SZIF informuje o aktuálním stavu administrace vydávání rozhodnutí u opatření Welfare

InfoDotacePlatby na základě jednotné žádosti vloženo: 12. 08. 2016


Praha, 11.  srpna 2016 – O  dotaci  na Dobré životní podmínky zvířat (Welfare)  mohli zemědělci poprvé žádat vloni v rámci Jednotné žádosti. Žadatelé podali 896 žádostí, z nichž 102 žádostí bylo do dnešního dne žadateli staženo. Nejedná se sice o opatření s velkým počtem přijatých žádostí, přesto však jejich administrace patří z pohledu ostatních zemědělských dotací k těm nejnáročnějším.

Státní zemědělský intervenční fond, který žádosti administruje, informuje o důvodech, které zásadním způsobem ovlivňují administraci opatření Welfare.


V rámci opatření Dobré životní podmínky zvířat v dotačním roce 2015:

 • Bylo přijato 896 žádostí, z toho 102  žádostí bylo ke dni 10. srpna 2016  staženo.
  Aktuálně je tedy administrováno 794 žádostí.
 • Ke dni 10. srpna 2016 bylo podáno 6 334 Oznámení o náhradě deklarovaných dojnic, ke kterým bylo zasláno 1191 výzev k opravě, dále bylo podáno 249 Ohlášení vyšší moci a 1491 Změn jednotné žádosti k deklaraci Welfare. Změny Jednotné žádosti mohou žadatelé podávat až do vydání rozhodnutí, tento počet tedy není zatím konečný.
 • Ke dni 10. srpna 2016 bylo  zároveň vydáno 202 rozhodnutí – tj. 25,4% z administrovaných žádostí, z toho 8 žádostí bylo kompletně zamítnuto. Počet bezchybných žádostí je ve srovnání s ostatními opatřeními PRV velice nízký, prozatím je evidováno pouze 30 bezchybných žádostí, tedy přibližně 4% z celkového počtu žádostí.
 • Součástí administrace žádostí je i křížová kontrola, při které dochází mj. ke kontrole dat žádostí oproti údajům v registru zvířat (IZR) za celé sledované období, což je vzhledem k velkému rozsahu dat značně časově náročné.
 • Žádosti jsou administrovány  postupně. Vzhledem  k tomu,  že se  u tohoto  opatření vyskytuje výrazná míra chybovosti žádostí, jedná se o poměrně administrativně složité opatření z důvodu stanovených podmínek. Zároveň je administrováno extrémní množství oznámení o náhradě a změnových žádostí, což administraci žádostí velmi zpomaluje.


Níže jsou uvedeny nejčastější chyby zjištěné při administraci žádostí na opatření Welfare:


Podopatření zaměřená do chovu dojnic:

 • dojnice nebyla k deklarovanému období a k deklarovanému hospodářství nalezena v ústřední evidenci
 • dojnice nebyla chována v systému chovu dojeném po celou dobu retenčního období
 • deklarované zvíře není dojnicí po celou dobu deklarovaného období – ke dni XY není zvíře matkou
 • u dojnice nebyla splněna podmínka včasnosti hlášení
 • na deklarovaném hospodářství není žádný deklarovaný objekt s výběhem
 • žadatel má v ústřední evidenci evidováno více dojnic, než kolik je maximální kapacita hospodářství dle dotační žádosti
 • žadatel deklaroval do žádosti více dojnic, než kolik je maximální kapacita hospodářství dle dotační žádosti
 • žadatel nechoval na deklarovaném hospodářství minimálně 5 VDJ dojnic po celou dobu závazku
 • suchostojná kráva se neotelila v požadovaném termínu

Podopatření zaměřená do chovu prasat:

 • žadatel nezaslal všechna měsíční hlášení o denních stavech prasat
 • zaslaná měsíční hlášení o denních stavech prasat jsou chybová
 • žadatel deklaroval do žádosti o XY kusů zvířat více, než kolik jich nahlásil v měsíčním hlášení o denních stavech prasat
 • žadatel v měsíčním hlášení o denních stavech prasat uvedl více kusů odstavených selat, než kolik je maximální kapacita hospodářství dle dotační žádosti
 • žadatel uvedl v měsíčním hlášení o denních stavech prasat jednu prasničku vícekrát
 • žadatel nechoval každý den závazku minimálně 3 VDJ prasniček/prasnic/odstavených selat
 • žadatel porušil podmínku zapuštění prasničky min. ve 230 dnech jejího věku

Informujeme proto žadatele, že z výše uvedených důvodů, které významně ovlivňují a zpomalují průběh administrace, nebude s největší pravděpodobnostní vydáno 90 % rozhodnutí do 31. srpna 2016. SZIF se nicméně bude snažit administraci dotačních žádostí dokončit co možná nejdříve.

Zároveň bychom chtěli apelovat na žadatele, aby se s ohledem na výše uvedené typy chyb vyvarovali zbytečné chybovosti u svých dotačních žádostí podaných v roce 2016.


Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF


Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a ryb ářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz