SZIF upozorňuje na konec termínu pro doložení dokladů na některá opatření v rámci Jednotné žádosti

InfoDotacePlatby na základě jednotné žádosti vloženo: 13. 01. 2017


TISKOVÁ ZPRÁVA - Praha 13. ledna 2017 – Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) připomíná žadatelům, že 31. leden 2017 je posledním termínem pro dodání potřebných dokladů u některých opatření v rámci Jednotné žádosti 2016. Jejich doložení je nutné u Podpory na produkci brambor určených pro výrobu škrobu, Podpory na produkci ovocných druhů s vysokou pracností, Podpory  na  produkci  ovocných  druhů  s velmi vysokou pracností a v rámci Ekologického zemědělství u dotace na intenzivní sady a ostatní sady.

SZIF si dovoluje upozornit žadatele, kteří si v roce 2016 požádali o následující opatření, že dnem 31. ledna 2017 končí termín pro dodání některých dokladů.


Žadatelé o Podporu na produkci brambor určených pro výrobu škrobu doloží účetní doklady za sadbu, uznávací listy a potvrzení výrobce o skutečně nakoupeném množství škrobu.

Žadatelé o:

  • Podporu na produkci ovocných druhů s vysokou pracností,
  • Podporu na produkci ovocných druhů s velmi vysokou pracností,
  • Ekologické zemědělství na intenzivní sady a ostatní sady

doloží doklady na prokázání minimální úrovně vlastní produkce, tedy účetní a daňové doklady, případně doklady  za  využití  produkce  při dalším  zpracování,  včetně  výrobních  kalkulací  a v případě ekologických zemědělců i záznamy o rostlinné produkci k příslušným dílům půdních bloků.


SZIF u pozorňuje všechny žadatele o podporu na produkci ovocných druhů s vysokou pracností, podporu  na  produkci  ovocných  druhů  s velmi  vysokou  pracností  a  dotaci  v rámci  opatření Ekologické zemědělství na kulturu sad, že i v případě podání ohlášení vyšší moci z důvodu mrazů jsou  tito  žadatelé  povinni  doložit  vyplněný  formulář  včetně  dokladů  o  skutečně  dosažené produkci, a to i tehdy, je - li nulová. V tom případě žadatel vyplní do formuláře nulové hodnoty. Formulář, který je k dispozici na www.szif.cz - v sekci Jednotná žádost – Ke stažení – Prokázání produkce ovocných druhů, žadatel doručí příslušnému Oddělení příjmu žádostí a LPIS.


Informujeme, že 31. leden je konečný termín a k dokladům doloženým po stanoveném termínu nebude SZIF přihlížet.
V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím tel. čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF
Kontakt: Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668/+420 733 696 550,
e-mail: vladimira.novakova@szif.cz


Státní  zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných  z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz