Transparentnost veřejných podpor - informace ze dne 5. 1. 2017

InfoDotaceVeřejná podpora a de minimis vloženo: 12. 01. 2017


Modernizovaná pravidla veřejné podpory zavedla požadavek na transparentnost při poskytování veřejných podpor, když zakotvila povinnost poskytovatelů veřejných podpor zveřejňovat na souhrnné webové stránce věnované veřejné podpoře údaje o jednotlivých podporách převyšujících svou výší určitý limit.

Povinnost zaznamenávat od 1.7.2016 informace o podporách, které přesahují prahové hodnoty 60 000 EUR u příjemců působících v oblasti zemědělské prvovýroby, 30 000 EUR u příjemců působících v oblasti rybolovu a akvakultury a 500 000 EUR u příjemců působících ve všech ostatních odvětvích včetně zpracování zemědělských produktů, uvádění zemědělských produktů na trh a v odvětví lesnictví, vychází zejména z následujících předpisů:

  • pokyny Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech na období 2014 až 2020,
  • pokyny pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (2015/C 217/01),
  • nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (ABER),
  • nařízení Komise (EU) č. 1388/2014 ze dne 16. prosince 2014, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (FBER) a
  • nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory slučitelné s vnitřním trhem (GBER).


Kompletní výčet předpisů, které uvedenou povinnost obsahují a podrobné informace k jejímu plnění v rámci České republiky, zahrnuje Metodika k plnění povinnosti transparentnosti.

V  souvislosti s požadavkem na transparentnost veřejných podpor zřídila Evropská komise internetovou aplikaci, do které mají poskytovatelé zaznamenávat údaje o podporách poskytnutých od 1.7.2016 a jejich příjemcích a jejímž prostřednictvím dochází ke zveřejňování informací. Jedná se o tzv. Modul pro transparentnost udělování státní podpory („TAM“).

Zápis informací je umožněn poskytovatelům na základě registrovaného přístupu do TAM získaného v návaznosti na žádost o zřízení přístupu, kterou naleznete níže.

Zapisovat údaje o jednotlivých poskytnutých podporách lze na https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/  (registrovaný přístup pro poskytovatele) – odkaz přístupný od 4.7.2016.

Zveřejněné informace o veřejných podporách jednotlivých států budou od 4.7.2016 dostupné na https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/.

Informace týkající se transparentnosti při udělování veřejných podpor, které spadají do gesce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže naleznete na ÚOHS.

Kontakt pro účely transparentnosti veřejných podpor: tam-podpora@mze.cz.

Přílohy

    Žádost o zřízení přístupu do Modulu pro transparentnost udělování státní podpory (TAM) (DOC)
    Metodika k plnění povinnosti transparentnosti (PDF, 1 MB)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz