Třetí a čtvrtá výzva OP Rybářství 2014 - 2020

InfoDotaceOP Rybářství vloženo: 04. 03. 2016


4.3.2016 - Třetí a čtvrtá výzva OP Rybářství 2014 - 2020 bude spuštěna v květnu 2016.

V rámci třetí výzvy Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:


5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně – opatření je zacíleno na poskytování podpory k zajištění široké informovanosti spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury.

Příjemci podpory u třetí výzvy jsou Ministerstvo zemědělství a příspěvkové organizace Ministerstva zemědělství.

V rámci čtvrté výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:

2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr b) Diverzifikace akvakultury – opatření je zaměřeno na podporu diverzifikace činností podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu, tj. rozšíření možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře, a to za předpokladu, že doplňkové činnosti souvisí s hlavní činností podniku akvakultury, včetně cestovního ruchu s nabídkou rybaření, environmentálních služeb v oblasti akvakultury nebo vzdělávacích činností týkajících se oblasti akvakultury.

Příjemci podpory u tohoto opatření jsou mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury s produkcí ryb vyšší než 3 tuny za rok a příjmy/výnosy z akvakultury vyššími než 50 % celkových příjmů podniku. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.


2.3. Podpora nových chovatelů – opatření je zaměřeno na umožnění vstupu nových subjektů do odvětví a zajištění jejich počáteční konkurenceschopnosti.

Podpora bude směrována do investic souvisejících se zřizováním podniků akvakultury nově začínajícími chovateli.

Podpora je určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko a mají odpovídající odborné schopnosti a způsobilost. Žadatel musí být nově začínajícím chovatelem, tzn., že nezahájil činnost dříve, než před 5 lety k datu podání Žádosti o podporu a současně musí splňovat tyto kvalifikační požadavky – vzdělání: absolvent školy s maturitou, vyšší školy nebo vysoké školy se zaměřením na akvakulturu, nebo alespoň 5 let praxe v oboru (doložené potvrzením zaměstnavatele nebo bude započteno podnikání v oboru na vlastní jméno a odpovědnost).

Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě (v případě, že bude žadatelem/příjemcem právnická osoba, musí být vlastněna ze 100 % fyzickou osobou, která bude splňovat požadované kvalifikační požadavky).

Příjem žádostí pro obě výzvy bude probíhat od 3. 5. 2016 od 9 hod.


Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivá opatření přijímány plně elektronicky prostřednictvím portálu Farmáře bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

Na Portálu farmáře bude Žádost o podporu žadatelům zveřejněna nejpozději dne 19. 4. 2016.


Příjem žádostí pro čtvrtou výzvu končí 17. 5. 2016 ve 13 hodin., pro třetí výzvu končí příjem žádostí 31. 12. 2023 ve 13 hodin.


Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz